Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Luận văn

Được đăng lên bởi Phạm Nga LC
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
-----000-----

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ TÀI: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty
Cổ phần Tư vấn Sông Đà

Giảng viên hướng dẫn: GS.TS Bùi Xuân Phong
Học viên thực hiện: Phạm Thị Nga
Lớp: QH-2011-E.CH(QTKD2)

1

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, Việt Nam đang trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, điều
này đặt ra cho nước ta nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng không ít những
thách thức phải vượt qua. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, những thách
thức ấy đòi hỏi các doanh nghiệp phải phát huy được tối đa các nguồn lực của
mình. Cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật…thì nguồn nhân lực
được coi là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất của mọi doanh nghiệp bởi
vì chỉ có con người mới có thể vận hành bộ máy doanh nghiệp, mới có thể
biến doanh nghiệp trở thành một cơ thể sống. Và mọi nguồn lực khác sẽ trở
nên vô dụng nếu như không có bàn tay và trí tuệ của con người tác động vào.
Đặc biệt quan trọng hơn nữa là mọi thành bại của tổ chức do nguồn nhân lực
quyết định.
Tuy nhiên không phải nguồn lực nào Doanh nghiệp cũng sẵn có, để có
nguồn nhân lực vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, cả về thể lực và trí
lực thì. không cách nào khác là mọi doanh nghiệp đều phải tuyển dụng nhân
lực.
Xuất phát từ những nhận thức của bản thân về công tác tuyển dụng
nhân sự và tầm quan trọng của nó, trong thời gian tìm hiểu thực tế, được sự
giúp đỡ hướng dẫn tận tình của thầy Bùi Xuân Phong, cùng các cán bộ trong
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà em đã chọn đề tài “Công tác tuyển dụng
nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà” cho luận văn tốt
nghiệp của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế
nhất là khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế
giới WTO, thì môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, các doanh nghiệp
Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà nói riêng nhất thiết

2

phải có một đội ngũ công nhân viên có năng lực, luôn sáng tạo, cống hiến hết
sức mình cho công việc, và tạo nên sức mạnh thành công của doanh nghiệp và
để khai thác tối đa nguồn nhân lực thì các doanh nghiệp phải thực sự quan
tâm và chú trọng đến công tác quản trị nhân sự, đặc biệt là phải thực hiện tốt
công tác tuyển mộ tuyển chọn người lao động. Nhằm thu hút được lực lượng
lao động có trình độ, chất lượng phù hợp với mục tiêu, tính chất công việc, vị...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
-----000-----
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ TÀI: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty
Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Giảng viên hướng dẫn: GS.TS Bùi Xuân Phong
Học viên thực hiện: Phạm Thị Nga
Lớp: QH-2011-E.CH(QTKD2)
1
Đề cương Luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Luận văn - Người đăng: Phạm Nga LC
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề cương Luận văn 9 10 143