Ktl-icon-tai-lieu

Các mô hình quản lý hàng tôn kho trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi thuyhang1993-bmt
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2598 lần   |   Lượt tải: 15 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Trong thời buổi kinh tế hiện nay, khi Việt Nam chính thức tham gia tổ
chức WTO, mở ra rất nhiều cơ hội và thánh thức cho các doanh nghiệp trong
nước.Để tồn tại và phát triển trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với không chỉ các
doanh nghiệp trong nước mà còn là các doanh nghiệp nước ngoài, đòi hỏi các
doanh nghiệp cần thay đổi phương thức sản xuất, phương thưc quản lý để nâng
cao nâng suất, hạ gía thành sản phẩm,từ đó tăng khả năng cạnh tranh của sản
phẩm.
Trong đó, vấn đề then chốt nhất của một doanh nghiệp sản xuất đó là
quản lý tồn kho.Vì công tác quản lý hàng tồn kho nghuyên vật liệu được thực
hiện tốt sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí cho việc tồn trữ nguyên vật liệu,
tránh được việc chiến dụng nhiều vốn cho tồn kho, giả chi phí cho việc thên
mướn mặt bằng, thuê kho để chứa nguyên vật liệu, đồng thời đảm bảo việc cung
ứng đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất, thiếu hụt thành phẩm cung ứng cho thị
trường dẫn đến giảm lợi nhuận hay mất khách hàng, mất thị trường.
Một doanh nghiệp không quản trị tốt hàng tồn kho sẽ gặp khó khăn trong
quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.Do đó, để tăng doanh thu đồng thời tiết
kiệm chi phí nhằm tăng lợi nhuận, doanh nghiệp cần lựa chọn được một mô hình
quản lý hàng tồn kho phù hợp, hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này nên em
đã quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu các mô hình quản lý hàng tồn kho trong
doanh nghiệp”.Thông qua bài tiểu luận này, em có thể hiểu rõ thêm về cách
thức quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và thế giới nói
chung.
2.Mục tiêu nghiên cứu
Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, tôi muốn tìm hiểu rõ hơn về công
tác quản lý hàng tồn kho . Vận dụng những kiến thức học được trên lý thuyết vào
thực tế, để xem giữa lý thuyết và thực tiễn có sự khác nhau như thế nào.

2

Từ đó tìm ra mô hình quản trị hàng tồn kho tối ưu góp phần làm giảm chi
phí tồn kho cho doanh nghiệp, cũng như nâng cao hiệu quả trong việc quản lý
hàng tồn kho.
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp thu thập số liệu
Tham khảo sách báo, tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
3.2. Phương pháp xử lý số liệu
Tổng hợp, so sánh và phân tích các số liệu thu thập được
3.3.Nội dung nghiên cứu
Đi sâu nghiên cứu vào các mô hình quản lý hàng tồn kho từ đó có thể giúp cho
doanh nghiệp lựa chọ được mô hình thích hợp.
4.Phạm vi nghiên cứu
4.1.Phạm vi không gian
Sinh viên tiến hành nghiên cứu các mô hình quản lý hàng tồn kho thông qua các
tài liệu tiếng anh và tiếng việt.
4.2.Phạm vi thời...
1
LỜI MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Trong thời buổi kinh tế hiện nay, khi Việt Nam chính thức tham gia tổ
chức WTO, mở ra rất nhiều hội thánh thức cho các doanh nghiệp trong
nước.Để tồn tại phát triển trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với không chỉ các
doanh nghiệp trong nước còn các doanh nghiệp nước ngoài, đòi hỏi các
doanh nghiệp cần thay đổi phương thức sản xuất, phương thưc quản lý để nâng
cao nâng suất, hạ gía thành sản phẩm,từ đó tăng khả năng cạnh tranh của sản
phẩm.
Trong đó, vấn đề then chốt nhất của một doanh nghiệp sản xuất đó
quản tồn kho.Vì công tác quản hàng tồn kho nghuyên vật liệu được thực
hiện tốt sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí cho việc tồn trữ nguyên vật liệu,
tránh được việc chiến dụng nhiều vốn cho tồn kho, giả chi phí cho việc thên
mướn mặt bằng, thuê kho để chứa nguyên vật liệu, đồng thời đảm bảo việc cung
ứng đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất, thiếu hụt thành phẩm cungng cho thị
trường dẫn đến giảm lợi nhuận hay mất khách hàng, mất thị trường.
Một doanh nghiệp không quản trị tốt hàng tồn kho sẽ gặp khó khăn trong
quá trình sản xuất lưu thông hàng hóa.Do đó, để tăng doanh thu đồng thời tiết
kiệm chi phí nhm tăng lợi nhuận, doanh nghiệp cần lựa chọn được một hình
quản lý hàng tồn kho phù hợp, hiểu được tầm quan trọng của vn đề này n em
đã quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu các mô hình quảnhàng tồn kho trong
doanh nghiệp”.Thông qua bài tiểu luận này, em thể hiểu thêm về cách
thức quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và thế giới nói
chung.
2.Mục tiêu nghiên cứu
Thông qua việc nghiên cu đề tài này, tôi muốn m hiểu hơn về công
tác quản lý hàng tồn kho . Vận dụng những kiến thức học được trên lý thuyết vào
thực tế, để xem giữa lý thuyết và thực tiễn có sự khác nhau như thế nào.
Các mô hình quản lý hàng tôn kho trong doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các mô hình quản lý hàng tôn kho trong doanh nghiệp - Người đăng: thuyhang1993-bmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Các mô hình quản lý hàng tôn kho trong doanh nghiệp 9 10 596