Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tham khảo đèn giao thông

Được đăng lên bởi dungthjnh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 3 lần
----------

BÀI TIỂU LUẬN

Đề tài : Điều khiển đèn giao thông
tại ngã tư

Mục lục
Điều khiển đèn giao thông tại ngã tư .................................Error! Bookmark not defined.
CHUONG TRINH DEN GIAO THONG ....................................................................... 9
CHUONG TRINH CHINH........................................................................................... 10
CHUONG TRINH 1: KHONG UU TIEN .................................................................... 10
CHUONG TRINH 2: UU TIEN ................................................................................... 11
CHUONG TRINH 3:KHONG HOAT DONG,CAC DEN VANG NHAP NHAY...... 11
4 DOAN CUA CHUONG TRINH 1 ............................................................................ 11
4 DOAN CUA CHUONG TRINH 2 ............................................................................ 15
Kết quả mô phỏng:............................................................................................... 20

Họ Và Tên: Trần Văn Đại
MSSV: 0503670
LỚP:

DHDT1

Đặt Vấn Đề (ứng dụng):
Với mỗi một dân tộc, để kinh tế phát triển thì sự phát triển về khoa hoc, kỹ thuật là thật sự cần
thiết và đặc biệt quan trọng. Với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế như hiện nay, giao thông
đang là một bài toán khó đòi hỏi nhiều ngành, nhiều cấp phải quan tâm, và tìm ra các hưóng
giải quyết. Để làm giảm bớt những khó khăn đó cũng như làm cho việc lưu thông trên các
tuyến đường được thông thoáng và giảm thiểu tại nạn, thì việc đặt các cột đèn tại các ngã và
thời gian quy định cho phép đi và cấm đi của các tuyến là đặc biệt quan trọng.
Đối với một ngã tư, tại mỗi thời điểm trong ngày thì sự lưu thông ở mỗi tuyến là không giống
nhau (lúc thì lưu thông trên tuyến A(chẳng hạn) đông, lúc thì lưu thông trên tuyến B đông),
nhưng có lúc hai tuyến này có lượng lưu thông là tương đối giống nhau. Vì thế, một chương
trình điều khiển có thể thay đổi được thời gian ưu tiên cũng như thời gian không ưu tiên giữa 2
ngã là tối ưu nhất.
Với những nhận định như thế, tôi quyết định chọn đề tài “giao thông tại ngã tư” này.
Kết Cấu Chương Trình.
Chương trình này gồm 4 chương trình con: Chương trình 1, chương trình 2, chương trình 3 và
chương trình 4
Chương trình 1 là chương trình không ưu tiên, nghĩa là thời gian đèn xanh và đèn đỏ tại các
ngã là như nhau. Trong đó thời gian đèn xanh là 31 giây, thời gian đèn đỏ là 35 giây, thời gian
đèn vàng là 3 giây.
Chương trình 2 là chương trình ưu tiên, nghĩa là một ngã có thời ...
----------
BÀI TIU LUN
Đề tài : Điu khin đèn giao thông
ti ngã tư
đồ án tham khảo đèn giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tham khảo đèn giao thông - Người đăng: dungthjnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đồ án tham khảo đèn giao thông 9 10 810