Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Tìm hiểu nhận thức về việc xử lý rác thải sinh hoạt của người dân ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Được đăng lên bởi taitailieu1212
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1422 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - CTXH

Giảng viên: Ths TRẦN KIM NGỌC
MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài:
Tìm hiểu nhận thức về việc xử lý rác thải sinh
hoạt của người dân ở xã Mỹ Xương, huyện Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nhóm thực hiện gồm:
Thanh
2.
3.
4.
Sơn

1. Huỳnh Hữu
Võ Tí Lâm
Trần Thiết Vinh
Nguyễn Hoàng

Đồng Tháp năm 2014
1. Lý do chọn đế tài:
Sự phát triển của nền kinh tế và của ngành môi trường một cách vững chắc là
nền tảng cho sự ổn định về chính trị - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống của
người dân. Đất nước ta đã và đang từng bước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực.
Đi cùng với sự phát triển của đất nước thì nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được
Đảng và Nhà nước quan tâm. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong
những nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Từ khi luật bảo vệ môi trường ra
đời cùng với những tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thì nhận
thức về bảo vệ môi trường trong các cấp ngành và nhân dân được nâng lên đáng kể.
Tuy nhiên, việc gia tăng dân số và tốc độ phát triển kinh tế xã hội cao đã làm tăng
các hoạt động của con người trong sản xuất, kinh doanh, nhu cầu nhà ở, sinh hoạt
đồng thời tác động mạnh mẽ, lâu dài đến môi trường.
Đặc trưng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là khoa học
kĩ thuật phát triển, nhất là kĩ thuật sản xuất, nhiều loại giấy, hộp đóng gói được làm
chủ yếu bằng ni lông, nhựa thiếc… rất tiện lợi, góp phần làm thay đổi phong cách
và tập quán sinh hoạt của nhiều người dân từ nông thôn đến thành thị. Chính nhờ
những dịch vụ chăm sóc khách hàng đó cùng với sự phát triển của xã hội mà nhu
cầu sinh hoạt của con người ngày càng tăng cao và luôn được đáp ứng kịp thời.
Song bên cạnh những mặt tích cực ấy là lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường
ngày càng nhiều, đặc biệt ở những khu vực có mật độ dân cư đông đúc, tốc độ phát
triển kinh tế xã hội nhanh. Rác thải được thải ra môi trường lúc đầu là một túi nhỏ,
dần dà chúng “tập kết” thành từng đống, làm cho cảnh quan môi trường bị thay đổi
theo chiều hướng tiêu cực và tác động trực tiếp đến đời sống của người dân.
Hiện nay, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách trên mỗi quốc gia, và
cả thế giới và có rất nhiều phương án để khắc phục, giảm thiểu hậu quả quả của ô

nhiễm môi trường gây ra. Trong đó việc xử lý và thu gom rác thải sinh họat gặp
nhiều khó khăn cả về phương tiện và phương pháp. Với hiệ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - CTXH
Giảng viên: Ths TRẦN KIM NGỌC
MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
tài:Đề
Tìm hiểu nhận thức về việc xử lý rác thải sinh
hoạt của người dân ở xã Mỹ Xương, huyện Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nhóm thực hiện gồm: 1. Huỳnh Hữu
Thanh
2. Võ Tí Lâm
3. Trần Thiết Vinh
4. Nguyễn Hoàng
Sơn
Đề tài: Tìm hiểu nhận thức về việc xử lý rác thải sinh hoạt của người dân ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Tìm hiểu nhận thức về việc xử lý rác thải sinh hoạt của người dân ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Người đăng: taitailieu1212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề tài: Tìm hiểu nhận thức về việc xử lý rác thải sinh hoạt của người dân ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 9 10 226