Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương các luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi King Luân Vịt
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2538 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

THẠC SĨ KỸ THUẬT
CBHDKH
HỌC VIÊN
LỚP
CHUYÊN NGÀNH

: GS. TSKH BÀNH TIẾN LONG
: TS. NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
: NGÔ THỊ HÀ
: K13 CN CTM
: CN CTM

ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
“NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẮT GỌT CỦA HẠT MÀI
TRONG VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIA
CÔNG KHÔNG LIÊN TỤC SỬ DỤNG ĐÁ MÀI CÓ
BỀ MẶT LÀM VIỆC GIÁN ĐOẠN ”

NỘI DUNG CHÍNH
1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ 
TÀI
2. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ 
PPNC
3. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
4. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI 
NGHIÊN CỨU
5. NỘI DUNG LUẬN VĂN DỰ 
KIẾN

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
­ Phương  pháp mài có một vị trí quan trọng trong gia 
công  cơ  khí  hiện  đại.  Được  sử  dụng  rộng  rãi  trong 
các nghành công  nghiệp kỹ thuật, gia công hiệu quả 
và chính xác các chi tiết .
­Gia  công  bằng  phương  pháp  mài  có  thể  đạt  độ  bóng 

Ra  =  1,25­  0,63  và  lớn  hơn,  độ  chính  xác  kích  thước 
0,002­0,003mm.
­ Hiện nay chủ yếu sử dụng phương pháp mài truyền 
thống  dùng  đá  mài  thông  thường.  Loại  đá  mài  này 
thường có những hạn chế là lực cắt và nhiệt cắt lớn 
nên thường gây ra các khuyết tật khi mài.

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
­ Vì vậy, song song với việc nghiên cứu nâng cao hiệu 
quả gia công mài truyền thống, cần thiết phải nghiên 
cứu  để  tìm  ra  các  phương  pháp  gia  công  có  cơ  chế 
mới  cũng  như  hoàn  thiện  các  phương  pháp  gia  công 
có cơ chế mới (gia công bằng tia nước có hạt mài, gia 
công bằng la de ­ laser, mài điện hoá, gia công mài gián 
đoạn …).
­Đối với  đá mài thường các hạt mài là liên tục thì quỹ 
đạo  của  các  hạt  mài  có  thể  là  trùng  nhau  và  thế  mà 
nhiều hạt mài nhưng không thực sự hiệu quả.

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

­  Khi  phân  bố  khoảng  cách  (gián  đoạn),  thì  quỹ  đạo 
các hạt mài sẽ không trùng nhau, do vậy khi sử dụng 
đá mài gián đoạn tuy ít hạt mài hơn nhưng hiệu quả 
sử dụng hạt mài lại tăng lên.
­  Để  khắc  phục  hạn  chế  của  phương  pháp  mài 
truyền  thống  việc  “Nâng  cao  khả  năng  cắt  gọt  của 
hạt  mài  trong  việc  ứng  dụng    các  phương  pháp  gia 
công  không  liên  tục  sử  dụng  đá  mài  có  bề  mặt  làm 
việc gián đoạn” là rất cần thiết và cấp bách.

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Các nghiên cứu ngoài nước:

Cho  đến  nay,  trên  thế  giới  có  rất  nhiều  các 
nghiên  cứu  về  gia  công  mài  nói  chung  và 
phương  pháp  mài  dùng  đá  mài  có  bề  mặt  làm 
việc  gián  đoạn  nói  riêng  cũng  đã  được  nghiên 
cứu, phát triển và ứng dụng khả thi

1. TÍNH CẤP T...
I H C THÁI NGUYÊNĐẠ
TR NG I H C K THU T CÔNG NGHI PƯỜ ĐẠ
Đ C NG LU N VĂN ƯƠ
TH C SĨ K THU T
CBHDKH : GS. TSKH BÀNH TIẾN LONG
: TS. NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
HỌC VIÊN : NGÔ THỊ HÀ
LỚP : K13 CN CTM
CHUYÊN NGÀNH : CN CTM
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Người đăng: King Luân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề cương các luận văn thạc sỹ 9 10 72