Ktl-icon-tai-lieu

đồ án ngiên cứu sắc tố chlorophyll

Được đăng lên bởi Leo Nguyen
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 5716 lần   |   Lượt tải: 31 lần
PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chất lượng của các sản phẩm thực phẩm không chỉ bao gồm giá trị về mặt
dinh dưỡng mà còn cả giá trị về mặt cảm quan cũng như vệ sinh an toàn thực
phẩm. Trong đó, màu sắc là chỉ tiêu bắt buộc và rất quan trọng khi đánh giá chất
lượng của bất kỳ một sản phẩm thực phẩm nào. Một sản phẩm có màu sắc đẹp sẽ
góp phần lôi kéo sự chú ý của khách hàng. Hơn nữa, màu sắc của các sản phẩm
thực phẩm còn có tác dụng sinh lý rất rõ rệt. Màu sắc thích hợp sẽ góp phần giúp
cơ thể đồng hóa thực phẩm đó dễ dàng hơn 5.
Do đó, trong kỹ thuật sản xuất thực phẩm người ta không chỉ quan tâm đến
việc bảo vệ màu sắc tự nhiên mà còn tạo ra và bổ sung vào thực phẩm những chất
màu mới thích hợp với tính chất và trạng thái sử dụng của chúng.
Tuy nhiên, vấn đề sử dụng chất màu thực phẩm hiện nay đang tồn tại rất
nhiều bất cập. Việc vô ý hay cố ý bổ sung vào thực phẩm những chất màu không
được phép hoặc sử dụng vượt quá liều lượng quy định đã và đang gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ
và gây hoang mang tâm lý người tiêu dùng.
Chính vì điều đó mà hiện nay trên thế giới, người ta đang tập trung nhiều
nghiên cứu để tìm cách hạn chế tối đa những tổn thất của sắc tố trong quá trình bảo
quản, chế biến đồng thời tách chiết các nhóm sắc tố từ những loại nguyên liệu tự
nhiên rẻ tiền hay tận dụng các phế phụ phẩm để thu nhận các nhóm sắc tố làm chất
màu tổng hợp và ứng dụng vào ngành công nghệ thực phẩm. Đó là do sắc tố tự
nhiên có ưu điểm vượt trội hơn, chúng không gây độc tính cho con người, đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm hơn so với các sắc tố tổng hợp nhân tạo (phẩm màu),

mặc dù các nhóm sắc tố tự nhiên lại có nhược điểm là rất dễ bị biến đổi và tổn thất
trong các điều kiện môi trường…
Trong đồ án này, tôi có nhiệm vụ “Nghiên cứu về sắc tố Chlorophyll trong
rau quả và những biến đổi của nó trong quá trình bảo quản và chế biến” nhằm tìm
hiểu một cách sâu sắc và toàn diện về bản chất và tác dụng của Chlorophyll, hàm
lượng, tính chất của nó và những biến đổi của chúng trong các sản phẩm rau quả.
Từ đó rút ra được các biện pháp để phát huy tối đa giá trị của nhóm sắc tố này
trong công nghệ thực phẩm.

PHẦN 2
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan về sắc tố trong rau quả
Sắc tố là những hợp chất hóa học quy định màu sắc của nguyên liệu hoặc
sản phẩm. Mỗi loại nguyên liệu rau quả thì có một màu sắc đặc trưng khác nhau,
đó là do thành phần và tỷ lệ hàm lượng cũng như cường độ màu của các loại sắc tố
có trong nguyên liệu đó. ...
PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chất lượng của các sản phẩm thực phẩm không chỉ bao gồm giá trị về mặt
dinh dưỡng còn cả giá trị về mặt cảm quan cũng như vệ sinh an toàn thực
phẩm. Trong đó, màu sắc chỉ tiêu bắt buộc và rất quan trọng khi đánh giá chất
lượng của bất kỳ một sản phẩm thực phẩm nào. Một sản phẩm màu sắc đẹp sẽ
góp phần i kéo sự chú ý của khách hàng. Hơn nữa, màu sắc của các sản phẩm
thực phẩm còn tác dụng sinh rất rõ rệt.u sắc thích hợp sẽ góp phần giúp
cơ thể đồng hóa thực phẩm đó dễ dàng hơn 5.
Do đó, trong kỹ thuật sản xuất thực phẩm người ta không chỉ quan tâm đến
việc bảo vệ màu sắc tự nhiên còn tạo ra và bổ sung vào thực phẩm những chất
màu mới thích hợp với tính chất và trạng thái sử dụng của chúng.
Tuy nhiên, vấn đ sử dụng chất màu thực phẩm hiện nay đang tồn tại rất
nhiều bất cập. Việc vô ý hay cố ý b sung vào thực phẩm những chất màu không
được pp hoặc sử dụng vượt quá liều lượng quy định đã đang gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ
và gây hoang mang tâm lý người tiêu dùng.
Chính điều đó hiện nay trên thế giới, người ta đang tập trung nhiều
nghiên cứu để tìm cách hạn chế tối đa những tổn thất của sắc tố trong quá trình bảo
quản, chế biến đồng thời tách chiết các nhóm sắc tố từ những loại nguyên liệu t
nhiên rẻ tiền hay tận dụng các phế phụ phẩm để thu nhận các nhóm sắc tố làm chất
màu tổng hợp ứng dụng vào ngành công nghệ thực phẩm. Đó là do sắc t tự
nhiên có ưu điểm vượt trội hơn, chúng không gây độc tính cho con người, đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm hơn so với các sắc tố tổng hợp nhân tạo (phẩm màu),
đồ án ngiên cứu sắc tố chlorophyll - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án ngiên cứu sắc tố chlorophyll - Người đăng: Leo Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
đồ án ngiên cứu sắc tố chlorophyll 9 10 662