Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương các luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi King Luân Vịt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

BÁO CÁO BÀI THÍ NGHIỆM
“NGHIÊN

CỨU TỔ CHỨC TẾ VI CỦA GANG ”

THỰC HIỆN : K.S HÀ BÁCH TỨ
HƯỚNG DẪN : THS. TRẦN ANH ĐỨC

THÁI NGUYÊN, Tháng 07/2012

MỤC ĐÍCH CỦA BÀI THÍ NGHIỆM
• Phân biệt được về tổ chức của các loại gang trắng, xám, dẻo, cầu qua
hình dạng của graphit.
• Nắm được và phân biệt nền cơ bản của các loại gang xám, dẻo, cầu.
• Liên hệ giữa tổ chức và cơ tính của các loại gang.

Cơ sở lý thuyết
Theo tố chức tế vi, gang được chia ra hai loại chính:
gang trắng và gang có graphit.
- Gang trắng là gang mà tất cả C đều nằm ở dạng
Fe3C, tổ chức tế vi tuân theo giản đồ trạng tháo FeC, luôn có cùng tinh Lê.
- Gang có grafit: là gang trong đó, phần lớn C ở dạng
tự do – graphit.
Tùy theo hình dạng của grafit lại chia thành 3 loại:
+ Gang xám: grafit có dạng tấm (phiến, lá ...)
+ Gang cầu: grafit có dạng quả cầu tròn
+ Gang dẻo: grafit có dạng cụm

Cơ sở lý thuyết
GANG TRẮNG
 Là loại gang trong đó tất cả lượng C đều nằm
dưới dạng liên kết Xê.
 Tổ chức tế vi của gang trắng hoàn toàn phù hợp
với giản độ trạng thái Fe – C và chứa hỗn hợp
cùng tinh Lê.
 Theo thành phần C trong gang
 Gang trắng trước cùng tinh (%C < 4,3)
 Gang trắng cùng tinh (%C = 4,3)S
 Gang trắng sau cùng tinh (%C < 4,3)

Cơ sở lý thuyết
GANG XÁM
 Là loại gang phổ biến nhất, có G ở dạng tấm
là dạng tự nhiên được hình thành dễ dàng và
đơn giản nhất: đúc thông thường.
 Thành phần hóa học
 - %C = 3÷ 3,7%
 - %Si = 1,2÷ 2,5%
 - %Mn = 0,25 ÷ 1,0%
 - %S < 0,12%
 - %P = 0,05÷ 1,00%

Cơ
sở
lý
thuyết
GANG DẺO
 Gang dẻo được chế tạo bằng cách ủ từ gang
trắng .
 Do G ở dạng cụm, lượng các bon rất thấp nên
gang dẻo có độ bền, độ dẻo gần như gang cầu
song hơn hẳn gang xám
 Thành phần hóa học
 - %C = 2,0÷ 2,6
 - %Si = 1,0÷ 1,6
 - %Mn = 0,2÷ 1,0
 - %S = 0,04÷ 0,20
 - %P < 0,2

Cơ sở lý thuyết
GANG CẦU
 Gang cầu là loại gang có độ bền cao nhất do
grafit ở dạng thu gọn nhất
 a. Thành phần hóa học
 - %C = 3÷ 4
 - %Si = 1,8÷ 3
 - %Mn = 0,1÷ 0,8
 - %S ≤ 0,03
 - %P ≤ 0,1

NỘI DUNG CỦA BÀI THÍ NGHIỆM
1.Thiết bị phục vụ bài thí nghiệm.
2. Nội dung chi tiết bài thí nghiệm
•
•

Quan sát mẫu chuẩn trên kính hiển vi quang học và so sánh với alat.
Quan sát kỹ và vẽ lại tổ chức tế vi của các loại gang dưới kính
hiển vi trong các vòng tròn Ф50 mm, ghi chú đầy đủ các pha trong
tổ chức, độ phóng đại.
Nhận xét về tổ chức:
- Sự cấu tạo pha giữa gang trắng với các loại gang còn lại.
- So sánh tổ chức của 3 loại gang graphit với tổ chức của thép
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
BÁO CÁO BÀI THÍ NGHIỆM
NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC TẾ VI CỦA GANG
THỰC HIỆN : K.S HÀ BÁCH T
HƯỚNG DẪN : THS. TRẦN ANH ĐỨC
THÁI NGUYÊN, Tháng 07/2012
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Người đăng: King Luân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương các luận văn thạc sỹ 9 10 848