Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề: CÔNG NGHỆ MẶT ĐƯỜNG BTCTLT ÍT KHE ÁP DỤNG CHO ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG

Được đăng lên bởi van-trong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA SAU ĐẠI HỌC

----------

MÔN HỌC: QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ, DUY TU SỬA CHỮA
CÔNG TRINH HÀNG KHÔNG

Chuyên đề:
CÔNG NGHỆ MẶT ĐƯỜNG BTCTLT ÍT KHE ÁP DỤNG
CHO ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG
Họ tên:
Lớp:
Ngành:

Vũ Văn Trọng
Cao học K19
Xây dựng sân bay

Hà nội - 05/2010

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA SAU ĐẠI HỌC
----------
MÔN HỌC: QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ, DUY TU SỬA CHỮA
CÔNG TRINH HÀNG KHÔNG
Chuyên đề:
CÔNG NGHỆ MẶT ĐƯỜNG BTCTLT ÍT KHE ÁP DỤNG
CHO ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG
Họ tên: Vũ Văn Trọng
Lớp: Cao học K19
Ngành: Xây dựng sân bay
Hà nội - 05/2010
Chuyên đề: CÔNG NGHỆ MẶT ĐƯỜNG BTCTLT ÍT KHE ÁP DỤNG CHO ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG - Người đăng: van-trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chuyên đề: CÔNG NGHỆ MẶT ĐƯỜNG BTCTLT ÍT KHE ÁP DỤNG CHO ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG 9 10 656