Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học thiết kế hệ thống điện

Được đăng lên bởi Ta Huy Dong
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 2078 lần   |   Lượt tải: 2 lần
∆U kđ =

Z mba + Z dd
0.087
× 100 =
× 100 = 3.78
Z mba + Z dd + Z đc
2 .3

(0,0069 + 0,0991) 2 + (0.0144 + 0.00872 + 126.34) 2 =
(0,0069 + 0,0991) 2 + (0.0144 + 0.00872 ) 2 = 0.087

∆U kđ =

Z mba + Z dd
× 100
Z mba + Z dd + Z đc

400
3 × 22.34 × 4,5

Un
3 × In × KI

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học thiết kế hệ thống điện - Người đăng: Ta Huy Dong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Đồ án môn học thiết kế hệ thống điện 9 10 634