Ktl-icon-tai-lieu

Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 của công ty Giay Da Hà Nội

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1834 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, trong đời sống xã hội và giao lưu kinh tế quốc tế, chất lượng
hàng hoá và dịch vụ có một vai trò quan trọng và đang trở thành một thách
thức lớn đối với tất cả các nước nhất là đối với các nước đang phát triển trên
con đường hoà nhập vào nền kinh tế quốc tế.
Sự thành bại trong cuộc cạnh tranh trên thị trường phụ thuộc chủ yếu vào
mức chất lượng của hàng hoá và dịch vụ, giá cả hợp lý và điều kiện giao
nhận. Vì vậy muốn cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, thoả mãn
nhu cầu, mong muốn của khách hàng có hiệu quả cũng như đạt mức lợi nhuận
hợp lý, chính đáng và lâu dài thì điều kiện đầu tiên mà các doanh nghiệp quan
tâm đó phải là vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng. Có thể nói, chất
lượng và quản lý chất lượng chính là chìa khoá vàng đem lại sự phồn vinh
cho các doanh nghiệp, các quốc gia thông qua việc chiếm lĩnh thị trường,
nâng cao thị phần và phát triển kinh tế.
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về kinh
tế và đang tham gia tích cực vào nền kinh tế thế giới. chất lượng và quản lý
chất lượng là yếu tố quyết định sự thành công trong cạnh tranh đã được sự
quan tâm của cả quốc gia và các doanh nghiệp nhất là sau khi chóng ta trở
thành thành viên chính thức của ASEAN năm 1995 và của APEC (diễn đàn
hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương) năm 1998 và đang tiến hành đàm
phán gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đối với nước ta, việc đảm
bảo chất lượng và nâng cao chất lượng hàng hoá và dịch vụ đang trở thành
phương thức tất yếu và biện pháp có hiệu lực để đẩy mạnh tốc độ phát triển
kinh tế và thoả mãn nhu cầu đòi hỏi của xã hội đồng thời thúc đẩy quá trình
hoà nhập của Việt Nam về kinh tế và thương mại với các nước ASEAN, cộng
đồng châu Âu và các khu vực khác trên thế giới.
Tuy nhiên, để đạt được chất lượng sản phẩm và dịch vụ bền vững thì việc
thay đổi cách thức quản lý hay cải tiến, nâng cao trình độ của hệ thống hiện
có để tạo ra nó là một việc làm thiết thực và phải được đảm bảo một mô hình
quản lý nhất định. Do đó, hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO-9000 là một
mô hình quản lý hiện đại mà cá doanh nghiệp Việt Nam đã và đang áp dụng
trong những năm qua.
Công ty Da- giầy Hà Nội đã nghiên cứu, xây dựng áp dụng thành công hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000 nhằm đảm bảo và cải tiến
liên tục chất lượng quản lý của mình thoả mãn mong muốn của khách hàng và
nâng cao uy tín của công ty trên thị trường trong nước và quốc tế. Sau một
quá trình nỗ lực xây dựng và áp dụng. Công...
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, trong đời sống hội và giao lưu kinh tế quốc tế, chất lượng
hàng hoá dịch v có một vai trò quan trọng và đang trở thành một thách
thức lớn đối với tất cả các nước nhất là đối với các ớc đang phát triển trên
con đường hoà nhập vào nền kinh tế quốc tế.
Sự thành bại trong cuộc cạnh tranh trên thị trường phụ thuộc chủ yếu vào
mức chất lượng của hàng hoá dịch vụ, giá cả hợp điều kiện giao
nhận. Vì vậy muốn cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, thoả mãn
nhu cầu, mong muốn của khách hàng có hiệu quả cũng như đạt mức lợi nhuận
hợp lý, chính đáng và lâu dài thì điều kiện đầu tiên mà các doanh nghiệp quan
tâm đó phải vấn đề chất lượng quản chất lượng. thể nói, chất
lượng quản chất lượng chính chìa khoá vàng đem lại sự phồn vinh
cho các doanh nghiệp, các quốc gia thông qua việc chiếm lĩnh thị trường,
nâng cao thị phần và phát triển kinh tế.
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về kinh
tế đang tham gia tích cực vào nền kinh tế thế giới. chất lượng quản
chất lượng yếu tố quyết định sự thành công trong cạnh tranh đã được sự
quan tâm của c quốc gia các doanh nghiệp nhất là sau khi chóng ta trở
thành thành viên chính thức của ASEAN năm 1995 của APEC (diễn đàn
hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương)m 1998 đang tiến hành đàm
phán gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đối với nước ta, việc đảm
bảo cht lượng và nâng cao chất lượng hàng hoá và dịch vụ đang trở thành
phương thức tất yếu biện pháp hiệu lực để đẩy mạnh tốc độ phát triển
kinh tế và thoả mãn nhu cầu đòi hỏi của xã hội đồng thời thúc đẩy quá trình
hoà nhập của Việt Nam về kinh tế và thương mại với các nước ASEAN, cộng
đồng châu Âu và các khu vực khác trên thế giới.
Tuy nhiên, đ đạt được chất ợng sản phẩm dịch vụ bền vững thì việc
thay đổi cách thức quản hay cải tiến, nâng cao trình độ của hệ thống hiện
để tạo ra nó một việc làm thiết thực phải được đảm bảo một hình
quản nhất định. Do đó, hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO-9000 một
nh quản hiện đại mà doanh nghiệp Việt Nam đã đang áp dụng
trong những năm qua.
Công ty Da- giầy Ni đã nghiên cứu, xây dựng áp dụng thành công hệ
thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000 nhằm đảm bảo cải tiến
liên tục chất lượng quản lý của mình thoả mãn mong muốn của khách hàng và
nâng cao uy tín của công ty trên thị trưng trong nước quốc tế. Sau một
quá trình n lực xây dựng áp dụng. Công ty da giầy Hà Nội đã được cấp
chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO-9000 vào ngày 20/10/2000.
Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 của công ty Giay Da Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 của công ty Giay Da Hà Nội - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 của công ty Giay Da Hà Nội 9 10 31