Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, TRỨNG (Hệ đại học)

Được đăng lên bởi phuochufi
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2162 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Bộ môn Công nghệ chế biến Thực phẩm

Bài giảng thực hành

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, TRỨNG
(Hệ đại học)

Biên soạn: Trần Quyết Thắng

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÁNG 2013

0

MỤC LỤC
Mục lục .......................................................................................................... trang 1
Danh mục các bảng………………………………………………………………..2
Danh mục các hình………………………………………………………………..3
Mở đầu…………………………………………………………………………….4
Giới thiệu học phần ................................................................................................ 5
Bài 1: Kiểm tra nguyên liệu thịt, trứng .................................................................. 7
Bài 2: Sản xuất nem chua .................................................................................... 10
Bài 3 : Sản xuất trứng muối.................................................................................. 17
Bài 4 : Sản xuất đồ hộp thịt viên .......................................................................... 21
Bài 5 : Sản xuất các sản phẩm thịt dạng hạt ......................................................... 27
Bài 6 : Sản xuất xúc xích tiệt trùng ...................................................................... 31
Phụ lục .................................................................................................................. 37
Nội qui , qui định thực hành ................................................................................. 38
Bảng dự trù tổng ................................................................................................... 38
TCVN 7046 – 2002 : thịt tươi .............................................................................. 40
TCVN 7049 – 2002 : thịt chế biến có xử lý nhiệt ................................................ 44
TCNV 7050 – 2002 : thịt chế biến không qua xử lý nhiệt .................................. 48
Tài liệu tham khảo ................................................................................................ 52

1

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1. Phân bố chương trình thực hành………………………………… .. trang 5
Bảng 2. Tiêu chí đánh giá chung………………………………………………… 6
Bảng 3. Nguyên vật liệu sử dụng cho bài thực hành 1…………………………. . 7
Bảng 4. Hóa chất, dụng cụ, thiết bị sử dụng cho bài thực hành 1……………… .. 8
Bảng 5. Yêu cầu sản phẩm trứng muối…………………………………………10
Bảng 6. Tiêu chí đánh giá bài thực hành 1…………………………………… 10
Bảng 7. Nguyên vật liệu sử dụng cho bài t...
0
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Bộ môn Công nghệ chế biến Thực phẩm
Bài giảng thực hành
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, TRỨNG
(Hệ đại học)
Biên soạn: Trần Quyết Thắng
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÁNG 2013
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, TRỨNG (Hệ đại học) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, TRỨNG (Hệ đại học) - Người đăng: phuochufi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, TRỨNG (Hệ đại học) 9 10 931