Ktl-icon-tai-lieu

Cơm dừa nạo sấy

Được đăng lên bởi hvvluan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUONG QUOI COCONUT CO., LTD
Address: An Hiep Industrial Park, Chau Thanh Dist, Ben Tre province, Vietnam
Tel: +84 753 626 313 * Fax:+84 753 626 315

DESSICCATED COCONUT PROCESS FLOW CHART
Quy trình sản xuất Cơm dừa sấy khô
White Coconut Meat
Cơm dừa sạch

Washing & selecting Conveyor
Rửa và kiểm soát chất lượng

Blanching
Chần trong nước nóng

temperature:
Nhiệt độ

t≥ 60˚C

Pasteurization by water steam
Hấp bằng hơi nước

temperature:
Nhiệt độ

t: 85˚C

Drying by Fluid Bed Dryer
Sấy bằng máy sấy tầng sôi

Temperature:
Nhiệt độ
Time:
Thời gian

Cooiling by Fluid Bed Tray
Làm nguội

Temperature:
Nhiệt độ

Controlling Particle size
Phân loại theo cỡ hạt

Fine gare
Medium grade

Coconut Cutter
Nghiền bằng máy nghiền

Sodium Metebisulfite
100ppm

Packing
Đóng gói
Metal Detecting by Metal Detector
Rà Kim loại

Warehouse
Nhập kho

t: 100˚C
25-30 min

t≤ 35 ˚C

...
LUONG QUOI COCONUT CO., LTD
Address: An Hiep Industrial Park, Chau Thanh Dist, Ben Tre province, Vietnam
Tel: +84 753 626 313 * Fax:+84 753 626 315
DESSICCATED COCONUT PROCESS FLOW CHART
White Coconut Meat
DESSICCATED COCONUT PROCESS FLOW CHART
Quy trình sản xuất Cơm dừa sấy khô
Cơm dừa sạch
Washing & selecting Conveyor
Blanching
Ch
ần trong n
ư
ớc nóng
t
60
temperature:
Nhi
ệt độ
Rửa và kiểm soát chất lượng
Chần trong nước nóng
t
60
Nhiệt độ
Nghiền bằng máy nghiền
Coconut Cutter
Sodium Metebisulfite
Temperature:
t: 100
temperature:
Nhiệt độ
t: 85˚C
Drying by Fluid Bed Dryer
100ppm
Pasteurization by water steam
Hấp bằng hơi nước
Temperature:
Nhi
ệt độ
t: 100
Time:
Th
ời gian
25-30 min
Temperature:
Nhiệt độ
Cooiling by Fluid Bed Tray
t35 ˚C
Drying by Fluid Bed Dryer
S
ấy bằng máy sấy tầng sôi
Làm nguội
Fine gare
Medium gradePhân loại theo cỡ hạt
Packing
Controlling Particle size
Metal Detecting by Metal Detector
Packing
Rà Kim loại
Đóng gói
Warehouse
Nhập kho
Cơm dừa nạo sấy - Người đăng: hvvluan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cơm dừa nạo sấy 9 10 757