Ktl-icon-tai-lieu

Chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Vinh Quang
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 1987 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ÁP DỤNG THUẾ
CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
I.

KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA THUẾ CHỐNG BÁN
PHÁ GIÁ

1. Lịch sử và nguồn gốc của bán phá giá
Khái niệm “bán phá giá” trong thương mại quốc tế có một lịch sử lâu
đời. Trong những cuộc tranh luận tại Mỹ năm 1791, Alexander Halinton đã
cảnh báo về các thủ pháp của các đối thủ cạnh tranh bán hạ giá tại các nước
khác để nhằm mục tiêu chiếm lĩnh thị trường. Những trường hợp bán phá giá
của các nhà sản xuất Anh tại thị trường mới mẻ ở nước Mỹ đã được báo cáo.
Cuộc tranh luận của công chúng về vấn đề này, cùng nhiều nỗ lực của ngành
lập pháp nhằm đối phó với nó cũng được ghi nhận trong gần hết thế kỷ 19.
Đầu thế kỷ XX, Đạo luật chống bán phá giá cụ thể đầu tiên được ban hành ở
Canada năm 1904. Sau đó Luật chống bán phá giá được ban hành tại
Newzealand năm 1905, Australia năm 1906 và Nam phi năm 1914. Nước Mỹ
có Đạo luật chống bán phá giá năm 1916 và nước Anh có vào năm 1921.
Khi xây dựng Hiệp định chung về Buôn bán và Thuế quan (GATT)
năm 1947, một điều khoản đặc biệt về các trường hợp chống bán phá giá đã
được soạn thảo. Điều VI của GATT cho phép các bên ký kết được sử dụng
các sắc thuế chống bán phá giá để bù trừ mức phá giá của các hàng nhập
khẩu, miễn là chứng minh được việc bán phá giá đang gây ra, hoặc đe doạ gây
ra thiệt hại vật chất cho các ngành công nghiệp nội địa có cạnh tranh. Cho đến
nay, đây vẫn là luật quốc tế cốt lõi về việc bán phá giá.
Tuy nhiên, một số quốc gia trong GATT nhận thấy rằng có một số
nước đã áp dụng Luật chống phá giá để dựng lên những hàng rào thương mại
mới, các thủ tục chống bán phá giá, những cách tính toán mức phá giá đã gây
thiệt hại làm hạn chế và lệch lạc các dòng thương mại quốc tế. Tại vòng đàm
phán Kennedy của GATT (1962 - 1967) các bên ký kết GATT đã thảo luận
-1-

bộ luật chống bán phá giá, đặt ra một loạt các quy tắc về thủ tục và nguyên lý
cho việc áp dụng những sắc thuế chống bán phá giá nhằm hạn chế các thủ tục
và phương thức đánh thuế của những Chính phủ có thể gây tổn hại đến
thương mại quốc tế.
Tại vòng đàm phán Tokyo 1973, các bên ký kết GATT đã xây dựng
một Luật chống bán phá giá mới, có hiệu lực từ năm 1979 thay thế cho Luật
chống bán phá giá năm 1967, có 26 nước thành viên ký kết có hiệu lực hơn
mọi Hiệp định trước đó về bán phá giá. Đến vòng đàm phán Urugoay 1994 về
bán phá giá, dựa trên Luật chống bán phá giá trước đó các thành viên xây
dựng “ Hiệp định về việc thi hành điều VI của GATT năm 1994 ”điều chỉnh
kỹ hơn các quy tắc chống bán...
CHƯƠNG I
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ÁP DỤNG THUẾ
CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
I. KHÁI NIỆM Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA THUẾ CHỐNG BÁN
PHÁ GIÁ
1. Lịch sử và nguồn gốc của bán phá giá
Khái niệm “bán phá giá” trong thương mại quốc tế một lịch s lâu
đời. Trong những cuộc tranh luận tại Mỹ năm 1791, Alexander Halinton đã
cảnh báo về các thủ pháp của các đối thủ cạnh tranh bán hạ giá tại các nước
khác đnhằm mục tiêu chiếm lĩnh thị trường. Những trường hợp bán phá giá
của các nhà sản xuất Anh tại thị trường mới mẻ nước Mỹ đã được báo cáo.
Cuộc tranh luận của công chúng về vấn đề này, cùng nhiều nỗ lực của ngành
lập pháp nhằm đối phó với cũng được ghi nhận trong gần hết thế kỷ 19.
Đầu thế kỷ XX, Đạo luật chống bán phá giá cụ thể đầu tiên được ban hành
Canada năm 1904. Sau đó Luật chống bán phá giá được ban hành tại
Newzealand năm 1905, Australia năm 1906 Nam phi năm 1914. Nước Mỹ
có Đạo luật chống bán phá giá năm 1916 và nước Anh có vào năm 1921.
Khi xây dựng Hiệp định chung về Buôn bán Thuế quan (GATT)
năm 1947, một điều khoản đặc biệt về các trường hợp chống bán phá giá đã
được soạn thảo. Điều VI của GATT cho phép c bên kết được sử dụng
các sắc thuế chống bán phá giá để trừ mức phá giá của c hàng nhập
khẩu, miễn là chứng minh được việc bán phá giá đang gây ra, hoặc đe doạ gây
ra thiệt hại vật chất cho các ngành công nghiệp nội địa có cạnh tranh. Cho đến
nay, đây vẫn là luật quốc tế cốt lõi về việc bán phá giá.
Tuy nhiên, một số quốc gia trong GATT nhận thấy rằng một số
nước đã áp dụng Luật chống phá giá đdựng lên những hàng rào thương mại
mới, các thủ tục chống bán pgiá, những cách tính toán mức phá giá đã gây
thiệt hại làm hạn chế lệch lạc các dòng thương mại quốc tế. Tại vòng đàm
phán Kennedy của GATT (1962 - 1967) c bên kết GATT đã thảo luận
-1-
Chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam - Người đăng: Vinh Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam 9 10 671