Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nghiên cứu và sửa chữa hệ thống treo trên oto

Được đăng lên bởi Zin Khờ Khạo
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 4000 lần   |   Lượt tải: 38 lần
Khoa Cơ khí Động lực

MỤC LỤC
Nội Dung

Trang

PHẦN I :MỞ ĐẦU………………………………………………………..5
1.1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU…….5
1.2.MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI……………………………………………..6
1.3.ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ ĐỐI TƯỢNG………………………6
1.4.GIẢ THUYẾT KHOA HỌC…………………………………………...6
1.5.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU…………………………………………...7
1.6.CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………..7
PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI……………………………….9
2.1. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU…………………………9
2.2. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA CÁC LOẠI HỆ THỐNG TREO………..13
2.3. KẾT CẤU CÁC CỤM CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG TREO………….20
PHẦN III: BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA…………………………………...24
3.1. HƯ HỎNG, NGUYÊN LÝ, TÁC HẠI………………………………..24
3.2. QUY TRÌNH THÁO HỆ THỐNG TREO…………………………….28
3.3.SỦA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG……………………………………….35
3.4.QUY TRÌNH LẮP HỆ THỐNG TREO………………………………..60
3.5.KIỂM TRA ĐIỀU CHỈNH CÁC GÓC ĐẶT BÁNH XE………………61
PHẦN IV: KIỂM NGHIỆM VÀ BẢO DƯỠNG…………………………...68
4.1.KIỂM TRA GIẢM CHẤN……………………………………………...68
4.2.BẢO DƯỠNG CÁC BỘ PHẬN TRONG GIẢM CHẤN………………68

Đồ án môn học - Sửa chữa ôtô

Trang 1

Khoa Cơ khí Động lực

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Ngày ….tháng….năm 2008
Giáo viên hướng dẫn

Đồ án môn học - Sửa chữa ôtô

Trang 2

Khoa Cơ khí Động lực

LỜI NÓI ĐẦU
Ô tô hiện nay có một vai trò rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế
quốc dân, nó được dung để vận chuyển hành khách, hàng hoá và nhiều công việc
khác…Nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật và xu thế giao lưu hội nhập quốc tế
trong lĩnh vực sản xuất và đời sống, giao thông vận tải đã và đang là một ngành kinh tế
kỹ thuật cần được ưu tiên của mỗi quốc gia.
Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, ngành ô tô đã có
những ...
Khoa Cơ khí Động lực
MỤC LỤC
Nội Dung Trang
PHẦN I :MỞ ĐẦU………………………………………………………..5
1.1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU…….5
1.2.MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI……………………………………………..6
1.3.ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ ĐỐI TƯỢNG……………………6
1.4.GIẢ THUYẾT KHOA HỌC…………………………………………...6
1.5.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU…………………………………………...7
1.6.CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………..7
PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI……………………………….9
2.1. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU…………………………9
2.2. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA CÁC LOẠI HỆ THỐNG TREO………..13
2.3. KẾT CẤU CÁC CỤM CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG TREO………….20
PHẦN III: BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA…………………………………...24
3.1. HƯ HỎNG, NGUYÊN LÝ, TÁC HẠI………………………………..24
3.2. QUY TRÌNH THÁO HỆ THỐNG TREO…………………………….28
3.3.SỦA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG……………………………………….35
3.4.QUY TRÌNH LẮP HỆ THỐNG TREO……………………………..60
3.5.KIỂM TRA ĐIỀU CHỈNH CÁC GÓC ĐẶT BÁNH XE………………61
PHẦN IV: KIỂM NGHIỆM VÀ BẢO DƯỠNG………………………...68
4.1.KIỂM TRA GIẢM CHẤN……………………………………………...68
4.2.BẢO DƯỠNG CÁC BỘ PHẬN TRONG GIẢM CHẤN……………68
Đồ án môn học - Sửa chữa ôtô
Trang 1
Đồ án nghiên cứu và sửa chữa hệ thống treo trên oto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nghiên cứu và sửa chữa hệ thống treo trên oto - Người đăng: Zin Khờ Khạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Đồ án nghiên cứu và sửa chữa hệ thống treo trên oto 9 10 970