Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : sáng kiến kinh nghiệm mầm non

Được đăng lên bởi truong-mam-non-quang-kim-bat-xat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 31386 lần   |   Lượt tải: 47 lần
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

Ngêi thùc hiÖn: §inh ThÞ Hång Thu
PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Mục tiêu GDMN là hình thành cho trẻ những yếu tố nhân cách đầu tiên của con
người, con người phát triển toàn diện về 5 mặt: Nhận thức, thể chất, ngôn ngữ, tình
cảm-xã hội, thẩm mỹ. Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện thì ta cần
phải kết hợp hài hoà giữa nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ và giáo dục đó là điều tất
yếu.
Ngày nay cùng với sự phát triển chung của xã hội, mỗi gia đình đều có cuộc
sống đầy đủ, sung túc hơn, trình độ dân trí cũng ngày đựơc nâng cao. Chính vì vậy
việc chăm sóc giáo dục trẻ cũng được gia đình và xã hội đặc biệt quan tâm. Vậy quan
tâm như thế nào là đúng mực để cơ thể trẻ khoẻ mạnh, học tốt phát triển cân đối thì
trước tiên ta phải có một chế độ ăn uống hợp lý, khoa học nhằm giúp trẻ ăn uống
ngon miệng nhưng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Như chúng ta đã biết, dinh dưỡng cho trẻ trong những năm đầu đời là tiền đề, là
điều kiện cần và đủ cho sự phát triển về mọi mặt sau này của đứa trẻ. Lứa tuổi nhà
trẻ, mẫu giáo là quá nhỏ nên gần như hoàn toàn phải dựa vào sự giúp đỡ, phục vụ của
các bảo mẫu, cô giáo trong việc chơi, học, ăn, ngủ,... Bên cạnh vai trò đặc biệt quan
trọng của người giáo viên trực tiếp dạy dỗ, chăm sóc trẻ thì bếp ăn với số lượng đông
mà đối tượng là trẻ nhỏ thì việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm cần được hết
sức chú trọng.
Mà hiện nay vấn đề vệ sinh anh toàn thực phẩm đang là mối quan tâm lớn nhất
của toàn xã hội, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến cả quá trình từ
khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, trên công tác này đòi hỏi có tính liên ngành cao và
là công việc của toàn dân. Đối với Ngành giáo dục nói chung, trong đó bậc học Mầm
non đóng vai trò rất lớn đến việc tổ chức khâu an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ ăn
bán trú tại trường Mầm non. Vì vậy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí quan
trọng đối với sức khoẻ trẻ thơ nó góp phần nâng cao sức học tập, lao động của trẻ
trong xã hội ngày càng phát triển hiện nay. Chính vì vậy nên tôi chọn đề tài “Một số
biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc tổ chức ăn bán trú tại
trường Mầm non Quang Kim”. Đây là một thông điệp giúp cho toàn thể cộng đồng
quan tâm đến sức khoẻ và cùng nhau thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và
đặc biệc là vệ sinh an toàn tại trường mầm non có tổ chức ăn bán trú.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

1

Mét sè biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong viÖc tæ chøc ¨n b¸n tró
t¹i trêng MÇm n...
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Ngêi thùc hiÖn: §inh ThÞ Hång Thu
Trường mầm non Quang Kim là một trường vùng thấp nằm ở trung tâm xã,
cạnh đường quốc lđịa bàn trường thuận lợi, dân số tương đối đông. Tỷ lệ trẻ ra
lớp cao gần 80% dân số trẻ từ 0-5 tuổi.
Toàn trường 298 cháu (Điểm trường chính có 112 cháu). Đội ngũ giáo viên,
nhân viên nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm công việc cao. 100% đội ngũ giáo viên
đạt chuẩn về trình độ, qua các năm nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp
huyện, cấp tỉnh.
Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND huyện, phòng GD&ĐT Bát xát,
cấp uỷ Đảng chính quyền đa phương sự ủng hộ nhất chí cao của toàn thể các
bậc cha mẹ học sinh đã tạo mọi điều kiện đầu sở vật chất kinh phí để đảm
bảo các điều kiện tối thiểu cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
2. Khó khăn:
Hiện tại còn 05 điểm trường chưa có nhân viên nên chưa tổ chức nấu ăn tập trung
cho trẻ được, mới dừng ở hình thức nấu canh nóng cho trẻ.
Điều kiện kinh tế của nhân dân còn khó khăn đa số làm nông nghiệp nên việc
đóng góp tổ chức ăn bán trú cho trẻ mới chỉ đạt ở mức tương đối.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Chất lượng khảo sát đầu năm:
Nhìn chung giáo viên nhân viên trong nhà trường rất quan tâm đến việc v
sinh an toàn thực phẩm cho tr, tuy có những mặt thì giáo viên và nhân viên thực hiện
tốt nhưng cũng còn một số mặt hạn chế. Qua khảo sát chất lượng chăm sóc nuôi
dưỡng trẻ đầu học tôi thu được kết quả như sau:
TSHS
Suy DD
thể NC
Tỷ lệ
Suy DD
thể TC
Tỷ lệ
Suy DD cả
thể NC & TC
Tỷ lệ Ghi chú
112 22 19,6%
Từ thực tế kết quả khảo sát trên tôi thấy tỷ lệ học sinh suy dinh ỡng chiếm
gần 20% là cao so với quy đnh một trường vùng thấp. Vậy làm thếo để tỷ lệ suy
dinh dưỡng giảm xuống đảm bảo theo yêu cầu của ngành học tôi nghĩ việc thực hiện
công tác vsinh an toàn thực phẩm trong việc tỏ chức ăn bán trú cho trẻmột việc
làm rất quan trọng, một yếu t góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ nên tôi
đã đưa ra một số biện pháp cụ thể như sau:
2. Các biện pháp chính:
2.1. Biện pháp 1: Triển khai chỉ đạo:
Chỉ đạo giáo viên nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm
pháp luật, công văn hướng dẫn nhiệm v năm học về VSATTP; tổ chức tập huấn bồi
Mét sè biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong viÖc tæ chøc ¨n b¸n tró
t¹i trêng MÇm non Quang Kim
5
Đề tài : sáng kiến kinh nghiệm mầm non - Trang 6
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : sáng kiến kinh nghiệm mầm non - Người đăng: truong-mam-non-quang-kim-bat-xat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề tài : sáng kiến kinh nghiệm mầm non 9 10 539