Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án cơ sở thiết kế máy

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Thùy
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1615 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường ĐH SPKT Hưng Yên
Khoa Cơ Khí Động Lực

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ
************
Đề số : 1A

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
3

4

P

Mmax = 1,4M

1

D
5

2

2s
3h
tck

2h

1 .Động cơ
4. Bộ truyền xích

2. Bộ truyền đai
5. Băng tải.

0,3M

0,8M

M

V

2h

3. Hộp giảm tốc

Số liệu cho trước:
Phương án
Lực kéo băng tải F (N)

1
4000

2
3800

3
3600

4
3400

5
3000

6
2500

7
2200

8
2000

9
3000

10
2500

Vận tốc băng tải v (m/s)

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,5

1,3

1,2

1,6

Đường kính băng tải D(mm)
Thời gian phục vụ Lh (giờ)

300
24000

320
20000

350
28000

380
24000

400
24000

350
24000

420
20000

350
24000

360
24000

330
2500

Số ca làm việc

2

1

2

1

2

2

1

1

2

1

Góc nghiêng đường nối tâm

15

45

20

30

45

25

80

45

65

30

bộ truyền ngoài α (độ)
Đặc tính làm việc

Êm

Nhẹ

Vừa

Êm

Nhẹ

Vừa

Vừa

Êm

Nhẹ

Vừa

Khối lượng thiết kế:
 Bản vẽ lắp hộp giảm tốc (A0).
 Bản vẽ chế tạo chi tiết (1 bản A3) : Trục chủ động.
 Bản thuyết minh (A4).
Sinh viên thiết kế : Nguyễn Hữu Thuỳ
Lớp
: N06121
Ngày nhận đề : 25 – 09 – 2013
Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Minh Thuận

GVHD: Hoàng Minh Thuận
Lớp :ĐLK10Ln
SVTH: Nguyễn Hữu Thuỳ (huuthuyvn@gmail.com)

1

Trường ĐH SPKT Hưng Yên
Khoa Cơ Khí Động Lực

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN MÔN HỌC
(Đóng vào đầu bản thuyết minh)
I. THUYẾT MINH:
II. BẢN VẼ:
a) Bản vẽ lắp
b) Bản vẽ chế tạo

: Đạt: …………………… Không đạt: …………
: Đạt: …………………… Không đạt: …………

III. ĐÁNH GIÁ:
a) Hoàn thành thiết kế
b) Không hoàn thành thiết kế
c) Đề nghị

: Được bảo vệ: ………………
: Không được bảo vệ: ……….
: Làm đề khác: ………………

KẾT QUẢ BẢO VỆ
(Ngày ……... tháng …….. năm ……...)
CÂU HỎI:
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………

ĐIỂM BẢO VỆ: ............................................................................

SINH VIÊN BẢO VỆ:
(Ký và nghi rõ họ tên)

GVHD: Hoàng Minh Thuận
Lớp :ĐLK10Ln
SVTH: Nguyễn Hữu Thuỳ (huuthuyvn@gmail.com)

NGƯỜI NHẬN BẢO VỆ
(Ký và nghi rõ họ tên)

2

Trường ĐH SPKT Hưng Yên
Khoa Cơ Khí Động Lực

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

Lời nói đầu
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí là yêu cầu không thể thiếu đối với một kỹ sư ngành
cơ khí, nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở về má...
Trường ĐH SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
Khoa Cơ Khí Động Lực
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
KHOA CƠ KHÍ ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ
************
Đề số : 1A THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
1 .Động cơ 2. Bộ truyền đai 3. Hộp giảm tốc
4. Bộ truyền xích 5. Băng tải.
Số liệu cho trước:
Phương án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lực kéo băng tải F (N) 4000 3800 3600 3400 3000 2500 2200 2000 3000 2500
Vận tốc băng tải v (m/s) 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,5 1,3 1,2 1,6
Đường kính băng tải D(mm) 300 320 350 380 400 350 420 350 360 330
Thời gian phục vụ L
h
(giờ) 24000 20000 28000 24000 24000 24000 20000 24000 24000 25000
Số ca làm việc 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
Góc nghiêng đường nối tâm
bộ truyền ngoài α (độ)
15 45 20 30 45 25 80 45 65 30
Đặc tính làm việc Êm Nhẹ Vừa Êm Nhẹ Vừa Vừa Êm Nhẹ Vừa
Khối lượng thiết kế:
Bản vẽ lắp hộp giảm tốc (A
0
).
Bản vẽ chế tạo chi tiết (1 bản A3) : Trục chủ động.
Bản thuyết minh (A4).
Sinh viên thiết kế : Nguyễn Hữu Thuỳ
Lớp : N06121
Ngày nhận đề : 25 – 09 – 2013
Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Minh Thuận
GVHD: Hoàng Minh Thuận
Lớp :ĐLK10Ln
SVTH: Nguyễn Hữu Thuỳ (huuthuyvn@gmail.com) 1
M
max
= 1,4M
M
0,8M
0,3M
2s
2h
3h
2h
t
ck
P
D
V
4
3
5
1
2
Đồ án cơ sở thiết kế máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án cơ sở thiết kế máy - Người đăng: Nguyễn Hữu Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đồ án cơ sở thiết kế máy 9 10 186