Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Xây dựng hê chuyện gia tư vấn hướng nghiệp

Được đăng lên bởi Trần Linh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2086 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỆ CHUYÊN GIA
ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệp
Gv hướng dẫn: Thầy Trần Hùng Cường
Sinh viên thực hiện:
1. Vũ Thị Ngọc
2. Nguyễn Bá Trường
Lớp: KHMT2 – K2

Hà Nội – 10/08/2010

Mục lục

Lời nói đầu
Nhà trường, gia đình và xã hội luôn coi việc hỗ trợ cho lớp trẻ hướng
nghiệp, là một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, trách
nhiệm lớn lao đó không thể thay thế cho nội lực chủ quan của người muốn hướng
nghiệp.
Bài toán hướng nghiệp cũng như mọi bài toán đường đời khác: Sai một ly,
đi cả dặm, nhỡ cả tiền đồ và sự nghiệp! Nhiều khi phải “làm lại từ đầu”, gây biết
bao lãng phí cho chính mình, gia đình, nhà trường và xã hội.
Nhằm giải quyết bài toán trên và để củng cố kiến thức của môn học hệ
chuyên gia, cũng như rèn luyện kỹ năng lập trình, nhóm chúng em đã chọn đề tài
“Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệp”.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Hùng Cường đã tạo điều kiện
cho chúng em hoàn thành bài tập lớn này.
Chương trình còn nhiều thiếu sót, chúng em mong nhận được sự đóng góp
của thầy và các bạn để chúng em hoàn thiện chương trình hơn.

Hà Nội, tháng 10 năm 2010

Nhóm sinh viên thực hiện
Vũ Thị Ngọc
Nguyễn Bá Trường

I - Phân công công việc
1. Kế hoạch thực hiện.
Sau khi nhận đề tài, nhóm đã lên kế hoạch thực hiện như sau:
a) Thu thập tài liệu.
b) Nghiên cứu tài liệu.
c) Lập trình.
d) Viết báo cáo.
Bước thu thập tài liệu được thực hiện ngay khi nhận đề tài. Sau 1 hồi tìm
kiếm các tài liệu và các nguồn tài nguyên trên mạng, 2 thành viên bắt đầu
nghiên cứu các tài liệu thu thập được. Quá trình thu thập tài liệu và nghiên
cứu tài liệu sẽ được thực hiện trong vòng 1 tuần.
Sau khi nghiên cứu và tranh luận, nhóm đã hiểu được ý tưởng và sẽ bắt tay
vào lập trình. Vì nhóm chỉ có 2 thành viên nên mọi công việc sẽ đều làm
theo nhóm. Việc lập trình cũng được thực hiện bởi cả 2 thành viên để cố
gắng tránh mọi sai sót. Sau khi lập trình và test thử xong nhóm bắt đầu viết
báo cáo. Giai đoạn lập trình và viết báo cáo, nhóm bố trí kế hoạch thực hiện
trong 2 tuần.

2. Phân công công việc.
Chi tiết công việc cùng tiến độ được đề cập trong bảng sau:
Tên công việc

Thực hiện

Trạng thái

Thu thập tài liệu

Nguyễn Bá Trường

Đã hoàn thành

Nghiên cứu tài liệu

Vũ Thị Ngọc
Nguyễn Bá Trường

Đã hoàn thành

Vũ Thị Ngọc
Lập trình

Nguyễn Bá Trường

Đã hoàn thành

Vũ Thị Ngọc
Viết báo cáo

Nguyễn Bá Trường
Vũ Thị Ngọc

Đã hoàn thành

II – Phân tích bài t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỆ CHUYÊN GIA
ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệp
Gv hướng dẫn: Thầy Trần Hùng Cường
Sinh viên thực hiện:
1. Vũ Thị Ngọc
2. Nguyễn Bá Trường
Lớp: KHMT2 – K2
Hà Nội10/08/2010
Đề tài : Xây dựng hê chuyện gia tư vấn hướng nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Xây dựng hê chuyện gia tư vấn hướng nghiệp - Người đăng: Trần Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề tài : Xây dựng hê chuyện gia tư vấn hướng nghiệp 9 10 600