Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Vu Nhuan
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2951 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
SÔNG ĐÀ (AIT)
A. Giới thiệu khái quát về công ty và quá trình thực tập:
I. Tổng quan về công ty sông Đà AIT:
Công ty Cổ Phần Tự Động hóa và CNTT Sông đà (AIT) có trụ sở tại tòa nhà 9
tầng SimCo Vạn phúc, Hà Nội. Được thành lập năm 2004 có sự hợp tác công
nghệ với Công ty NGEN Ltd (Hàn Quốc), công ty chuyên cung cấp các thiết bị và
hệ thống trong các lĩnh vực tự động hóa và CNTT cho các công trình xây dựng
công nghiệp và dân dụng, cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, lắp đặt thiết bị - kiểm
tra, vận hành thử nghiệm chuyển giao công nghệ, bảo trì nâng cấp các hệ thống tự
động hóa cho các doanh nghiệp. Nghiên cứu phát triển, gia công và cung cấp các
gói phần mềm ứng dụng và quản lý điều hành doanh nghiệp.
Phòng kỹ thuật điện - tự động hóa bao gồm 2 phòng: phòng kỹ thuật thi công và
phòng kỹ thuật thiết kế. Trong thời gian thực tập, em đã được bố trí thực tập tại
phòng kỹ thuật thiết kế dưới sự hướng dẫn tận tình của trưởng phòng kỹ thuật
Nguyễn Bá Vương.
II. Quá trình thực tập:
• Qua 6 tuần thực tập tốt nghiệp tại công ty sông Đà AIT và duới sự huớng dẫn
nhiệt tình của anh hướng dẫn Nguyễn Bá Vương, em đã học hỏi được rất nhiều
điều bổ ích và quý giá cho công việc sau này. Trong quá trình thực tập, em đã
được thăm quan và tìm hiểu bộ máy sản xuất của nhà máy xi măng Hạ Long,
Đồng Bành - Lạng Sơn và hệ thống camera, audio tại Resort Sông Gia ở Hải
Phòng. Thực sự đây là 1 dịp rất thuận lợi để em đuợc học tập và phát huy những
kiến thức đã được học trên giảng đường, cũng như tạo điều kiện thuận lợi về công
việc sau khi tốt nghiệp.
• Những công việc đã thực hiện:
Tuần 1
(từ 20/12/2010 –

Xi măng Hạ Long
- Tìm hiểu tổng quan về cơ sở thực tập, bộ máy
sản xuất, công việc chuyên môn của phòng kỹ

24/12/2010)

thuật.
- Tìm hiểu về địa điểm, cơ sở sản xuất, quy mô,
sản lượng, và chi phí sản xuất
- Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất tại nhà
máy xi măng Hạ Long, các trạm, thiết bị,
chức năng các thiết bị bảo vệ trong nhà máy
và chụp ảnh thuyết minh.
Tuần 2
- Đọc tài liệu tổng thể cấu trúc nhà máy (các
(từ 27/12/2010 –
bản vẽ CAD)
31/12/2010)
- Đọc các tài liệu, cataloge chi tiết về các thiết
bị có trong nhà máy.
Xi măng Đồng Bành
Tuần 3
- Tìm hiểu tổng quan về cơ sở thực tập, bộ máy
(từ 3/1/2011 – 7/1/2011)
sản xuất, công việc chuyên môn của phòng kỹ
thuật.
- Tìm hiểu về địa điểm, cơ sở sản xuất, quy mô,
sản lượng, và chi phí sản xuất
- Tìm hiểu thiết bị, chức năng các thiết bị điều
khi...
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
SÔNG ĐÀ (AIT)
A. Giới thiệu khái quát về công ty và quá trình thực tập:
I. Tổng quan về công ty sông Đà AIT:
Công ty Cổ Phần Tự Động hóa và CNTT Sông đà (AIT) trụ sở tại tòa nhà 9
tầng SimCo Vạn phúc, Nội. Được thành lập năm 2004 sự hợp tác công
nghệ với Công ty NGEN Ltd (Hàn Quốc), công ty chuyên cung cấp các thiết bị và
hệ thống trong các lĩnh vực tự động hóa và CNTT cho các công trình xây dựng
công nghiệp và dân dụng, cung cấp dịch vtư vấn, thiết kế, lắp đặt thiết bị - kiểm
tra, vận hành thử nghiệm chuyển giao công nghệ, bảo trì nâng cấp các hệ thống t
động hóa cho các doanh nghiệp. Nghiên cứu phát triển, gia công cung cấp các
gói phần mềm ứng dụng và quản lý điều hành doanh nghiệp.
Phòng kỹ thuật điện - t động hóa bao gồm 2 phòng: phòng k thuật thi công và
phòng k thuật thiết kế. Trong thời gian thực tập, em đã được bố trí thực tập tại
phòng kỹ thuật thiết kế dưới sự hướng dẫn tận tình của trưởng phòng kỹ thuật
Nguyễn Bá Vương.
II. Quá trình thực tập:
Qua 6 tuần thực tập tốt nghiệp tại công ty sông Đà AIT duới sự huớng dẫn
nhiệt tình của anh hướng dẫn Nguyễn Vương, em đã học hỏi được rất nhiều
điều bổ ích quý giá cho công việc sau này. Trong quá trình thực tập, em đã
được thăm quan tìm hiểu bộ máy sản xuất của nhà máy xi măng Hạ Long,
Đồng Bành - Lng Sơn hệ thống camera, audio tại Resort Sông Gia Hải
Phòng. Thực sự đây 1 dịp rất thuận lợi để em đuợc học tập phát huy những
kiến thức đã được học trên giảng đường, ng như tạo điều kiện thuận lợi về công
việc sau khi tốt nghiệp.
Những công việc đã thực hiện:
Xi măng Hạ Long
Tuần 1
(từ 20/12/2010 –
- Tìm hiểu tổng quan về cơ sở thực tập, bộ máy
sản xuất, công việc chuyên môn của phòng kỹ
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Người đăng: Vu Nhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9 10 121