Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết khiếu nại của công dân về những sai sót trình tự, thủ tục trong việc thu hồi đất thực hiện dự án

Được đăng lên bởi tranphuc054
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài: Giải quyết khiếu nại của công dân về những sai sót trình tự, thủ tục

trong việc thu hồi đất thực hiện dự án.
LỜI MỞ ĐẦU
Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, không có lĩnh vực nào không cần
đến pháp luật. Đất đai và khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai là vấn đề nhạy cảm,
được Đảng và Nhà nước ta quan tâm giải quyết, nhất là trong giai đoạn hiện nay
đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang thực
hiện việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà nước pháp quyền là
nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, mọi tổ chức, công dân đều phải tuân thủ
pháp luật. Nhà nước đề ra pháp luật để quản lý xã hội nhưng cũng phải chấp hành
nghiêm pháp luật do chính mình đề ra.
Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp của nhân dân về đất đai là một
trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan chính quyền Nhà nước tại địa
phương nhất là trong giai đoạn hiện nay. Quá trình giải quyết này không chỉ đơn
thuần là thực thi pháp luật mà còn đòi hỏi sự hướng dẫn, giải thích, giáo dục của
Nhà nước nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đời sống người dân.
Từ những kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học tập tại lớp đào tạo, bồi
dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên Khóa 02 – 2014 tại ………………………., tôi
chọn tình huống “Giải quyết khiếu nại của công dân về những sai sót trình tự,
thủ tục trong việc thu hồi đất thực hiện dự án” để làm tiểu luận cuối khoá, mục
đích để nhìn nhận chính xác các thiếu sót, từ đó có biện pháp khắc phục hậu quả,
tránh những thiếu sót tương tự trong hiện tại và tương lai.
Quá trình viết tiểu luận nhất định có những thiếu sót, mong được sự góp ý
cho hoàn thiện hơn.

Họ tên học viên: Lê Văn Hưởng

1

Đề tài: Giải quyết khiếu nại của công dân về những sai sót trình tự, thủ tục

trong việc thu hồi đất thực hiện dự án.
PHẦN NỘI DUNG
I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG:
Thực hiện chủ trương xã hội hoá trong đầu tư xây dựng chợ ở nông thôn,
góp phần xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đã mời gọi các nhà đầu tư
góp vốn để thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp chợ. Trong đó, huyện Châu
Thành là một trong những đơn vị thực hiện rất mạnh chủ trương này.
Năm 2002, Ủy ban nhân dân huyện đã kêu gọi đầu tư cải tạo nâng cấp Chợ
A toạ lạc tại xã A, một trong những xã vùng sâu và là xã có truyền thống cách
mạng trong thời kỳ kháng chiến. Song song việc mời gọi đầu tư, chính quyền
địa phương đã lập dự án mở rộng, nâng cấp chợ. Nội dung dự án có sử dụng
5.000m2 đất nông nghiệp của gia đình bà Nguyễn Thị Đính và 5.000m 2 đất nông
nghiệp của...
Đề tài : Giải quyết khiếu nại của công dân về những sai sót trình tự, thủ tục
trong việc thu hồi đất thực hiện dự án.
LỜI MỞ ĐẦU
Trong tất cc nh vực ca đời sống xã hội, kng có lĩnh vực nào kng cần
đến pp luật. Đất đai và khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai là vấn đề nhạy cảm,
được Đng và Nhà nước ta quan tâm giải quyết, nhất là trong giai đoạn hiện nay
đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng, Nhà nước và nn dân ta đã và đang thực
hin việc xây dng nhà nưc pp quyền hội chủ nghĩa. Nnước pp quyền là
nhàớc quản lýhội bằng pp luật, mọi tổ chức,ng dân đều phải tuân thủ
pháp luật. Nhà nước đề ra pháp luật đ quản lý xã hội nhưng cũng phải chấp hành
nghiêm pháp luật do cnh nh đra.
Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp của nhân dân v đất đai một
trong những nhiệm vụ quan trọng của quan chính quyền Nhà nước tại địa
phương nhất là trong giai đoạn hiện nay. Quá trình giải quyết này không chỉ đơn
thuần là thực thi pháp luật mà còn đòi hỏi sớng dẫn, giải thích, giáo dục của
Nhà nước nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đời sống người dân.
Từ những kiến thức đã tiếp thu trong q tnh học tập tại lớp đào tạo, bồi
ỡng nghiệp vụ Thanh tra vn Khóa 02 2014 tại ……………………., tôi
chọn tình huống “Giải quyết khiếu nại của công dân về những sai sót trình tự,
thủ tục trong việc thu hồi đất thực hiện dự án để làm tiểu luận cuối khoá, mục
đích đ nhìn nhận cnh xác các thiếu sót, từ đó có biện pháp khắc phục hậu quả,
tnh những thiếu t tương tự trong hiện tại và tương lai.
Quá trình viết tiểu luận nhất định những thiếu sót, mong được sự góp ý
cho hoàn thiện hơn.
Họ tên học viên: Lê Văn Hưởng
1
Giải quyết khiếu nại của công dân về những sai sót trình tự, thủ tục trong việc thu hồi đất thực hiện dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải quyết khiếu nại của công dân về những sai sót trình tự, thủ tục trong việc thu hồi đất thực hiện dự án - Người đăng: tranphuc054
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giải quyết khiếu nại của công dân về những sai sót trình tự, thủ tục trong việc thu hồi đất thực hiện dự án 9 10 964