Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống phân phối của Unilever VN

Được đăng lên bởi Thu Thủy
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1795 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI

ĐỀ TÀI
TÌM HIỂU HỆ THỐNG HIỆN TẠI
VÀ XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG
PHÂN PHỐI MỚI CHO
UNILEVER VIỆT NAM

TPHCM, ngày 25/05/2015

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU HỆ THỐNG
HIỆN TẠI VÀ XÂY DỰNG MỘT
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI MỚI
CHO UNILEVER VIỆT NAM

Môn: Quản Trị Hệ Thống Phân Phối
Giảng viên bộ môn: Thầy Phan Minh Tuấn
Nhóm các sinh viên thực hiện:
Tên thành viên

Lê Thị Thu Thủy
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Trường Sinh
Bùi Thị Phượng
Phùng Thị Mỹ Quyên
Bùi Tiến Sĩ

MSSV

Chức vụ

Phần trăm
hoàn thành
(%)

2005381
2004171
2004822
2006319
2005983
2004823

Nhóm trưởng
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

100
100
100
100
100
100

Tăng Nữ Thiên Thanh

2005103

Thành viên

100

LỜI MỞ ĐẦU
Unilever Việt Nam được biết đến như một trong những công ty liên doanh có
chính sách phân phối hợp lý và góp một vai trò quan trọng trong việc hoàn thành
những mục tiêu chính của công ty. Một trong những thành công lớn nhất của
Unilever là thiết kế được một hệ thống phân phối sâu rộng, mang đến cho người
dùng sự tiện lợi tối đa khi cần thiết sử dụng sản phẩm.
Từ những thành công mà Unilever đã đạt được, nhóm chúng tôi muốn tìm
hiểu, nghiên cứu sâu hơn về hệ thống, các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống cũng
như những hạn chế mà công ty đang gặp phải. Từ đó, chúng tôi muốn áp dụng
những kiến thức đã học cũng như những thông tin thu thập được, xây dựng một hệ
thống phân phối mới, phát huy những thàng công của Unilever và khắc phục một
số vấn đề nhỏ mà công ty cần giải quyết.
Do hạn chế về mặt kiến thức cũng như khả năng của bản thân, thời gian tìm
hiểu và tiếp xúc có hạn nên bài báo cáo có thể có một vài sai sót nhỏ. Nhóm
chúng tôi rất mong sự góp ý từ các thầy cô và các bạn để chúng tôi có thể hoàn
thiện hơn bài báo cáo của mình.
Xin cảm ơn.

LỜI CẢM ƠN
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phan Minh Tuấn – Người
đã trực tiếp hướng dẫn chúng tôi trong môn học Quản Trị Hệ Thống Phân Phối.
Dựa vào những kiến thức mà thầy cung cấp, kết hợp tìm hiểu thông tin từ nhiều
nguồn khác nhau, chúng tôi đã hoàn thành xong bài báo cáo của mình.

MỤC LỤC

I.

GIỚI THIỆU CÔNG TY
Unilever là tập đoàn nổi tiếng toàn cầu của Anh và Hà Lan trên lĩnh vực sản xuất
thực phẩm, các sản phẩm tiêu dùng gia đình.

Vài nét về công ty Unilever Việt Nam
Unilever Việt Nam thành lập năm 1995. Là tập hợp của 3 công ty:
- Liên doanh Lever Việt Nam
- Elida P/S
- Best Food

Công ty

Tổng vốn

Phần vốn

đầu tư

góp của

(Triệu

Unilever

Địa điểm

Lĩnh vực hoạt
động

US...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI
ĐỀ TÀI
TÌM HIỂU HỆ THỐNG HIỆN TẠI
VÀ XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG
PHÂN PHỐI MỚI CHO
UNILEVER VIỆT NAM
Hệ thống phân phối của Unilever VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống phân phối của Unilever VN - Người đăng: Thu Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Hệ thống phân phối của Unilever VN 9 10 397