Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: DA XD bãi rác thải Nam Sơn - Sóc Sơn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2841 lần   |   Lượt tải: 14 lần
ĐỀ ÁN MÔN HỌC
Đánh giá hiệu quả đầu tư, kinh tế - xã hội của dự án xây dựng
bãi rác thải Nam Sơn – Sóc Sơn (Đông Anh - Hà Nội)
A) LỜI MỞ ĐẦU
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta trong hơn 10 năm gần
đây tương đối nhanh. Dân số đô thị mới có 11.87 triệu người, chỉ
đến 19.3% tổng dân số. Năm 2002 đã tăng lên khoảng 20 triệu
người, chiếm trên 25,3% tổng dân số. Năm 1991 mới có 1 khu công
nghiệp mới đến 2003 tòan quốc đã thành lập 82 khu công nghiệp.
Đô thị hoá, công nghiệp hoá nhanh đã gây áp lực cho môi
trường, nguồn tài nguyên không những bị khai thác nhiều hơn, tăng
nguy cơ cạn kiệt mà còn thải ra môi trường những chất thải nguy
hại mà việc khắc phục chúng thực sự là một vấn đề nghiêm trọng,
nan giải, không dễ giải quyết. Hà Nội - thủ đô xinh đẹp của chúng ta
cũng bị cuốn vào dòng xoáy ấy. Để gìn giữ môi trường, tạo môi
trường sống trong sạch, phục vụ tốt sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ, du lịch lành mạnh cần phải có những dựán liên quan tới
giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường thành phố, trong đó xử lý rác
thải được ưu tiên xem xét trước hết.
Dự án xây dựng bãi xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc S ơn - Đông
Anh - H à N ội) được xây dựng.Với tư cách là một người đi sau học
hỏi, em xin phép được đưa ra một số phân tích của mình về hiệu quả
1

đầu tư , hiệu quả kinh t ế - xã hội của dự án dưới góc nhìn là cá
nhân, học tập, tham khảo.
B.CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH
*Các khái niệm liên quan:
Khái niệm:
Hiệu quả đầu tư là phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh
giữa các kết quả đầu tư với các chi phí phải bỏ ra để có các kết quả
đó trong một thời kỳ nhất định.
Chi phí lợi ích là kỹ thuật để quyết định phân bổ nguồn lực,
thường trong lĩnh vực công cộng.các công ty tư nhân quan tâm đến
lợi nhuận thu được từ cấc hoạt động của họ (tổng thu trừ chi phí,
khấu trừ lợi nhuận và chi phí trong tương lai), để ra quyết định.Chi
phí - lợi ích là một phương pháp tương tự đối với lĩnh vực công
cộng, nhưng thay cho việc sử dụng chi phí lợi ích cá nhân là khái
niệm chi phí lợi ích công cộng. Kỹ thuật này có tác dụng rất tốt
trong các lĩnh vực chính sách công về xã hội và môi trường, ở đó
chi phí và lợi ích cá nhân và lợi ích công khác nhau xa.
Theo quan điểm kinh tế chất thải thì rác không phải là những gì
vất đi hoàn toàn mà chúng ta có th ể tận dụng giá trị của chúng dưới
nhiều hình thức (vật chất hay năng lượng) nhằm tăng hiệu quả sử
dụng tài nguyên, giảm thiểu tác hại với môi trường. Lựa chọn
phương án xử lý rác trước hết cần căn cứ trênthành phần của chúng
2

và sau đó dựa t...
ĐỀ ÁN MÔN HỌC
Đánh giá hiệu quả đầu tư, kinh tế - hội của dự án xây dựng
bãi rác thải Nam Sơn – Sóc Sơn (Đông Anh - Hà Nội)
A) LỜI MỞ ĐẦU
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta trong hơn 10 năm gần
đây tương đối nhanh. n s đô thị mới 11.87 triệu người, chỉ
đến 19.3% tổng dân số. Năm 2002 đã tăng lên khoảng 20 triệu
người, chiếm trên 25,3% tổng dân số. Năm 1991 mới có 1 khu công
nghiệp mới đến 2003 tòan quốc đã thành lập 82 khu công nghiệp.
Đô thị hoá, công nghiệp hoá nhanh đã gây áp lực cho môi
trường, nguồn tài nguyên không những bị khai thác nhiều hơn, tăng
nguy cạn kiệt còn thải ra môi trường những chất thải nguy
hại việc khắc phục chúng thực sự một vấn đề nghiêm trọng,
nan giải, không dễ giải quyết. Hà Nội - thủ đô xinh đẹp của chúng ta
cũng bị cuốn vào dòng xoáy ấy. Để gìn giữ môi trường, tạo môi
trường sống trong sạch, phục vụ tốt sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ, du lịch lành mạnh cần phải những dựán liên quan tới
giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường thành phố, trong đó xử lý rác
thải được ưu tiên xem xét trước hết.
Dự án xây dựng bãi xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc S ơn - Đông
Anh - H à N ội) được xây dựng.Với tư cách là một người đi sau học
hỏi, em xin phép được đưa ra một số phân tích của mình về hiệu quả
1
ĐATN ĐỀ ÁN: DA XD bãi rác thải Nam Sơn - Sóc Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: DA XD bãi rác thải Nam Sơn - Sóc Sơn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: DA XD bãi rác thải Nam Sơn - Sóc Sơn 9 10 799