Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ VoIP và các giao thức liên quan

Được đăng lên bởi vu-van-ba
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 4087 lần   |   Lượt tải: 3 lần
c

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
******************

BÀI TẬP MÔN HỌC : MẠNG MÁY TÍNH

Đề tài : CÔNG NGHỆ VoIP VÀ CÁC GIAO
THỨC LIÊN QUAN
Giáo viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện

:

Nguyễn Khắc Kiểm
Trần Xuân Trường
Trần Trung Kiên

Lớp : ĐT8 - K49

Hà nội – 04/2008

1

Chương 1.TỔNG QUAN CÁC CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ XU THẾ
PHÁT TRIỂN
1.1.Công nghệ IP
1.1.1.Mạng Internet
* Internet là gi?
Internet –cũng được gọi là NET –là hệ thống máy tính lớn nhất thế giới..Nó
là mạng của các mạng,tất cả đều trao đổi thông tin tự do.Các mạng bao gồm từ
những mạng lớn như các mạng của những công ty liên khu vực,châu lục đến nhỏ
như ngay tại trong gia đình.
Tiền thân của Internet là mạng Arpanet ,một dự án của bộ quốc phòng Mỹ
khởi đầu 1963 vừa là một thử nghiệm trong việc liên kết mạng một cách đáng tin
cậy ,vừa là một kết nối giữa bộ quốc phòng và các nhà thầu nghiêm cứu khoa học
và quân sự lại với nhau,bao gồm một số lớn các trường đại học tiến hành nghiên
cứu quân sự được tài trợ.(ARPA là Advanced Research Project).Arpanet thành
công vang dội ,vì vậy mà mọi trường đại học đều muốn gia nhập ,điều đó làm
Arpanet phải mở rộng các nút mạng mới và trở thành mạng quốc gia.Điều này có
nghĩa là Arpanet bắt đầu khó quản lý số lượng lớn .Do vậy,nó đã chia thành 2
phần :MILNET với các địa điểm quân sự và một ARPANET mới nhỏ hơn dành
cho địa điểm phi quân sự.Tuy nhiên ,2 mạng này vẫn còn kiên kết với nhau nhờ
vào một chương trình thuật được gọi là IP(Internet Procol:giao thức Internet) cho
phép lưu thông được dẫn từ mạng này sang mạng khác khi cần.Mọi mạng nối bởi
IP đều sẻ dụng IP để giao tiếp nên chúng đều có thể trao đổi các thông điệp với
nhau.Tuy lúc đó chỉ có 2 mạng nhưng IP được thiết kế để cho phép khoảng 10.000
mạng,Nguyên tắc thiết kế IP là mỗi máy tính trong mạng IP đều có khả năng bằng
với các máy khác ,do đó mỗi máy đều có thể giao tiếp với mỗi máy khác.Năm
1987 ,mạng NFSNET do ủy ban khoa học quốc gia MỸ xây dựng nhằm kết nối 5
trung tâm siêu máy tính phục vụ cho nghiêm cứu ,để cho tất cả các thành viên có
thể gửi bài của họ tới trung tâm để trao đổi ở khắp nơi.Sự xuất hiện của mạng
NFSNET (với tốc đọ truyền lớn 1.5Mbps so với 56Kbps của Arpanet )đã thúc đẩy
sự phát triển của mạng Internet.
Ban đầu giao thức truyền thông sử dụng la NCP(Network control
procol)nhưng sau đó đước thay thế bởi TCP/IP(giao thức cung cấp các phương
tiện liên kết các mạng nhỏ với nhau tạo ra mạng lớn hơn gọi là liên
mạng(internetwork).

2

1.1.2.Các giao thức truyền t...
c
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
******************
BÀI TẬP MÔN HỌC : MẠNG MÁY TÍNH
Đề tài : CÔNG NGHỆ VoIP VÀ CÁC GIAO
THỨC LIÊN QUAN
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Khắc Kiểm
Sinh viên thực hiện : Trần Xuân Trường
Trần Trung Kiên
Lớp : ĐT8 - K49
Hà nội – 04/2008
1
Công nghệ VoIP và các giao thức liên quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ VoIP và các giao thức liên quan - Người đăng: vu-van-ba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Công nghệ VoIP và các giao thức liên quan 9 10 756