Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.

Được đăng lên bởi Gấu Hyohunnie
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ NĂNG VIẾT TIN, BÀI
VÀ KHAI THÁC TƯ LIỆU ĐỂ VIẾT TIN, BÀI
1. Những vấn đề chung
1.1 Báo chí - người làm báo
1.1.1 Những hiểu biết cơ bản về báo chí
Báo chí bao gồm những loại hình khác nhau như: Báo in (còn gọi là Báo viết), Báo nói
(Phát thanh), Báo hình (Truyền hình), Thông tấn, Báo ảnh và Báo điện tử (Báo trên mạng
Internet).
- Hiện nay, báo chí vẫn là phương tiện thông tin đại chúng nhanh nhất , hiệu quả nhất và
có nhiều công chúng nhất... Báo chí đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống, trở
thành một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển của xã hội .
- Báo chí có những cách thức riêng với mục đích nhằm tới nhiều tầng lớp xã hội với
những mối quan tâm, sở thích và nhu cầu không giống nhau. Công chúng báo chí đa dạng và
phức tạp. Không phải thông tin nào cũng được số đông tiếp nhận dễ dàng.
- Thông tin báo chí đề cập đến mọi mặt của đời sống một cách xác thực, cụ thể, tỷ mỷ.
Nó đặc biệt chú ý đến những cái mới (tính thời sự) và việc phản ánh những cái mới đó dưới
một góc nhìn thể hiện lập trường của tác giả. Nói cách khác, đặc trưng cơ bản của thông tin
báo chí được thể hiện ở ba điểm cơ bản nhất: Tính xác thực, tiêu biểu - Tính thời sự - Tính
định hướng trực tiếp.
- Nói về những chức năng của báo chí, người ta thường nhấn mạnh một số chức năng
quan trọng như: thông tin, tuyên truyền, giáo dục, dự báo, giải trí, giao tiếp ... Trong đó,
thông tin là chức năng cơ bản có tầm quan trọng hàng đầu.
- Trong thực tế, báo và tạp chí có sự phân biệt về chức năng: Báo có nhiệm vụ thông tin
thời sự và bình luận kịp thời về những sự việc, sự kiện, con người, tình huống, hoàn cảnh
tiêu biểu, điển hình mới xuất hiện, vừa nảy sinh trong đời sống hàng ngày; tạp chí có nhiệm
vụ cơ bản là nghiên cứu khoa học và thông tin những vấn đề chuyên ngành.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là thời gian gần đây khái niệm “tạp chí” đang có những thay
đổi. Một số tạp chí có xu hướng mở rộng thông tin với nhiều bài nhỏ, chủ đề rất đa dạng và
phần trình bày khá ấn tượng, hiện đại. Những tạp chí này thường đăng nhiều quảng cáo, gía
bán khá cao nhưng vẫn tìm được thị trường (như các tạp chí: tạp chí Truyền hình, tạp chí
Doanh nhân Sài gòn, tạp chí Sinh viên, tạp chí Điện ảnh, tạp chí Kinh doanh và tiếp thị v.v…
Lưu ý: Theo những tiêu chí nêu trên, Tạp chí Y nhà nước với những đặc điểm về nội dung và
hình thức như hiện nay là một ấn phẩm đứng giữa báo và tạp chí. Trên ấn phẩm này có cả
những thông tin giống như của một tờ báo tuần (Các mục: Tin tức, Sự kiện, Chính sách mới),
đồ...
KỸ NĂNG VIẾT TIN, BÀI
VÀ KHAI THÁC TƯ LIỆU ĐỂ VIẾT TIN, BÀI
1. Những vấn đề chung
1.1 Báo chí - người làm báo
1.1.1 Những hiểu biết cơ bản về báo chí
Báo chí bao gồm những loại hình khác nhau như: Báo in (còn gọi o viết), Báo nói
(Phát thanh), Báo hình (Truyền hình), Thông tấn, Báo ảnh Báo điện tử (Báo trên mạng
Internet).
- Hiện nay, báo chí vẫn là phương tiện thông tin đại chúng nhanh nhất , hiệu quả nhất và
nhiều công chúng nhất... Báo chí đã c động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống, trở
thành một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển của xã hội .
- Báo chí những cách thức riêng với mục đích nhằm tới nhiều tầng lớp hội với
những mối quan tâm, sở thích nhu cầu không giống nhau. Công chúng báo chí đa dạng
phức tạp. Không phải thông tin nào cũng được số đông tiếp nhận dễ dàng.
- Thông tin báo chí đề cập đến mọi mặt của đời sống một cách xác thực, cụ thể, tỷ mỷ.
đặc biệt chú ý đến những cái mới (tính thời sự) việc phản ánh những cái mới đó dưới
một góc nhìn thể hiện lập trường của tác giả. Nói cách khác, đặc trưng bản của thông tin
báo chí được thể hiện ở ba điểm cơ bản nhất: Tính xác thực, tiêu biểu - Tính thời sự - Tính
định hướng trực tiếp.
- Nói về những chức năng của báo chí, người ta thường nhấn mạnh một số chức năng
quan trọng như: thông tin, tuyên truyền, giáo dục, dự báo, giải trí, giao tiếp ... Trong đó,
thông tin là chức năng cơ bản có tầm quan trọng hàng đầu.
- Trong thực tế, báo tạp chí sự phân biệt về chức năng: Báo nhiệm vụ thông tin
thời sự bình luận kịp thời về những sự việc, sự kiện, con người, tình huống, hoàn cảnh
tiêu biểu, điển hình mới xuất hiện, vừa nảy sinh trong đời sống hàng ngày; tạp chí nhiệm
vụ cơ bản là nghiên cứu khoa họcthông tin những vấn đề chuyên ngành.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thời gian gần đây khái niệm “tạp chí” đang những thay
đổi. Một số tạp chí xu hướng mở rộng thông tin với nhiều i nhỏ, chủ đề rất đa dạng
phần trình bày khá n tượng, hiện đại. Những tạp chí này thường đăng nhiều quảng cáo, gía
bán khá cao nhưng vẫn tìm được thị trường (như các tạp chí: tạp chí Truyền hình, tạp chí
Doanh nhân Sài gòn, tạp chí Sinh viên, tạp chí Điện ảnh, tạp chí Kinh doanh và tiếp thị v.v…
Lưu ý: Theo những tiêu chí nêu trên, Tạp chí Y nhà nước với những đặc điểm về nội dung và
hình thức như hiện nay một n phẩm đứng giữa báo tạp chí. Trên ấn phẩm này cả
những thông tin giống như của một tờ báo tuần (Các mục: Tin tức, Sự kiện, Chính sách mới),
đồng thời lại những thông tin giống n của một tạp chí (mục: Nghiên cứu Trao đổi).
Những thông tin trong các mục: Thực tiễn - kinh nghiệm; Diễn đàn doanh nghiệp; Kinh tế -
hội nhìn chung dạng thông tin đứng giữa báo tạp chí. Do đó, xét cả về nội dung
hình thức, Tạp chí Y nhà nước một ấn phẩm cùng một dạng với các hình thức Thông tin
========================
Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ –Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe
Tháng 2-2004. Nguồn: Giáo trình học viện Báo chí & Tuyên Truyền
1
GIÁO TRÌNH CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN. - Người đăng: Gấu Hyohunnie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN. 9 10 367