Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2727 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyờn đề thực tập tốt nghiệp
Đề tài: Các giải pháp nâng cao hiệu quả của kinh phí trợ giá cho xe
buýt ở Hà Nội
Chương I. Cơ sở khoa học của kinh phí trợ giá cho xe buýt ở Hà
Nội .
I.Tổng quan về hệ thống vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội.
1.

Lý luận chung về giao thông đô thị .

2.

Đặc điểm và vai trò của VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội.

II. Trợ giá xe buýt, vai trò của trợ giá xe buýt trong công tác
VTHKCC ở Hà Nội
1. Khái niệm trợ giá xe buýt .
2. Vai trò của trợ giá xe buýt .
II. Kinh nghiệm của các nước đi trước
1.

Kinh nghiệm về quản lý vé

2.

Kinh nghiệm về quản lý doanh thu.

Chương II. Cơ sở thực tiễn của kinh phí trợ giá cho xe buýt ở Hà Nội
I. Thực trạng của xe buýt ở Hà Nội
1.Phân tích hệ thống vé xe buýt trước quyết đinh 35/2005/Q Đ-UB của
UBND TP Hà Nội
2. Phân tích hệ thống vé xe buýt sau quyết định 35/2005/Q Đ-UB của
UBND TP Hà Nội
3. Những kết quả đạt được.
a. Doanh thu đạt được
b. Tổng chi phí.
3. Phương pháp thu vé hiện nay .
Kết quả điều tra ý kiến khách hàng .
1.

Đinh Quốc Thắng

II.

1

Lớp: Đụ thị 43

Chuyờn đề thực tập tốt nghiệp
Chương III. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh phí trợ giá cho xe
buýt ở Hà Nội .
III. Đề xuất về giảI pháp phân bổ kinh phí trợ giá cho xe buýt Hà
Nội.
1. Trợ giá trực tiếp đến công ty .
2. Trợ giá qua giá vé

Đinh Quốc Thắng

2

Lớp: Đụ thị 43

Chuyờn đề thực tập tốt nghiệp

Phần mở đầu
Trước tình trạng bùng nổ hiện nay của các loại phương tiện cá nhân đã
gây ra tình trạng ách tắc giao thông , tai nạn giao thông , ô nhiễm môI trường
tại các thành phố lớn như Hà Nội , HảI Phòng…Trước tình trạng đó xe buýt ra
đời được xem như một giải pháp quan trọng cho các vấn đề trên . Với ưu thế
tuyệt đối của mình đó là an toàn , giá rẻ , đảm bảo sức khoẻ cho người dân . Xe
buýt đang trở thyành phưong tiện đilại không thể thiếu của người dân thủ đô .
Người dân thủ đô đang dần có thói quen đixe buýt , theo tính toán vào quí I
năm 2005 có đến hơn 82 triệu lượt hành khách đi xe buýt, trong đó có đến 57
triệu lượt hành khách sử dụng vé tháng. Những điều này đã cho thấy một dấu
hiệu đáng mừng cho công ty xe buýt nói riêng và giao thông đô thị Hà Nội nói
chung . Xe buýt ra đời sẽ mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế xã hội , ô nhiễm
môi trường , tránh ách tắc giao thông . Hiện nay với tổng số 42 tuyến xe buýt
hoạt động ngày đêm đã đáp ứng phần nào nhu cầu đi lại của người dân thủ đô.
Tuy nhiên để xe buýt đi vào hiệu quả lại là vấn đề đang đặt ra đối với các nhà
quản lý ,các nhà điều hành giao thông đô thị . Có lẽ nế...
Chuyờn đề thực tập tốt nghiệp
Đề tài: Các giải pháp nâng cao hiệu quả của kinh phí trợ giá cho xe
buýt ở Hà Nội
Chương I. sở khoa học của kinh phí trợ giá cho xe buýt
Nội .
I.Tổng quan về hệ thống vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội.
1. Lý luận chung về giao thông đô thị .
2. Đặc điểm và vai trò của VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội.
II. Trợ giá xe buýt, vai trò của trợ giá xe buýt trong công tác
VTHKCC ở Hà Nội
1. Khái niệm trợ giá xe buýt .
2. Vai trò của trợ giá xe buýt .
II. Kinh nghiệm của các nước đi trước
1. Kinh nghiệm về quản lý vé
2. Kinh nghiệm về quản lý doanh thu.
Chương II. Cơ sở thực tiễn của kinh phí trợ giá cho xe buýt ở Hà Nội
I. Thực trạng của xe buýt ở Hà Nội
1.Phân tích hệ thống xe buýt trước quyết đinh 35/2005/Q Đ-UB của
UBND TP Hà Nội
2. Phân tích hệ thống xe buýt sau quyết định 35/2005/Q Đ-UB của
UBND TP Hà Nội
3. Những kết quả đạt được.
a. Doanh thu đạt được
b. Tổng chi phí.
3. Phương pháp thu vé hiện nay .
Kết quả điều tra ý kiến khách hàng .
1. II.
Đinh Quốc Thắng Lớp: Đụ thị 43
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN 9 10 312