Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp 110kv Hoài Nhơn

Được đăng lên bởi haidong-gl-gmail-com
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 2741 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập _ Tự Do _ Hạnh Phúc
.......o0o…..

NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
Họ và tên SV thực tập: Bùi Hải Đông
Đơn vị: Lớp 09D1 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
NHẬN XÉT CỦA TBA 110kV HOÀI NHƠN

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Ngày…. Tháng… Năm…...
Trạm trưởng

NHẬN XÉT CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN CAO THẾ BÌNH ĐỊNH

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Ngày…. Tháng… Năm…...
Giám đốc

SVTH: Bùi Hải Đông

Trang: 0

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta đang trên đường hội nhập và phát triển. Một số nghành kinh tế mũi
nhọn được ưu tiên phát triển hàng đầu, trong đó nghành điện là một trong những
nghành đi đầu và được chú trọng hơn cả. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ
thuật trong những năm qua nghành điện của nước ta đã và đang từng bước phát triển
để đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế cũng như chính trị xã hội của đất nước, để
đáp ứng điện năng cho hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp, các cơ quan
nhà nước, công tác quốc phòng, cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân…
Được sở hữu một tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, phong phú và đa dạng
rất thuận lợi cho việc xây dựng các nhà máy thủy điện, nhiệt điện…Cho nên trong
những năm gần đây hàng trăm nhà máy phát điện đã được xây dựng và đưa vào vận
hành để cung cấp điện năng cho đất nước. Nhưng hầu hết các nhà máy đều nằm xa
trung tâm dân cư và phụ tải. Cho nên cần phải xây dựng các trạm biến áp và đường
dây để truyền tải điện năng từ...
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập _ Tự Do _ Hạnh Phúc
.......o0o…..
NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP

 !"#$%&'() *+
NHẬN XÉT CỦA TBA 110kV HOÀI NHƠN






Ngày…. Tháng… Năm…...
Trạm trưởng
NHẬN XÉT CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN CAO THẾ BÌNH ĐỊNH





Ngày…. Tháng… Năm…...
Giám đốc
SVTH: Bùi Hải Đông Trang:
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 110kv Hoài Nhơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 110kv Hoài Nhơn - Người đăng: haidong-gl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 110kv Hoài Nhơn 9 10 287