Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài dự kiến: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics tại Công Ty TNHH Yamato Logistics Việt Nam ”.

Được đăng lên bởi Bich Chi Tran
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài dự kiến: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics tại
Công Ty TNHH Yamato Logistics Việt Nam ”.
LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LOGISTICS
I. Khái niệm, đặc điểm và phân loại hoạt động logistics
1. Khái niệm logistics
2. Đặc điểm của logistics .
2.1. Logistics có thể coi là tổng hợp của các hoạt động của doanh nghiệp trên các khía
cạnh chính , đó là logistics sinh tồn, logistics hoạt động và logistics hệ thống
2.2. Logistics là một dịch vụ
2.3. Logistics là sự phát triển cao, hoàn chỉnh của dịch vụ vận tải và giao nhận
2.4. Logistics là sự phát triển hoàn thiện dịch vụ vận tải đa phương thức
2.5. Logistics có chức năng hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp
3. Phân loại hệ thống logistics
3.1. Phân loại theo các hình thức logistics
3.2. Phân loại theo lĩnh vực hoạt động của logistics
3.3. Phân loại theo quá trình
II. Vai trò của logistics

1. Logistics là công cụ liên kết các hoạt động kinh tế quốc tế như cung cấp, sản xuất, lưu
thông, phân phối và mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế
2. Logistics đóng vai trò hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định chính xác trong hoạt động sản
xuất kinh doanh .
2.1. Logistics đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi và hoàn thiện dịch vụ vận tải
giao nhận, đảm bảo yếu tố đúng thời gian- địa điểm (Just in time-JIT).
2.2. Logistics cho phép các nhà kinh doanh vận tải giao nhận cung cấp các dịch vụ đa
dạng, phong phú hơn ngoài dịch vụ giao nhận vận tải đơn thuần.
2.3 Dịch vụ Logistics góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.
III. Nội dung của hoạt động logistics
1. Mua sắm nguyên vật liệu .
2. Dịch vụ khách hàng .
3. Quản lý hoạt động dự trữ.
4. Dịch vụ vận tải
5. Hoạt động kho bãi.
IV. Chất lượng dịch vụ logictics và các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ logictics
1. Chất lượng dịch vụ logistics
2.1 Thời gian giao nhận hàng
2.2 Độ an toàn của hàng hoá

2.3 Chi phí vận chuyển
2.4 Cách thức phục vụ
2.5 Chất lượng kho bãi
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LOGISTICS
I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Công Ty TNHH Yamato Logistics Việt Nam
1. Lịch sử hình thành Công Ty TNHH Yamato Logistics Việt Nam
2. Giới thiệu về công ty.
3. Công Ty TNHH Yamato Logistics Việt Nam
II. Các dịch vụ logistics hiện có
1. Cho thuê kho, bốc xếp, vân tải và phân phối hàng hóa từ kho đến đại lý, khách hàng
1.1. Cho thuê kho, bốc xếp, vận tải và phân phối hàng hoá từ kho đến các đại lý , khách
hàng
1.2. Thực hiện sắp xếp hàng hoá theo sơ đồ bố trí (W/h layout) và tư vấn thiết kế g...
Đề tài dự kiến: “Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics tại
Công Ty TNHH Yamato Logistics Việt Nam ”.
LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LOGISTICS
I. Khái niệm, đặc điểm và phân loại hoạt động logistics
1. Khái niệm logistics
2. Đặc điểm của logistics .
2.1. Logistics thể coi tổng hợp của các hoạt động của doanh nghiệp trên c khía
cạnh chính , đó là logistics sinh tồn, logistics hoạt động và logistics hệ thống
2.2. Logistics là một dịch vụ
2.3. Logistics là sự phát triển cao, hoàn chỉnh của dịch vụ vận tải và giao nhận
2.4. Logistics là sự phát triển hoàn thiện dịch vụ vận tải đa phương thức
2.5. Logistics có chức năng hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp
3. Phân loại hệ thống logistics
3.1. Phân loại theo các hình thức logistics
3.2. Phân loại theo lĩnh vực hoạt động của logistics
3.3. Phân loại theo quá trình
II. Vai trò của logistics
Đề tài dự kiến: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics tại Công Ty TNHH Yamato Logistics Việt Nam ”. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài dự kiến: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics tại Công Ty TNHH Yamato Logistics Việt Nam ”. - Người đăng: Bich Chi Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề tài dự kiến: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics tại Công Ty TNHH Yamato Logistics Việt Nam ”. 9 10 370