Ktl-icon-tai-lieu

coca cola tại việt nam

Được đăng lên bởi doancongan-ftu1505
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Quản trị Doanh nghiệp thương mại

GVHD: ThS. Phan Trọng An

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

THƯƠNG HIỆU VÀ TẦM QUAN TRỌNG
TRONG VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG
HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
THƯƠNG MẠI COCA COLA

Nhóm thực hiện:

Trang 1

Quản trị Doanh nghiệp thương mại

GVHD: ThS. Phan Trọng An

MỤC LỤC
MỤC LỤC ...................................................................................................................1
A. THƯƠNG HIỆU VÀ TẦM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG
THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. ..................................3
I.Thương Hiệu..............................................................................................................3
II.Vai trò của thương hiệu.............................................................................................4
B.COCA-COLA XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM. 5
I. CÔNG TY COCA-COLA. ........................................................................................5
1. THÔNG TIN VỀ COCA-COLA...............................................................................5
1.1 Sơ lược hình thành. ...................................................................................................... 5
1.2 Thị trường: ................................................................................................................... 6
1.3 Sản phẩm: .................................................................................................................... 6
1.4 Khuyến thị: .................................................................................................................. 6
1.5 Giá trị thương hiệu: ...................................................................................................... 7

2. LỊCH SỬ VỀ CÔNG TY COCACOLA VIỆT NAM. ...............................................7
II.ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM. .................................................................8
1. Việt Nam-thị trường nước giải khát hấp dẫn Tăng trưởng nhanh . .................................. 8
2. Việt Nam: thị trường cốt lõi............................................................................................ 9

III.XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU................................................................................9
1/ LOGO .....................................................................................................................9
1.1 Ý Nghĩa :..............................................................................................................
Quản trị Doanh nghiệp thương mại GVHD: ThS. Phan Trng An
Nhóm thc hiện: Trang 1
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
THƯƠNG HIỆU VÀ TẦM QUAN TRỌNG
TRONG VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG
HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
THƯƠNG MẠI COCA COLA
coca cola tại việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
coca cola tại việt nam - Người đăng: doancongan-ftu1505
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
coca cola tại việt nam 9 10 526