Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách tuyển dụng và chế độ đãi ngộ nhân sự trực tiếp tại công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội

Được đăng lên bởi trabcongmuoi9x
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 4

1. Trần Công Mười (nhóm trưởng)
2. Nguyễn Tiên Trang
3. Vũ Hoàng Anh
4. Bùi Thị Ngọc Bích
5. Vũ Thị Phương Mai
6. Nguyễn Thị Kiều Trang
7. Giàng A Dờ
8. Tô Trung Thực
9. Nguyễn Thanh Hà
10.
Phan Thị Mai
11.
Nguyễn Thị Ngọc Hân
12.
Bùi Anh Tuấn
13.
Triệu Thị Mật
14.
Vũ Thị Hồng Ngọc

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của nhóm em. Những kết quả và các số liệu trong
đề tài được thực hiện tại Công Ty Cổ Phần Dịch vụ và giải trí Hà Nội, không sao chép bất kỳ nguồn
nào khác. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cô giáo và nhà trường về sự cam đoan này.
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2014
Tác giả
(ký tên)

TRẦN CÔNG MƯỜI

LỜI CẢM ƠN
Được kết quả như ngày hôm nay, em xin chân thành cảm ơn TS. Lê Thị Hiền đã tận tình
hướng dẫn nhóm em hoàn thành đề tài nay. Cảm ơn cô đã dành thời gian quý báu của mình để tận
tình hướng dẫn nhóm em,chỉnh sửa những điểm sai sót để đề tài hoàn thành theo đúng yêu cầu mà
nhà trường đề ra.

Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Đốc cùng các anh chị ở Công Ty Cổ Phần
Dịch vụ và giải trí Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhóm em có thể tiếp cận thực tế công
việc, tìm hiểu về thực trạng tuyển dụng và chế đãi ngộ tài chính trực tiếp tại công ty trong suốt thời
gian thực tế, đã giúp nhóm em vận dụng kiến thức tích lũy trong năm học vừa qua cùng những hoạt
động thực tế tại Công Ty để hoàn thành đề tài này.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2014
Sinh viên thực hiện
TRẦN CÔNG MƯỜI

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………
Hà Nội, ngày …..tháng…...năm 2014
Giáo viên hướng dẫn

TS. LÊ THỊ HIỀN

MỤC LỤC
Trang

Lời cam đoan.............................................................................................................
Lời Cảm Ơn...............................................................................................................
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn............................................................................
Mục Lục....................................................................................................................i
Danh mục các từ viết tắt.......................................................................
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 4
1. Trần Công Mười (nhóm trưởng)
2. Nguyễn Tiên Trang
3. Vũ Hoàng Anh
4. Bùi Thị Ngọc Bích
5. Vũ Thị Phương Mai
6. Nguyễn Thị Kiều Trang
7. Giàng A Dờ
8. Tô Trung Thực
9. Nguyễn Thanh Hà
10. Phan Thị Mai
11. Nguyễn Thị Ngọc Hân
12. Bùi Anh Tuấn
13. Triệu Thị Mật
14. Vũ Thị Hồng Ngọc
LỜI CAM ĐOAN
Chính sách tuyển dụng và chế độ đãi ngộ nhân sự trực tiếp tại công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách tuyển dụng và chế độ đãi ngộ nhân sự trực tiếp tại công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội - Người đăng: trabcongmuoi9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Chính sách tuyển dụng và chế độ đãi ngộ nhân sự trực tiếp tại công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội 9 10 838