Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI: Gia tăng dân số ở khu vực thành thị những vấn đề đặt ra và giải pháp

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ TÀI: Gia tăng dân số ở khu vực thành thị những vấn đề
đặt ra và giải pháp

Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ THANH HÒA
Nhóm thực hiện:
09

HÀ NỘI 2013

Mục lục
I.

Lời mở đầu

II. Nội dung
1.
2.
3.
4.

Khái niệm
Hiện trạng gia tăng dân số khu vực thành thị
Tác động của gia tăng dân số tới môi trường ở khu
vực thành thị.
Nguyên nhân và giải pháp

III. Kết luận
IV. Tài liệu tham khảo

Lời mở đầu
Trong những năm gần đây quá trình đô thị hóa diễn ra
mạnh mẽ trên toàn cầu. Theo xu hướng phát triển chung
đó, dân số khu vực thành thị Việt Nam cũng tăng lên một
cách mạnh mẽ. Song song với hiện tượng này kéo theo
rất nhiều các hệ lụy về môi trường sống xung quanh khu
vưc thành thị.
Đây là vấn đề cấp bách đang rất được xã hội quan tâm.
Trước thực trạng này nhóm em đã thu thập tài liệu, điều
tra, quan sát.. Và xây dựng được đề tài “Gia tăng dân số
ở khu vực thành thị những vấn đề đặt ra và giải pháp”

II. Nội dung
1. Một số khái niệm cơ bản
a. Dân số là gì?
Dân số là dân cư khi được xem xét nghiên cứu ở góc độ quy
mô cơ cấu và biến động
b. Gia tăng dân số là gì?
Tăng dân số là sự thay đổi trong dân số theo thời gian, và có
thể được định lượng như sự thay đổi trong số lượng của
các cá thể của bất kỳ giống loài nào sử dụng cách tính
toán "trên đơn vị thời gian“
c. Mối quan hệ giữa gia tăng dân số và môi trường
Dân số và môi trường có mối quan hệ mật thiết và gắn bó
chặt chẽ với nhau. Chỉ một yếu tố thay đổi sẽ tác động
mạnh mẽ đến yếu tố còn lại. Dưới đây chúng em sẽ làm
rõ vấn đề này.

2. Hiện trạng gia tăng dân số khu vực thành thị
2.1.Tình hình thế giới
Đến thời điểm này, thế giới đã bước qua ngưỡng một nửa dân số
sống trong các đô thị
Đến nay thế giới đã có trên 270 thành phố trên 1 triệu dân và 50
thành phố trên 5 triệu dân.

Người tìm việc tham dự lễ hội việc làm ở tỉnh Trùng Khánh,
Trung Quốc.

2.2.Tình hình Việt Nam
Dân số thành thị của Việt Nam đang tăng nhanh
Tổng số dân của Việt Nam tính đến ngày 1/4/2009 là 85.846.997
người, trong đó, dân cư ở khu vực thành thị là 25.436.896
người, chiếm 29,6% . Như vậy dân số thành thị đã tăng với tốc
độ trung bình là 3,4% mỗi năm

3. Ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đến
môi trường ở khu vực thành thị
3.1. Nhà ở và không gian nơi ở
Dân số tăng nhanh trong khi đó diện tích đất thì không thay đổi.
Người nghèo và người thu nhập thấp không có điều kiện để
được một chỗ ở phù hợp. Do đó các dãy nhà ở không chính thức
như các khu "ổ chuột“, các "xóm liều, xóm...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐỀ TÀI: Gia tăng dân số ở khu vực thành thị những vấn đề
đặt ra và giải pháp
Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ THANH HÒA
Nhóm thực hiện: 09
HÀ NỘI 2013
ĐỀ TÀI: Gia tăng dân số ở khu vực thành thị những vấn đề đặt ra và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI: Gia tăng dân số ở khu vực thành thị những vấn đề đặt ra và giải pháp - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐỀ TÀI: Gia tăng dân số ở khu vực thành thị những vấn đề đặt ra và giải pháp 9 10 7