Ktl-icon-tai-lieu

“Đổi mới phương pháp dạy học phân môn tập đọc theo hướng tích cực cho học sinh khối lớp 4 Trường tiểu học Quang Trung năm học 20122013 ”

Được đăng lên bởi nguyenthitan
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3277 lần   |   Lượt tải: 7 lần
GVHD: Trần Văn Hiệp

SVTH: Trương Thị Loan

Lời Cảm Ơn
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Hiệp đã tận tình
giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình thực hiện Bài báo cáo thu hoạch này
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong tổ Tâm lý giáo dục đã cho
em những ý kiến quý báu, giúp em hoàn thành Báo cáo thu hoạch này.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung,
quý thầy cô đã nhiệt tình trực tiếp hướng dẫn chúng em trong suốt thời gian
nghiên cứu đề tài để chúng em hoàn thành đề tài đúng thời gian qui định.
Xin cảm ơn các thầy cô và các em học sinh Trường Tiểu học Quang Trung
đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện bài Báo cáo thu hoạch
này.
Vì bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu giáo dục nên bài Báo cáo
thu hoạch còn nhiều hạn chế và thiếu sót, em rất mong sự đóng góp của quý thầy
cô và các bạn.
Xin chân thành cảm ơn !
Phú Yên , ngày 10 tháng 3 năm 2013
Sinh viên thực hiện

Trương Thị Loan

MỤC LỤC

Trang 0

GVHD: Trần Văn Hiệp

SVTH: Trương Thị Loan

A. PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................................2
1.Lý do chọn đề tài:..........................................................................................2
1.1 Cơ sở lí luận :...............................................................................................2
1.2 Cơ sở thực tiễn :............................................................................................5
2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:..............................................................6
2.1-Mục đích:......................................................................................................6
2.2-Nhiệm vụ:.....................................................................................................6
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu............................................................7
3.1 Đối tượng :....................................................................................................7
3.2 Khách thể :....................................................................................................7
4.Phương pháp nghiên cứu:.............................................................................7
B. PHẦN NỘI DUNG..........................................................................................8
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.........................................................................8
1.1. Phương pháp dạy học là gì ?.........
GVHD: Trần Văn Hiệp SVTH: Trương Thị Loan
MỤC LỤC
Trang 0
Lời Cảm Ơn
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Hiệp đã tận tình
giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình thực hiện Bài báo cáo thu hoạch này
Em xin chân thành cảm ơn các thầy trong tổ Tâm giáo dục đã cho
em những ý kiến quý báu, giúp em hoàn thành Báo cáo thu hoạch này.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung,
quý thầy đã nhiệt tình trực tiếp hướng dẫn chúng em trong suốt thời gian
nghiên cứu đề tài để chúng em hoàn thành đề tài đúng thời gian qui định.
Xin cảm ơn các thầy cô và các em học sinh Trường Tiểu học Quang Trung
đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện bài Báo cáo thu hoạch
này.
bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu giáo dục nên bài Báo cáo
thu hoạch còn nhiều hạn chế và thiếu sót, em rất mong sự đóng góp của quý thầy
cô và các bạn.
Xin chân thành cảm ơn !
Phú Yên , ngày 10 tháng 3 năm 2013
Sinh viên thực hiện
Trương Thị Loan
“Đổi mới phương pháp dạy học phân môn tập đọc theo hướng tích cực cho học sinh khối lớp 4 Trường tiểu học Quang Trung năm học 20122013 ” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Đổi mới phương pháp dạy học phân môn tập đọc theo hướng tích cực cho học sinh khối lớp 4 Trường tiểu học Quang Trung năm học 20122013 ” - Người đăng: nguyenthitan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
“Đổi mới phương pháp dạy học phân môn tập đọc theo hướng tích cực cho học sinh khối lớp 4 Trường tiểu học Quang Trung năm học 20122013 ” 9 10 309