Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KT BĐS ĐT (bất động sản đầu tư)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2427 lần   |   Lượt tải: 15 lần
lêi nãi ®Çu
Để tồn tại và phát triển thích ứng với một nền kinh tế thị trường các doanh
nghiệp luôn phải tìm cách đối phó với những cạnh tranh khốc liệt từ phía các
doanh nghiệp khác, nhất là khi nền kinh tế thị trường Việt Nam đang trong tiến
trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, do vậy nhu cầu thông tin cho quản lý quá
trình kinh doanh hiện nay là điều không thể thiếu. Kế toán - một bộ phận cấu thành
quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế - tài chính có vai trò đặc biệt quan
trọng không chỉ đối với tài chính Nhà nước mà còn vô cùng cần thiết đối với hoạt
động tài chính doanh nghiệp.
Gần đây nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế trong tiến trình ®æi mới, mở cửa và hội nhập, Bộ trưởng Bộ Tài chính
đã ban hành và công bố nhiều chuẩn mực kế toán của Việt Nam cùng với các
thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực được áp dụng cho tất cả các
doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước.
Kế toán bất động sản đầu tư là một phần hành kế toán tương đối mới, vừa được
hướng dẫn thực hiện theo thông tư số 23/2005/TT-BTC ra ngày 30 tháng 3 của Bộ
trưởng Bộ tài chính. Đó cũng chính là đề tài mà tôi đã lựa chọn khi viết đề án môn
học chuyên ngành kế toán tổng hợp của mình bởi lẽ nó sẽ giúp tôi có cơ hội tìm
hiểu về những thay đổi của hệ thống kế toán Việt Nam.
Sau một thời gian nghiên cứu bằng vốn kiến thức đã tích lũy được qua 3 năm
theo học tại Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tới nay đề tài của tôi
đã hoàn tất với hy vọng được đóng góp một phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện công
tác hạch toán kế toán nói chung và kế toán bất động sản đầu tư nói riêng. Mong
muốn thì nhiều, song với tầm hiểu biết còn hạn hẹp bài viết sẽ không tránh khỏi
những sai sót, vì vậy tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ cùng những ý kiến quý
báu từ phía thầy cô và các bạn sinh viên trong và ngoài khoa Kế toán - Trường Đại
học Kinh tế Quốc dân và tất cả những người quan tâm tới đề tài này để bài viết có
1

thể trở thành một tài liệu tham khảo thực sự có ích cho các bạn sinh viên trong quá
trình học tập nghiên cứu.
Qua đề tài này tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới thầy Ngô Trí Tuệ người đã hướng dẫn tôi hoàn thành bài viết này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân
thành tới các thầy cô trong khoa Kế toán và các bạn sinh viên đã tạo điều kiện giúp
đỡ tôi trong quá trình tìm tài liệu nghiên cứu.

Hà nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005
Người viết
Trịnh Thị Hải Yến

2

PHẦN NỘI DUNG
I.Cơ sở lý luận chung về b...
lêi nãi ®Çu
Để tồn tại phát triển thích ứng với một nền kinh tế thị trường các doanh
nghiệp luôn phải tìm cách đối phó với những cạnh tranh khốc liệt từ phía các
doanh nghiệp khác, nhất là khi nền kinh tế thị trường Việt Nam đang trong tiến
trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, do vậy nhu cầu thông tin cho quản quá
trình kinh doanh hiện nay là điều không thể thiếu. Kế toán - một bộ phận cấu thành
quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế - tài chính có vai trò đặc biệt quan
trọng không chỉ đối với tài chính Nhà nước còn vô cùng cần thiết đối với hoạt
động tài chính doanh nghiệp.
Gần đây nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp v kế toán đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế trong tiến trình ®æi mới, mở cửa và hội nhập, Bộ trưởng Bộ Tài chính
đã ban hành và công bố nhiều chuẩn mực kế toán của Việt Nam cùng với các
thông hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực được áp dụng cho tất cả các
doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước.
Kế toán bất động sản đầu tư là một phần hành kế toán tương đối mới, vừa được
hướng dẫn thực hiện theo thông tư số 23/2005/TT-BTC ra ngày 30 tháng 3 của Bộ
trưởng Bộ tài chính. Đó cũng chínhđề tài mà tôi đã lựa chọn khi viết đề án môn
học chuyên ngành kế toán tổng hợp của mình bởi lẽ s giúp tôi hội tìm
hiểu về những thay đổi của hệ thống kế toán Việt Nam.
Sau một thời gian nghiên cứu bằng vốn kiến thức đã tích lũy được qua 3 năm
theo học tại Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tới nay đề tài của tôi
đã hoàn tất với hy vọng được đóng góp một phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện công
tác hạch toán kế toán nói chung kế toán bất động sản đầu nói riêng. Mong
muốn thì nhiều, song với tầm hiểu biết còn hạn hẹp bài viết sẽ không tránh khỏi
những sai sót, vậy tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ cùng những ý kiến quý
báu từ phía thầy cô và các bạn sinh viên trong và ngoài khoa Kế toán - Trường Đại
học Kinh tế Quốc dân tất cả những người quan tâm tới đề tài này để bài viết
1
ĐATN ĐỀ ÁN: KT BĐS ĐT (bất động sản đầu tư) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KT BĐS ĐT (bất động sản đầu tư) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KT BĐS ĐT (bất động sản đầu tư) 9 10 345