Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng vốn tại cty TNHH Duy Thịnh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3399 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

SV: Ngô Anh Hoàng
LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và
nhỏ hầu hết mới được thành lập đang phải vật lộn với những cuộc cạnh tranh
đầy cam go thử thách để giành lấy vị trí làm cơ sở cho sự phát triển lớn
mạnh. Muốn vậy doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả mà trước hết thể hiện
ở hiệu quả sử dụng vốn.
Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả thực sự là cuộc đấu trí giữa các
doanh nghiệp tồn tại trong nền kinh tế thị trường. Nó là bài toán phải giải trong
suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và rất khó khăn trong thời kỳ đầu
thành lập. Đối với các doanh nghiệp thương mại việc quản lý vốn là vấn đề đặc
biệt khó khăn và phức tạp.
Hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là vấn đề đã
và đang được rất nhiều các ban ngành, chuyên gia quan tâm nghiên cứu.
Song cho đến nay kết quả thu được vẫn chỉ ở mức độ nhất định trên phạm vi
chung, còn đối với các doanh nghiệp cụ thể thì đòi hỏi phải có đường đi
nước bước riêng cụ thể cho mình.
Qua quá trình học tập ở trường, tìm hiểu thực tế ở Công ty TNHH Duy
Thịnh em đã chọn đề tài nghiên cứu :"Một số giải pháp nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn ở Công ty TNHH Duy Thịnh" để làm khoá luận tốt nghiệp và
với hy vọng góp phần tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công
ty nói riêng và các công ty thương mại nói chung.

Lớp QTKDTổng hợp

1

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề tốt nghiệp

SV: Ngô Anh Hoàng

Kết cấu của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
Chương I - Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Duy Thịnh.
Chương II - Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH
Duy Thịnh giai đoạn 2001 - 2005.
Chương III - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn ở Công ty TNHH Duy Thịnh.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo TS. Trần Việt Lâm và các
cô chú, anh chị trong Công ty TNHH Duy Thịnh đã tận tình giúp đỡ em thực
hiện đề tài này.

Lớp QTKDTổng hợp

2

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề tốt nghiệp

SV: Ngô Anh Hoàng
CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DUY THỊNH

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
1.1.1. Quá trình phát triển:
Tên công ty : CÔNG TY TNHH DUY THỊNH.
Tên giao dịch quốc tế: DUY THINH COMPANY LIMITED.
Tên viết tắt: DT.CO.,LTD.
Hình thức kinh doanh:
- Sản xuất phụ tùng, sửa chữa, gia công, lắp ráp xe gắn máy hai bánh.
- Sản xuất phụ tùng, lắp ráp ô tô, máy kéo các loại.
- Sản xuất gia công hàng vật tư kim khí.
- Cho thuê kho, nhà xưởng.
Trụ sở chính: Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Tỉnh Hà...
Chuyên đề tốt nghiệp SV: Ngô Anh Hoàng
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp vừa
nhỏ hầu hết mới được thành lập đang phải vật lộn với những cuộc cạnh tranh
đầy cam go thử thách để giành lấy vị trí làm sở cho sự phát triển lớn
mạnh. Muốn vậy doanh nghip phi hot động có hiu qu mà trưc hết thhin
hiu quả s dng vn.
Huy động sử dụng vốn hiệu quả thực slà cuộc đấu t giữac
doanh nghip tồn tại trong nền kinh tế thị tờng. Nó là bài tn phải giải trong
suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và rất k khăn trong thời kỳ đầu
thành lập. Đối với các doanh nghiệp tơng mại việc quảnvốn là vấn đề đặc
bit k kn và phức tạp.
Hiệu quả s dụng vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vấn đề đã
đang được rất nhiều c ban ngành, chuyên gia quan tâm nghiên cứu.
Song cho đến nay kết quả thu được vẫn chỉ ở mức độ nhất định trên phạm vi
chung, còn đối với các doanh nghiệp cụ thể t đòi hỏi phải đường đi
nước bước riêng cụ thể cho mình.
Qua quá trình học tập ở trường, tìm hiểu thực tế ở Công ty TNHH Duy
Thịnh em đã chọn đề tài nghiên cứu :"Một số giải pháp ng cao hiệu quả
sử dụng vốn ở Công ty TNHH Duy Thịnh" để làm khoá luận tốt nghiệp
với hy vọng góp phần tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công
ty nói riêng và các công ty thương mại nói chung.
Lớp QTKDTổng hợp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng vốn tại cty TNHH Duy Thịnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng vốn tại cty TNHH Duy Thịnh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng vốn tại cty TNHH Duy Thịnh 9 10 36