Ktl-icon-tai-lieu

Đề án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi huyentrang140688
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1354 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA ĐỊA LÝ

TRƯƠNG NGỌC TÂN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP XÃ NGHĨA
AN, HUYỆN NGHĨA ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

VINH - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA ĐỊA LÝ

Họ và tên tác giả Đồ án
SINH VIÊN: TRƯƠNG NGỌC TÂN

TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP XÃ NGHĨA
AN, HUYỆN NGHĨA ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN
Chuyên ngành:
Mã ngành:

Quản lý đất đai
D 850103

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
TH.S VÕ THỊ VINH

VINH - 2015

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được sử dụng để
bảo vệ một học vị nào.
Tôi cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này
đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ
nguồn gốc.
Vinh, ngày…. tháng…. năm 2015
Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên

ThS. Võ Thị Vinh

Trương Ngọc Tân

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Khoa Địa Lý,
Trường Đại học Vinh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và nhiệt tình giảng
dạy, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu luận văn này.
Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Th.s Võ Thị Vinh, là
người trực tiếp hướng dẫn khoa học, đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn tôi
hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn UBND xã Nghĩa An, Phòng Tài nguyên và
Môi trường, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nghĩa Đàn,
tỉnh Nghệ An đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ các thông
tin, số liệu, trong quá trình nghiên cứu luận văn này.
Cuối cùng, tôi xin trân trọng cám ơn các bạn học viên cùng lớp,
những người thân trong gia đình và bạn bè đã giúp đỡ và động viên tôi
trong quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn này.
Tác giả luận văn

Trương Ngọc Tân

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU..................................................................................................................1
1.Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu...........................................................................................2
2.1 Mục đích............................................................................................................2
2.2 Yêu Cầu..............................................................................................................2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...............................3
1.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA ĐỊA LÝ
TRƯƠNG NGỌC TÂN
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP XÃ NGHĨA
AN, HUYỆN NGHĨA ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN
VINH - 2015
Đề án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án tốt nghiệp - Người đăng: huyentrang140688
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Đề án tốt nghiệp 9 10 790