Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi vanhop08-gmail-com
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TC Công nghệ Tin học – Viễn thông
Kiện”

Đề Tài Thực Tập ” Khai Thác Bưu Phẩm – Bưu

LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời kỳ đồi mới, Đất nước ta đã và đang từng bước phát triển để hội
nhập với nền kinh tế Thế giới. Do đó, thông tin liên lạc luôn là nhu cầu thiết yếu của
con người vẫn luôn được cải tiến theo thời gian và quá trình phát triển của xã hội
nhiều năm qua ngành Bưu điện nói chung và Bưu điện Tỉnh Đồng Nai nói riêng từng
bước đầu tư xây dựng mạng lưới Bưu Chính rộng khắp toàn quốc đáp ứng được nhu
cầu trao đổi tin tức, hàng hóa trong sản xuất , kinh doanh cũng như trong chính trị,
văn hóa, an ninh, quốc phòng trong nước và thế giới. Hiện nay Bưu chính là một
ngành sản xuất vật chất đặc biệt mang tính đặc trưng riêng và được coi là một ngành
thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân. Qua đó cho ta thấy được tầm quan
trọng và vị trí của ngành là điều kiện cơ bản và cần thiết, là công cụ đắc lực cho sự
lãnh đạo của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và ngược lại.
Ngoài ra ngành Bưu chính là ngành kinh doanh cung cấp các dịch vụ cho mọi
khách hàng phục vụ cho mọi tầng lớp nhân dân. Với tốc độ phát triển ngày càng cao
Bưu chính phải không ngừng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên
trong ngành thông qua các lớp đào tạo và đào tạo lại. Đặc thù của ngành là quá trình
sản xuất gắn liền với quá trình tiêu thụ đòi hỏi công nhân viên phải tinh thông nghiệp
vụ, phải rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ khoa học – kỹ thuật để
đảm bảo lời hứa của ngành đối với khách hàng : “ Nhanh chóng – Chính xác – An
toàn – Tiện lợi – Văn minh “.
Bưu điện là một ngành dịch vụ nhưng không giống như những ngành dịch vụ
khác ở chỗ sản phẩm tạo ra là sản phẩm vô hình, là hiệu quả có ích của việc truyền
đưa thông tin cho nên tuyệt đối trong quá trình sản xuất không cho phép có thư phẩm,
phế phẩm vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và uy tín của ngành. Đó cũng là yếu tố để
tạo sự tin cậy ở nơi người sử dụng và đây cũng là yếu tố quan trọng của ngành bưu
chính viễn thông để tăng sản lượng và doanh thu hàng năm.

HV: Lê Thị Ngà

Lớp K12BC301

Trang 1

Trường TC Công nghệ Tin học – Viễn thông
Kiện”

Đề Tài Thực Tập ” Khai Thác Bưu Phẩm – Bưu

Đăc biệt trong ngành Bưu điện còn mang tính nhân đạo không thể thiếu trong
xã hội với các dịch vụ như : “miễn phí học phẩm cho người mù , miễn phí cho từ nhân
trên thế giới ... ”. Điều đó tạo cho việc giao lưu tình cảm con người với nhau trong xã
hội và làm cho tất cả mọi người trền thế giới xích lại gần nhau hơn....
Trường TC Công nghệ Tin học – Viễn thông Đề Tài Thực Tập Khai Thác Bưu Phẩm – Bưu
Kiện”
Trong thời kỳ đồi mới, Đất nước ta đã đang từng bước phát triển để hội
nhập với nền kinh tế Thế giới. Do đó, thông tin liên lạc luôn nhu cầu thiết yếu của
con người vẫn luôn được cải tiến theo thời gian quá trình phát triển của hội
nhiềum qua ngành Bưu điện nói chung Bưu điện Tỉnh Đồng Nai nói riêng tng
bước đầu xây dựng mạng lưới Bưu Chính rộng khắp toàn quốc đáp ứng được nhu
cầu trao đổi tin tức, hàng hóa trong sản xuất , kinh doanh cũng như trong chính trị,
văn hóa, an ninh, quốc phòng trong nước thế giới. Hiện nay Bưu chính một
ngành sản xuất vật chất đặc biệt mang tính đặc trưng riêng và được coi một ngành
thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân. Qua đó cho ta thấy được tầm quan
trọng vị trí của ngành điều kiện cơ bản cần thiết, là công cụ đắc lực cho s
lãnh đạo của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và ngược lại.
Ngoài ra ngành Bưu chính ngành kinh doanh cung cấp các dịch vụ cho mọi
khách ng phục vụ cho mọi tầng lớp nhân dân. Với tốc độ phát triển ngày càng cao
Bưu chính phải không ngừng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên
trong ngành thông qua các lớp đào tạo đào tạo lại. Đặc thù của ngành quá trình
sản xuất gắn liền với quá trình tiêu thụ đòi hỏi công nhân viên phải tinh thông nghiệp
vụ, phải rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ khoa học kỹ thuật để
đảm bảo lời hứa của ngành đối với khách hàng : Nhanh chóng Chính xác An
toàn – Tiện lợi – Văn minh “.
Bưu điện là một ngành dịch vụ nhưng không giống như những ngành dịch vụ
khác chỗ sản phẩm tạo ra sản phẩm hình, hiệu quả ích của việc truyền
đưa thông tin cho nên tuyệt đối trong quá trình sản xuất không cho phép có thư phẩm,
phế phẩm sẽ nh ởng đến chất lượng uy tín của ngành. Đó cũng là yếu tố để
tạo s tin cậy nơi người s dụng đây cũng yếu tố quan trọng của ngành bưu
chính viễn thông để tăng sản lượng và doanh thu hàng năm.
HV: Lê Thị Ngà Lớp K12BC301 Trang 1
LỜI MỞ ĐẦU
Báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: vanhop08-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp 9 10 308