Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học

Được đăng lên bởi huynhngoclan
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3337 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Đồ án môn học:Thiết kế phân xưởng isome hóa 
MỤC LỤC

GVHD: Phạm Thanh Huyền
SVTH: Huỳnh Thị Mỹ Lang
Page 1

Đồ án môn học:Thiết kế phân xưởng isome hóa 

LỜI MỞ ĐẦU
Quá trình isome hóa n­parafin được dùng để  nâng cao trị  số  octan của phân đoạn 
pentan­hexan của phần xăng sôi đến 700C, đồng thời cũng cho phép nhận các izo­parafin 
riêng biệt như  izo­pentan và izo­butan từ  nguyên liệu là n­pentan và n­butan tương  ứng,  
nhằm đáp  ứng nguồn nguyên liệu cho quá trình tổng hợp cao su izo­pren, izo­butan là  
nguồn nguyên liệu tốt cho quá trình alkyl hóa, hoặc để nhận izo­buten cho quá trình tổng 
hợp MTBE.
Công nghệ  isome hoá được sử  dụng rộng rãi trong các nhà máy lọc dầu với  ứng 
dụng chính là isome hóa parafin nhẹ mạch thẳng thành các parafin mạch nhánh. Naphtha  
nhẹ có trị số octan thấp, bao gồm hỗn hợp của pentan, hexan được isome hóa thành hỗn  
hợp trộn cho xăng có trị số octan cao và không chứa lưu huỳnh hay hydrocacbon thơm.
Bên cạnh đó, một ứng dụng phổ biến khác đó là isome hóa n­butan thành iso­butan 
làm nguyên liệu cho các quá trình alkyl hóa sản xuất các cấu tử  có trị  số  octan cao như 
2,2,2,trimetyl pentan, hoặc từ  iso­butan sản xuất iso­buten, iso­amylen dùng cho các quá  
trình tổng hợp khác.
Giá trị to lớn của quá trình isome hóa là nguyên liệu được sử dụng là các thành phần  
octan thấp như phân đoạn có nhiệt độ  sôi đầu từ  620C và rafinat của reforming xúc tác. 
Trong các nguyên liệu này chứa chủ yếu là phân đoạn pentan và hexan. Các nguyên liệu 
này được đồng phân hóa trong môi trường có hydro tạo thành iso­parafin với trị số octan  
cao. Tính chống kích nổ cao và độ bay hơi cao sản phẩm đồng phân hóa các hydro cacbon  
C5 – C6 khiến cho chúng trở thành các cấu tử có giá trị cho xăng chắt lượng cao.
Ví dụ:
Hexan có nhiệt độ sôi 690C và trị số octan là 26 (theo MON) còn các đồng phân của 
nó có trị số octan cao .[1]
 2 ­ metylpentan 73,4
3 ­ metylpentan 74,3
2,2 ­ dimetylbutan 93,5
2,3 ­ dimetylbutan 94
Trị  số  octan đặc biệt cao khi pha trộn isomerat với hydrocacbon thơm. Nếu trị  số 
octan của sản phẩm đồng phân hóa các hydrocacbon C5 – C6 là 98 thì của hỗn hợp với 
aromat sẽ  là 103 – 104. Do đó về  phương diện này isomerat không thua kém sản phẩm 
của quá trình alkyl hóa bằng butylen.

GVHD: Phạm Thanh Huyền
SVTH: Huỳnh Thị Mỹ Lang
Page 2

Đồ án môn học:Thiết kế phân xưởng isome hóa 
Chính vì tầm quan trọng này, trong  công nghiệp chế biến dầu, quá trình isome hóa 
đã được rất nhiều công ty lớn trên thế  giới chú trọn...
Đ án môn h c :Thi t k phân x ng isome hóa ế ế ưở
MỤC LỤC
GVHD: Ph m Thanh Huy n
SVTH: Hu nh Th M Lang
Page 1
Đồ án môn học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học - Người đăng: huynhngoclan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đồ án môn học 9 10 644