Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập về thực trạng xuất nhập khẩu tại Mgec

Được đăng lên bởi hanhpham
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Hoà cùng với xu thế khu vực hoá và toàn cầu hoá về hợp tác kinh tế đang nổi
trội, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, với tính phụ thuộc lẫn nhau
về kinh tế và thương mại giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc, Việt Nam đã và đang
không ngừng cố gắng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đưa
nền kinh tế hoà nhập vào kinh tế thế giới. Với xuất phát điểm từ một nước nông nghiệp
lạc hậu, còn nhiều hạn chế về trình độ khoa học kỹ thuật thì con đường nhanh nhất để
tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là cần nhanh chóng tiếp cận những
công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Để làm được điều này thì nhập khẩu
đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng. Nhập khẩu cho phép phát huy tối đa nội lực
trong nước đồng thời tranh thủ được các tiến bộ khoa kọc kỹ thuật, công nghệ của thế
giới. Nhập khẩu thúc đẩy tái sản xuất mở rộng liên tục và có hiệu quả vì vậy khuyến
khích sản xuất phát triển… Trước bối cảnh đó đã đặt cho ngành thương mại nói chung
và công ty cổ phần Vật tư Mỏ-Địa chất trực thuộc Tổng công ty Khoáng sảnVinacomin những cơ hội và thử thách lớn lao, đó là làm thế nào để có được những
công nghệ tốt nhất, hiện đại nhất với thời gian và chi phí ít nhất, đạt hiệu quả cao.
Công ty cổ phần vật tư Mỏ - Địa chất là công ty chuyên nhập khẩu máy móc và
thiết bị công nghiệp phục vụ cho nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trong nước,
các sản phẩm của công ty hiện đang có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, phục vụ
đắc lực cho các ngành nghề kinh tế như: khoan, thăm dò địa chất, công trình, khai thác
khoáng sản, phục vụ xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp luyện kim,
hoá chất…Để đáp ứng nhu cầu chất lượng cao của khách hàng, công ty luôn nhập khẩu
những máy móc và thiết bị hiện đại của các nước phát triển thông qua các hợp đồng
nhập khẩu với nước ngoài. Muốn làm được điều này công ty luôn cố gắng khẳng định
mình với chính nền kinh tế thị trường, với sự cạnh tranh khắc nghiệt của hàng loạt các
công ty khác để có được lợi nhuận cao và cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên.
Công ty luôn luôn quan tâm đến chất lượng làm việc của cán bộ công nhân viên trong
công ty và luôn tìm cách hoàn thiện mình để đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách
hàng.
BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA

2

Trong thời gian thực tập tại phòng xuất nhập khẩu của công ty cổ phần vật tư
Mỏ - Địa chất, trên cơ sở những kiến thức về kinh tế và nghiệp vụ xuất nhập khẩu đã
được truyền đạt tại nhà trường và một số kinh nghi...
1
LỜI MỞ ĐẦU
Hoà cùng với xu thế khu vực hoá toàn cầu hoá về hợp tác kinh tế đang nổi
trội, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, với tính phụ thuộc lẫn nhau
về kinh tế thương mại giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc, Việt Nam đã đang
không ngừng cố gắng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đưa
nền kinh tế hoà nhập vào kinh tế thế giới. Với xuất phát điểm từ một nước nông nghiệp
lạc hậu, còn nhiều hạn chế về trình độ khoa học kỹ thuật thì con đường nhanh nhất để
tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất ớc là cần nhanh chóng tiếp cận những
công nghệ kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Để làm được điều này thì nhập khẩu
đóng góp một vai trò cùng quan trọng. Nhập khẩu cho phép phát huy tối đa nội lực
trong nước đồng thời tranh thủ được các tiến bộ khoa kọc kỹ thuật, ng nghệ của thế
giới. Nhập khẩu thúc đẩy tái sản xuất mở rộng liên tục hiệu quả vậy khuyến
khích sản xuất phát triển… Trước bối cảnh đó đã đặt cho ngành thương mại nói chung
công ty cổ phần Vật Mỏ-Địa chất trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản-
Vinacomin những hội thử thách lớn lao, đó làm thế o để được những
công nghệ tốt nhất, hiện đại nhất với thời gian và chi phí ít nhất, đạt hiệu quả cao.
Công ty cổ phần vật Mỏ - Địa chất công ty chuyên nhập khẩu máy móc
thiết bị công nghiệp phục vụ cho nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trong nước,
các sản phẩm của công ty hiện đang có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, phục vụ
đắc lực cho các ngành nghề kinh tế như: khoan, thăm dò địa chất, công trình, khai thác
khoáng sản, phục v xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp luyện kim,
hoá chất…Để đáp ứng nhu cầu chất lượng cao của khách hàng, công ty luôn nhập khẩu
những máy móc thiết bị hiện đại của các nước phát triển thông qua các hợp đồng
nhập khẩu với nước ngoài. Muốnm được điều này công ty luôn cố gắng khẳng định
mình với chính nền kinh tế thị trường, với sự cạnh tranh khắc nghiệt của hàng loạt các
công ty khác để được lợi nhuận cao cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên.
Công ty luôn luôn quan tâm đến chất lượng làm việc của cán bộ công nhân viên trong
công ty luôn tìm cách hoàn thiện mình để đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách
hàng.
BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA
Báo cáo thực tập về thực trạng xuất nhập khẩu tại Mgec - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập về thực trạng xuất nhập khẩu tại Mgec - Người đăng: hanhpham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Báo cáo thực tập về thực trạng xuất nhập khẩu tại Mgec 9 10 64