Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng TS lưu động tại cty CP XD 12 VINACONEX

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

ĐHKTQD
LỜI NÓI ĐẦU

Nhiều nhà phân tích tài chính đã ví tài sản lưu động của doanh nghiệp
trong nền kinh tế thị trường như dòng máu tuần hoàn trong cơ thể con người.
Tài sản lưu động được ví như vậy có lẽ bởi sự tương đồng về tính tuần hoàn
và sự cần thiết của tài sản lưu động đối với "cơ thể" doanh nghiệp. Trong nền
kinh tế thị trường, một doanh nghiệp muốn hoạt động thì không thể không có
vốn. Vốn của doanh nghiệp nói chung và tài sản lưu động nói riêng có mặt
trong mọi khâu hoạt động của doanh từ: dự trữ, sản xuất đến lưu động. Tài
sản lưu động giúp cho doanh nghiệp tồn tại và hoạt động được trơn tru, hiệu quả.
Tuy nhiên do sự vận động phức tạp và trình độ quản lý tài chính còn
hạn chế ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam, tài sản lưu động chưa được quản lý,
sử dụng có hiệu quả dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh không
cao. Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng số 12 em nhận
thấy đây là một vấn đề thực sự nổi cộm và rất cần thiết ở công ty, nơi có tỷ
trọng tài sản lưu động lớn với nhiều hoạt động sản xuất quy mô lớn, phức tạp,
vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động đang là một chủ đề mà
công ty rất quan tâm.
Với nhận thức như vậy, bằng những kiến thức quý báu về tài chính
doanh nghiệp, tài sản lưu động tích lũy được trong thời gian học tập, nghiên
cứu tại trường, cùng thời gian thực tập thiết thực tại Công ty cổ phần xây
dựng số 12 em đã chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex"
làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương I: Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
trong nền kinh tế thị trường
Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công
ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài
sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex.
Đề tài là một dịp để em có thể gắn bó kiến thức đã học tại trường với
thực tiễn. Đây là một bài viết có nội dung khá lớn, phong phú và có liên quan
đến nhiều vấn đề, mặc dù đã được sự hướng dẫn chu đáo, tận tình của cô giáo
Ths.Trần Thị Thanh Tú nhưng do trình độ có hạn nên trong bài viết của em
vẫn còn nhiều thiếu sót không thể tránh khỏi, em rất mong nhận được sự giúp
đỡ, góp ý từ phía Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex. để chuyên đề
của em có thể hoàn thiện hơn cũng như giúp em hiểu sâu hơn về đề tài mà
mình đã lựa chọn.
Bùi Thị...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ĐHKTQD
LỜI NÓI ĐẦU
Nhiều nhà phân tích tài chính đã tài sản lưu động của doanh nghiệp
trong nền kinh tế thị trường như dòng máu tuần hoàn trong thể con người.
Tài sản lưu động được như vậy lẽ bởi sự tương đồng về tính tuần hoàn
sự cần thiết của tài sản lưu động đối với "cơ thể" doanh nghiệp. Trong nền
kinh tế thị trường, một doanh nghiệp muốn hoạt động thì không thể không
vốn. Vốn của doanh nghiệp nói chung tài sản lưu động nói riêng mặt
trong mọi khâu hoạt động của doanh từ: dự trữ, sản xuất đến lưu động. Tài
sản lưu đng giúp cho doanh nghip tn ti và hoạt đng đưc trơn tru, hiu qu.
Tuy nhiên do sự vận động phức tạp trình độ quản tài chính còn
hạn chế ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam, tài sản lưu động chưa được quản lý,
sử dụng hiệu quả dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh không
cao. Trong quá trình thực tập tại Công ty C phần xây dựng s 12 em nhận
thấy đây một vấn đề thực sự nổi cộm rất cần thiết công ty, nơi tỷ
trọng tài sản lưu động lớn với nhiều hoạt động sản xuất quy mô lớn, phức tạp,
vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động đang một chủ đề
công ty rất quan tâm.
Với nhận thức như vậy, bằng những kiến thức quý báu về tài chính
doanh nghiệp, tài sản lưu động ch lũy được trong thời gian học tập, nghiên
cứu tại trường, cùng thời gian thực tập thiết thực tại Công ty cổ phần xây
dựng số 12 em đã chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex"
làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương I: Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
trong nền kinh tế thị trường
Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công
ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài
sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex.
Đề tài một dịp đ em thể gắn kiến thức đã học tại trường với
thực tiễn. Đây là một bài viết có nội dung khá lớn, phong phú và có liên quan
đến nhiều vấn đề, mặc dù đã được sự hướng dẫn chu đáo, tận tình của cô giáo
Ths.Trần Thị Thanh nhưng do trình độ hạn nên trong bài viết của em
vẫn còn nhiều thiếu sót không thể tránh khỏi, em rất mong nhận được sự giúp
đỡ, góp ý từ phía Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex. để chuyên đ
của em thể hoàn thiện hơn cũng như giúp em hiểu sâu hơn về đề tài
mình đã lựa chọn.
Bùi Thị Mai -Lớp: Tài chính doanh nghiệp
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng TS lưu động tại cty CP XD 12 VINACONEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng TS lưu động tại cty CP XD 12 VINACONEX - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng TS lưu động tại cty CP XD 12 VINACONEX 9 10 295