Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Phan Thanh Thuc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.1.1. Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của công ty
1.1.1.1.

Hoạch định nhân sự và phân tích công việc

Công ty chưa thực hiện công tác hoạch định nhân sự và phân tích công việc. Khi
có nhu cầu về lao động thì phòng nhân sự hoặc các đơn vị liên quan mới xem xét kế
hoạch tuyển thêm lao động hay sử dụng các biện pháp thay thế. Các lap động mới tuyển
dụng sẽ được hướng dẫn công việc theo kinh nghiệm của những người đã làm lâu năm
chứ chưa có bảng mô tả công việc chi tiết.
Nhận xét: Đây là yếu điểm lớn nhất của chính sách quản trị nguồn nhân lực hiện
nay tại công ty, việc không hoạch định trước cung cầu lao động trong công ty dẫn đến
tình trang lúc thiếu hụt, khi lại dư thừa lao động, ảnh hưởng đến tâm lí người lao động,
giảm hiệu quả công việc. Không có hệ thống phân tích công việc, người lao động không
nắm rõ các nhiệm vụ, nghĩa vụ của minhg trong công việc, dẫn đến chất lượng công việc
kém đi.
1.1.1.2.

Tuyển dụng

 Tuyển mộ
Hiện nay công ty chưa có kế hoạch và chiến lược tuyển mộ cụ thể. Khi có nhu
cầu tuyển dụng lao động sẽ tùy vào trường hợp và điều kiện mà tiến hanh tuyển mộ. Đối
với các vị trí công ty tiến hành tuyển mộ nội bộ, từ các nhân viên đang làm việc trong
công ty, theo sự đề bạt của các quản lí trực tiếp. Các chức danh khác tiến hành tuyển mộ
bên ngoài. Nguồn tuyển mộ chủ yếu là bạn bè, người thân của nhân viên. Bên cạnh đó, có
một số ít nhân viên tự nộp đơn xin việc hoặc nhân viên thực tập. Phương pháp tuyển mộ
thường được sử dụng nhất là nhờ nhân viên giới thiệu, nhận sinh viên thực tập.
Nhận xét: Tuyển dụng trong bạn bè, người thân của nhân viên trong công ty có
ưu điểm là không khí làm việc thân thiện và đoàn kết, nhưng cũng có khuyết điểm là dễ
xảy ra tình trạng ỷ lại, kết bè phái. Có ứng viên không đủ điều kiện chuyên môn hoặc trái
ngành nghề nhưng vẫn được tuyển dụng do được người thân giới thiệu gây ảnh hưởng
đến chất lượng công việc. Bên cạnh đó khi tuyển lao động chủ yếu là người thân, bạn bè,

khi một trong số họ có xu hướng nghỉ việc kéo theo những người thân, bạn bè khác cũng
nghỉ gây ảnh hưởng lớn đến số lượng lao động của công ty.
 Tuyển chọn
Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ cho phong Nhân sự
Bước 2: Trưởng phòng hoặc phó phòng Nhân sự sẽ kiểm tra, đánh giá và sàng
lọc những hồ sơ đáp ứng được yêu cầu công việc ( về trình độ, chuyên môn, ngoại ngữ,
kinh nghiệm…)
Bước 3: Những ứng viên đạt yêu cầu sẽ được thử việc tại các đơn vị có nhu cầu
tuyển dụng. Cca đơn vị tự sắp xếp, tiến hanh kiểm tra, đánh giá nhân viên thử v...
1.1.1. Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của công ty
1.1.1.1. Hoạch định nhân sự và phân tích công việc
Công ty chưa thực hiện công tác hoạch định nhân sựphân tích công việc. Khi
nhu cầu về lao động thì phòng nhân sự hoặc các đơn vị liên quan mới xem xét kế
hoạch tuyển thêm lao động hay sử dụng các biện pháp thay thế. c lap động mới tuyển
dụng sẽ được hướng dẫn công việc theo kinh nghiệm của những người đã làm lâu năm
chứ chưa có bảng mô tả công việc chi tiết.
Nhận xét : Đây yếu điểm lớn nhất của chính sách quản trị nguồn nhân lực hiện
nay tại công ty, việc không hoạch định trước cung cầu lao động trong công ty dẫn đến
tình trang lúc thiếu hụt, khi lại thừa lao động, ảnhởng đến tâm người lao động,
giảm hiệu quả công việc. Không hệ thống phân tích công việc, người lao động không
nắm các nhiệm vụ, nghĩa vụ của minhg trong công việc, dẫn đến chất lượng công việc
kém đi.
1.1.1.2. Tuyển dụng
Tuyển mộ
Hiện nay công ty chưa kế hoạch chiến lược tuyển m c thể. Khi có nhu
cầu tuyển dụng lao động sẽ tùy vào trường hợp điều kiện tiến hanh tuyển mộ. Đối
với các vị trí công ty tiến hành tuyển mộ nội bộ, từ c nhân viên đang làm việc trong
công ty, theo sự đề bạt của các quản trực tiếp. Các chức danh khác tiến hành tuyển mộ
bên ngoài. Nguồn tuyển mộ chủ yếu là bạn bè, người thân của nhân viên. Bên cạnh đó, có
một số ít nhân viên tự nộp đơn xin việc hoặc nhân viên thực tập. Phương pháp tuyển mộ
thường được sử dụng nhất là nhờ nhân viên giới thiệu, nhận sinh viên thực tập.
Nhận xét: Tuyển dụng trong bạn , người thân của nhân viên trong công ty
ưu điểm không k làm việc thân thiện và đoàn kết, nhưng cũng khuyết điểm là dễ
xảy ra tình trạng ỷ lại, kết bè phái. Có ứng viên không đủ điều kiện chuyên môn hoặc trái
ngành nghề nhưng vẫn được tuyển dụng do được người thân giới thiệu gây ảnh hưởng
đến chất lượng công việc. Bên cạnh đó khi tuyển lao động chủ yếu người thân, bạn bè,
Báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: Phan Thanh Thuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp 9 10 708