Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệpPhần thi công bêtông và bêtông cốt thép

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án tốt nghiệp

Phần thi công bêtông và bêtông cốt thép

Nội dung chính của đồ án số 2 đó là :Thiết kế cop pha, cây chống cho các kết cấu bằng BTCT
(móng, cột, dầm, sàn, cầu thang, lanh tô, ôvăng…). Lập biện pháp kỹ thuật gia công
lắp dựng cốt thép. Lập biện pháp thi công đổ bêtông.
Sau đây là một đề cương về thi công sàn tầng 5 của một công trình (thi công móng, thi công cầu
thang…) có thể làm tương tự. Để viết tốt, cần nghiên cứu thật kĩ càng lý thuyết và đặc biệt hãy
tham khảo TCVN 4453: 1995 tải file tiêu chuẩn 
I. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH VÀ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA KỸ THUẬT (xem đồ án số 1)
1. Kiến trúc
2. Kết cấu
3. Đánh giá điều kiện địa chất công trình
4. Hệ thống điện nước phục vụ thi công
II. TÍNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
1. Tính diện tích ván khuôn (tính toán chính xác diện tích ván khuôn cột, ván khuôn các dầm,
ván khuôn các bản sàn , ván khuôn móng nằm trong phần nhiệm vụ được giao – đv m2)
2. Tính khối lượng cốt thép (cốt thép cột, cốt thép sàn + cầu thang, cốt thép dầm – đơn vị tấn,
nếu không có bảng thông kê cốt thép, tính toán theo khối lượng bê tông, khối lượng cốt thép cột
là 0,1xKhối lượng bê tông côt, khối lượng cốt thép dầm là 0,2xkhối lượng bêtông dầm, khối
lượng cốt thép sàn là 0,09xkhối lượng bê tông sàn).
3. Tính khối lượng bê tông (tính khối lượng bê tông cột, dầm, sàn – đơn vị m3).
III. CHỌN PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ THI CÔNG
1.Chọn loại ván khuôn, đà giáo cây chống
a) Chọn loại ván khuôn: Chọn ván khuôn gỗ hay thép, kích thước cấu tạo của các loại ván
khuôn vừa chọn.
b) Chọn cây chống sàn: Chọn cây đơn bằng thép, hay giáo pal, hay chống bằng gỗ. Nói kỹ về
cấu tạo, đặc điểm loại mình chọn
c) Chọn cây chống dầm
d) Chọn cây đà đỡ ván sàn
2. Chọn phương tiện vận chuyển lên cao
Cần trục tháp? Tời điện? Vận thang?
3. Chọn phương tiện thi công bê tông
Lựa chọn máy bơm bê tông? Máy đầm bê tông? Ô tô vận chuyển bê tông? Máy trộn bê tông
(mấy máy)?
IV. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT (xem tiêu chuẩn và giáo trình để viết)
1. Công tác ván khuôn
2. Công tác cốt thép
3. Công tác bê tông
V. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG
1. Thi công cột
1.1 Công tác ván khuôn cột
a) Ván khuôn cột viết chi tiết về ván khuôn các cột của mình, gồm các tấm ván dày bao nhiêu, kích
thước thế nào, bố trí gông, cửa vệ sinh, kích thước gông, hệ thống cây chống, giằng giữ ra sao, bắt buộc
phải vẽ hình minh họa chi tiết?

b) Lắp dựng ván khuôn cột : nói chi tiết về cách lắp dựng hoàn chỉnh ván khôn cột, lắp như thế
nào? Cái nào trước, cái nào sau…, gồm có các việc gì?

Đào Xuân Thu...
Đồ án tốt nghiệp Phần thi công bêtông và bêtông cốt thép
Đào Xuân Thu 30
Nội dung chính của đồ án số 2 đó là :Thiết kế cop pha, cây chống cho các kết cấu bằng BTCT
(móng, cột, dầm, sàn, cầu thang, lanh tô, ôvăng…). Lập biện pháp kỹ thuật gia công
lắp dựng cốt thép. Lập biện pháp thi công đổ bêtông.
Sau đây là một đề cương về thi công sàn tầng 5 của một công trình (thi ng móng, thi công cầu
thang…) thlàm tương tự. Để viết tốt, cần nghiên cứu thật càng thuyết đặc biệt hãy
tham khảo TCVN 4453: 1995 tải file tiêu chuẩn http://thxaydung.com.
I. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH VÀ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA KỸ THUẬT (xem đồ án số 1)
1. Kiến trúc
2. Kết cấu
3. Đánh giá điều kiện địa chất công trình
4. H thống điện nước phc v thi công
II. TÍNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
1. Tính diện tích ván khuôn (tính toán chính xác diện ch ván khuôn cột, ván khuôn các dầm,
ván khuôn các bản sàn , ván khuôn móng nằm trong phần nhiệm vụ được giao đv m
2
)
2. Tính khối lượng cốt thép (cốt thép cột, cốt thép sàn + cầu thang, cốt thép dầm đơn vị tấn,
nếu không bảng thông cốt thép, tính toán theo khối lượng bê tông, khối lượng cốt thép cột
0,1xKhối lượng bê tông côt, khối lượng cốt thép dầm là 0,2xkhối lượng bêtông dầm, khối
lượng cốt thép sàn là 0,09xkhối lượng bê tông sàn).
3. Tính khối lượng bê tông (tính khối lượng bê tông cột, dầm, sàn – đơn vị m
3
).
III. CHỌN PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ THI CÔNG
1.Chọn loại ván khuôn, đà giáo cây chống
a) Chọn loại ván khuôn: Chọn ván khuôn ghay thép, kích thước cấu tạo của các loại ván
khuôn vừa chọn.
b) Chọn cây chống sàn: Chọn cây đơn bằng thép, hay giáo pal, hay chống bằng gỗ. Nói kỹ về
cấu tạo, đặc điểm loại mình chọn
c) Chọn cây chống dầm
d) Chọn cây đà đỡ ván sàn
2. Chọn phương tiện vận chuyển lên cao
Cần trục tháp? Tời điện? Vận thang?
3. Chọn phương tiện thi công bê tông
Lựa chọn máy bơm tông? Máy đầm bê tông? Ô vận chuyển bê tông? Máy trộn bê tông
(mấy máy)?
IV. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT (xem tiêu chuẩn và giáo trình để viết)
1. Công tác ván khuôn
2. Công tác cốt thép
3. Công tác bê tông
V. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG
1. Thi công cột
1.1 Công tác ván khuôn cột
a) Ván khuôn cột viết chi tiết về ván khuôn các cột của mình, gồm các tấm ván dày bao nhiêu, kích
thước thế nào, btrí gông, cửa vệ sinh, kích thước gông, hệ thống cây chống, giằng giữ ra sao, bắt buộc
phải vẽ hình minh họa chi tiết?
b) Lắp dựng ván khuôn cột : nói chi tiết về cách lắp dựng hoàn chỉnh ván khôn cột, lắp như thế
nào? Cái nào trước, cái nào sau…, gồm có các việc gì?
Đồ án tốt nghiệpPhần thi công bêtông và bêtông cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệpPhần thi công bêtông và bêtông cốt thép - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệpPhần thi công bêtông và bêtông cốt thép 9 10 718