Ktl-icon-tai-lieu

Các bước chuẩn bị tốt cho thực tập

Được đăng lên bởi Gaoblue Kuhoa
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bước chuẩn bị tốt cho thực tập
Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp
mới.
Chương trình thực tập của sinh viên là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi
trường thực tiễn xã hội. Mục tiêu của chương trình thực tập là tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ
xát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học trong trường với môi trường hoạt động sản xuất, kinh
doanh thực tế trong các doanh nghiệp. Mỗi chương trình thực tập đều nhằm rèn luyện cho sinh viên
khả năng tư duy, ứng dụng kiến thức đã học và cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới dành cho
công việc. Sinh viên có cơ hội nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp qua quá trình học, rèn
luyện khả năng làm việc độc lập, tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao
tiếp hiệu quả trong công việc.
Sau khi hoàn tất một công việc thực tập, các bạn sinh viên sẽ rút ra được nhiều bài học quí báu bổ
sung cho vốn kiến thức và kỹ năng của mình cũng như giúp các bạn xác định và chọn lựa tốt nhất cho
nghề nghiệp tương lai. Đây chính là bước khởi đầu cho con đường nghề nghiệp của các bạn.
Chương trình thực tập cũng là một phần trong kế hoạch phát triển nhân sự của các công ty. Thông
qua quá trình đầu tư đào tạo và huấn luyện sinh viên thực tập, các công ty có thể đánh giá và chọn
lựa được những nhân viên tốt làm việc trong tương lai. Thực tế cho thấy, phần lớn các bạn sinh viên
hoàn thành công việc thực tập tốt thường được mời làm việc tại công ty sau chương trình thực tập.
Nhằm giúp các bạn sinh viên có được sự chuẩn bị tốt nhất, các bước hướng dẫn chuẩn bị cho một
chương trình thực tập được đưa ra trong các phần dưới đây.
1. Lập danh sách các chương trình tuyển dụng thực tập
Việc tìm một công việc thực tập phù hợp chuyên ngành học là điều tương đối khó, do vậy các bạn
sinh viên nên đầu tư thời gian để thu thập thông tin thực tập từ các công ty thông qua ngày hội việc
làm, các diễn đàn, cổng thông tin nghề nghiệp giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp. Các bạn
hãy lập danh sách các công ty có chương trình thực tập phù hợp với mình bao gồm những thông tin
yêu cầu bên dưới.
Các thông tin cần thu thập:



Thông tin về công ty

- Tên công ty, trụ sở, địa chỉ liên lạc,
- Phòng ban cần liên lạc, người liên lac, email, số điên thoai
- Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty



Thông tin về chương trình thực tập của công ty

- Vị trí thực tập
- Thời gian thực tập cụ thể từ bắt đầu đến lúc kết thúc
- Yêu cầu ...
Các bước chuẩn bị tốt cho thực tập
Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp
mới.
Chương trình thực tập của sinh viên là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi
trường thực tiễn xã hội. Mục tiêu của chương trình thực tập là tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ
xát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học trong trường với môi trường hoạt động sản xuất, kinh
doanh thực tế trong các doanh nghiệp. Mỗi chương trình thực tập đều nhằm rèn luyện cho sinh viên
khả năng tư duy, ứng dụng kiến thức đã học và cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới dành cho
công việc. Sinh viên có cơ hội nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp qua quá trình học, rèn
luyện khả năng làm việc độc lập, tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao
tiếp hiệu quả trong công việc.
Sau khi hoàn tất một công việc thực tập, các bạn sinh viên sẽ rút ra được nhiều bài học quí báu bổ
sung cho vốn kiến thức và kỹ năng của mình cũng như giúp các bạn xác định và chọn lựa tốt nhất cho
nghề nghiệp tương lai. Đây chính là bước khởi đầu cho con đường nghề nghiệp của các bạn.
Chương trình thực tập cũng là một phần trong kế hoạch phát triển nhân sự của các công ty. Thông
qua quá trình đầu tư đào tạo và huấn luyện sinh viên thực tập, các công ty có thể đánh giá và chọn
lựa được những nhân viên tốt làm việc trong tương lai. Thực tế cho thấy, phần lớn các bạn sinh viên
hoàn thành công việc thực tập tốt thường được mời làm việc tại công ty sau chương trình thực tập.
Nhằm giúp các bạn sinh viên có được sự chuẩn bị tốt nhất, các bước hướng dẫn chuẩn bị cho một
chương trình thực tập được đưa ra trong các phần dưới đây.
1. Lập danh sách các chương trình tuyển dụng thực tập
Việc tìm một công việc thực tập phù hợp chuyên ngành học là điều tương đối khó, do vậy các bạn
sinh viên nên đầu tư thời gian để thu thập thông tin thực tập từ các công ty thông qua ngày hội việc
làm, các diễn đàn, cổng thông tin nghề nghiệp giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp. Các bạn
hãy lập danh sách các công ty có chương trình thực tập phù hợp với mình bao gồm những thông tin
yêu cầu bên dưới.
Các thông tin cần thu thập:
Thông tin về công ty
- Tên công ty, trụ sở, địa chỉ liên lạc,
- Phòng ban cần liên lạc, người liên lac, email, số điên thoai
- Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty
Thông tin về chương trình thực tập của công ty
- Vị trí thực tập
- Thời gian thực tập cụ thể từ bắt đầu đến lúc kết thúc
- Yêu cầu đề tài thực tập, yêu cầu bổ sung của công việc thực tập
- Kiến thức và kỹ năng đòi hỏi (về kỹ thuật và kỹ năng “mềm”)
- Bạn cũng cần tìm hiểu thêm thông tin về trợ cấp, lương cho sinh viên thực tập từ phía công ty (nếu
có).
2. Chuẩn bị hồ sơ nghề nghiệp ứng tuyển vào vị trí thực tập
Mỗi công ty, mỗi vị trí thực tập thường có những yêu cầu khác nhau, do vậy các bạn phải chuẩn bị hồ
sơ ứng tuyển phù hợp.
Các bước chuẩn bị tốt cho thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bước chuẩn bị tốt cho thực tập - Người đăng: Gaoblue Kuhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các bước chuẩn bị tốt cho thực tập 9 10 571