Ktl-icon-tai-lieu

đồ án công nghệ thiết kế quy trình công nghệ bánh răng trụ răng thẳng

Được đăng lên bởi Quách Đình Chiến
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 4782 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Đồ án công nghệ chế tạo máy

GVHD: Nguyễn Trọng Mai

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.
PHẦN 1: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LÀM VIỆC, TÍNH CÔNG NGHỆ
TRONG KẾT CẤU CỦA CHI TIẾT VÀXÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT.
1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.
2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.
3. Xác định dạng sản xuất.

PHẦN 2: CHỌN PHÔI, XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI
VÀ XÂY DỰNG BẢN VẼ LỒNG PHÔI.
1. Xác định phương pháp chế tạo phôi.
2. Tính lượng dự cho lỗ 20.
3. Tra lượng dư cho các bề mặt còn lại.
4. Bản vẽ lồng phôi.

PHẦN 3: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ BÁNH RĂNG CÔN
RĂNG THẲNG.
1. Nguyên công 1: Tạo phôi bằng cách dập nóng.
2. Nguyên công 2: Tiện bề mặt A,vát mép lỗ, tiện lỗ 20.
3. Nguyên công 3: Tiện bề mặt B,vát mép lỗ,
4. Nguyên công 4: Chuốt lỗ ∅20
5. Nguyên công 5: Vát mép vành răng, tiện mặt trụ ngoài.
6. Nguyên công 6: Chuốt rãnh then.
7. Nguyên công 7: Phay răng.
8. Nguyên công 8: Nhiệt luyện bánh răng.
9. Nguyên công 9: Gia công tinh bánh răng – Mài răng
10. Nguyên công 10: Tổng kiểm tra.

PHẦN 4 : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ .
KẾT LUẬN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.

SVTH: Quách Đình Chiến

Đồ án công nghệ chế tạo máy

GVHD: Nguyễn Trọng Mai

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay ở nước ta đang trên đà phát triển tiến tới công nghiệp hóa- hiện đại hóa.
Để thực hiện tốt mục tiêu đó, nước ta đã tập trung một số ngành công nghiệp, trong đó
có ngành công nghiệp chế tạo máy. Đây là một trong những ngành có vai trò quan
trọng trong việc phát triển của đất nước, bởi vì vậy việc thiết kế đồ án môn học công
nghệ chế tạo máy là một nhiệm vụ quan trong của học sinh, sinh viên trong các trường
kỹ thuật. Nó giúp hệ thống lại kiến thức bài giảng, không chỉ môn học công nghệ chế
tạo máy mà người làm đồ án phải nắm vững các môn học khác, từ các bài tập thực
hành, hình thành cho họ một khả năng làm việc độc lập, làm quen với thực tế trước khi
ra trường.
Đồ án công nghệ chế tạo máy là một bài tập tổng hợp, vì vậy học sinh, sinh viên
sẽ có điều kiện hoàn thiện khả năng sử dụng tài liệu phối hợp với các kiến thức được
trang bị trong các môn học liên quan, để thiết lập các phương án tốt nhất ứng với các
điều kiện sản xuất cụ thể.
Sau khi học xong tất cả các môn lý thuyết và một số môn thực hành, kết hợp với
những kiến thức đã học ở xưởng trường, em đã được nhà trường cũng như thầy
Nguyễn Trọng Mai giao và hướng dẫn đồ án với đề tài : “ BÁNH RĂNG TRỤ
RĂNG THẲNG”. Đây là một chi tiết ứng dụng nhiều trong thực tế. Việc làm đồ án
công nghệ chế tạo máy giúp em tổng hợp, củng cố toàn bộ những kiến t...
Đồ án công nghệ chế tạo máy GVHD: Nguyễn Trọng Mai
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.
PHẦN 1: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LÀM VIỆC, TÍNH CÔNG NGHỆ
TRONG KẾT CẤU CỦA CHI TIẾT VÀXÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT.
1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.
2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.
3. Xác định dạng sản xuất.
PHẦN 2: CHỌN PHÔI, XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI
VÀ XÂY DỰNG BẢN VẼ LỒNG PHÔI.
1. Xác định phương pháp chế tạo phôi.
2. Tính lượng dự cho lỗ 20.
3. Tra lượng dư cho các bề mặt còn lại.
4. Bản vẽ lồng phôi.
PHẦN 3: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ BÁNH RĂNG CÔN
RĂNG THẲNG.
1. Nguyên công 1: Tạo phôi bằng cách dập nóng.
2. Nguyên công 2: Tiện bề mặt A,vát mép lỗ, tiện lỗ 20.
3. Nguyên công 3: Tiện bề mặt B,vát mép lỗ,
4. Nguyên công 4: Chuốt lỗ 20
5. Nguyên công 5: Vát mép vành răng, tiện mặt trụ ngoài.
6. Nguyên công 6: Chuốt rãnh then.
7. Nguyên công 7: Phay răng.
8. Nguyên công 8: Nhiệt luyện bánh răng.
9. Nguyên công 9: Gia công tinh bánh răng – Mài răng
10. Nguyên công 10: Tổng kiểm tra.
PHẦN 4 : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ .
KẾT LUẬN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
SVTH: Quách Đình Chiến
đồ án công nghệ thiết kế quy trình công nghệ bánh răng trụ răng thẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án công nghệ thiết kế quy trình công nghệ bánh răng trụ răng thẳng - Người đăng: Quách Đình Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
đồ án công nghệ thiết kế quy trình công nghệ bánh răng trụ răng thẳng 9 10 400