Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống chiếu sáng

Được đăng lên bởi vanbao1009-gmail-com
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1263 lần   |   Lượt tải: 4 lần
SỦ DỤNG HIỆU QUẢ & TIẾT KIỆM ĐIỆN
ĐỐI VỚI CHIẾU SÁNG

1

MỤC TIÊU
•

Nhận biết như thế nào là hệ thống chiếu
sáng hiệu quả

•

Xác định các nguyên nhân của một hệ thống
chiếu sáng không hiệu quả

•

Đề xuất, thực hiện các giải pháp nâng cao
hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm

2

NỘI DUNG
I. Yêu cầu chung về chiếu sáng
II. Lựa chọn thiết bị chiếu sáng
III. Bố trí, vận hành và sử dụng hiệu quả hệ thống
chiếu sáng

3

I.CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ CHIẾU SÁNG
Tiện nghi thị giác

Chiếu sáng
vừa đủ

Không chói
mắt

Chiếu sáng
đồng đều

Không bị
phản chiếu

Trung thực về
màu sắc

Không bị
bóng che
4

Thế nào là một hệ thống
chiếu sáng hiệu quả?

Giảm thiểu
năng lượng
sử dụng

Đảm bảo
Tiện nghi thị
giác

5

Các thông số đánh giá chất lượng của hệ
thống chiếu sáng
• Quang thông  (lm)
• Hiệu suất phát sáng: H
=/P ( lm/w)
• Độ chói L (cd/m2)

• Độ rọi E (lux =
lm/m2)

• Nhiệt độ màu Tm (độ K)
• Chỉ số màu Ra

6

Tiêu chuẩn độ rọi và độ chói
Không gian chức
năng

Dải độ rọi
làm việc (lux)

Cấp chói lóa

Các phòng chung,
đánh máy, vi tính

300 –500 –750

A–B

Phòng họp

300 – 500 – 1000

A–B

Công việc thô, lắp
ráp máy lạnh

200 – 300 – 500

C–D

Vùng lưu thông,
hành lang

50 – 100 –150

D–E

Theo TCVN 7114: 2002
7

Xác định nhiệt độ màu
Ñoä
K
7000
6000
5000
4000
3000
2000
50

100

200

300 400 500

Biểu đồ kruithof
8

1000

1500 2000 Lux

Xác định chỉ số màu Ra (CRI)
Nhóm

Ra

1A

Ra ≥ 90

Rất tốt, những nơi đòi hỏi sự thể
hiện màu quan trọng hàng đầu

1B

80 ≤ Ra < 90

Tốt, sử dụng những nơi cần thiết
phản ánh màu sắc chính xác

60 ≤ Ra < 80

Trung bình, sử dụng những nơi thể
hiện màu vừa phải

40 ≤ Ra < 60

Thấp, sử dụng những nơi không
cần yêu cầu về sự diễn sắc

20 ≤ Ra < 40

Rất thấp, các màu sắc của vật
được CS hoàn toàn bị biến đổi

2
3
4

Lĩnh vực áp dụng

9

Tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng
Mật độ công suất chiếu
sáng -LPD (W/m2)

Không gian chức năng
Hành lang

5–7

Khu vực hội thảo

13

Văn phòng chung và riêng

12

Các căn hộ, không gian
công cộng

9
Theo QCXDVN 09:2005
10

Nguyên nhân hệ thống chiếu sáng không đạt hiệu quả
• Chọn các thông số kỹ thuật không đạt tiêu
chuẩn, không phù hợp nhu cầu sử dụng
• Chọn thiết bị chiếu sáng không phù hợp
• Bố trí các thiết bị chiếu sáng không hợp lý
• Ảnh hưởng của các thiết bị khác trong khu
vực chiếu sáng
• Bảo trì không hiệu quả
• Thiếu ý thức tiết kiệm
11

II. LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

Các loại đèn thường dùng

Dây tóc

Metal Halide

Halogen

Natri cao áp

Huỳnh quang
(FL)

TNCA

12

Huỳnh quang
compact (CF...
S DNG HIU QU & TIT KIM ĐIN
ĐI VI CHIU SÁNG
S DNG HIU QU & TIT KIM ĐIN
ĐI VI CHIU SÁNG
1
hệ thống chiếu sáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống chiếu sáng - Người đăng: vanbao1009-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
hệ thống chiếu sáng 9 10 785