Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống pháp luật COMMON LAW và CIVIL LAW

Được đăng lên bởi Phương Chi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1769 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hệ thống pháp luật COMMON LAW và CIVIL LAW
Hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law là hai hệ thống pháp luật lớn và điển hình
trên thế giới. Hai hệ thống này có những điểm đặc thù, tạo nên những "dòng họ" pháp luật, với
những đặc trưng pháp lý riêng. Mặc dù ngày nay pháp luật ở các nước thuộc hai hệ thống này
cũng có nhiều thay đổi theo hướng bổ khuyết những mặt hạn chế, tích hợp nhiều nội dung mới,
nhưng về cơ bản sự thay đổi ấy vẫn không làm mất đi những đặc thù riêng, triết lý riêng, từng tạo
nên "bản sắc" của hai hệ thống pháp luật này.
1. Hệ thống pháp luật lục địa (Continetal Law), hệ thống Luật dân sự (Civil Law), hay gọi
đơn giản hơn là hệ thống pháp luật Pháp – Đức:
Đây là hệ thống pháp luật có nền tảng bắt nguồn từ hệ thống pháp luật của Pháp và pháp luật của
một số nước lục địa Châu Âu. Trong đó pháp luật của Pháp là quan trọng nhất và có ảnh hưởng lớn tới
pháp luật của các nước khác trong hệ thống pháp luật này. Hệ thống pháp luật của các nước này nhìn
chung đều chịu ảnh hưởng của Luật La Mã. Ngày nay, phạm vi ảnh hưởng của hệ thống Civil Law
tương đối rộng bao gồm các nước Châu Âu lục địa (Pháp, Đức, Italia…), Quebec (Canada), Louisiana
(Mỹ), Nhật Bản và một số nước Châu Mỹ Latinh (Brazin, Vênêduêla…).
Về mặt lịch sử hình thành, Khi những bộ tộc Đức (Germanic) xâm lăng các đế quốc Tây Âu, một
số qui định của luật La Mã đã được thay thế bằng luật bộ tộc Đức. Tuy nhiên, vì tinh thần của luật Đức
là căn cứ vào yếu tố cá nhân, không căn cứ vào yếu tố lãnh thổ, nên dân chúng của đế quốc La Mã cũ
cùng con cháu họ vẫn được phép sử dụng luật La Mã. Giáo hội Công giáo La Mã cũng góp phần quan
trọng trong việc duy trì luật pháp La Mã cũ vì giáo luật, tức là luật dùng trong các Toà án của giáo hội,
đã được xây dựng theo luật La Mã. Vào thế kỷ thứ 11 và 12, khi tìm được nguyên văn Bộ Dân luật
Corpus Juris Civilis, các học giả bắt đầu nghiên cứu và giải thích, hiện đại hóa những nội dung luật cũ
cho phù hợp với tình hình xã hội thời đó . Họ mở trường luật ở Paris, Oxford, Prague, Heidelburg,
Copenhague; họ làm luật sư cho giáo hội, cho các vua chúa, và cho các vùng lãnh thổ khắp Châu Âu.
Nhờ cùng được đào tạo chung theo một nội dung , luật gia của các nước Châu Âu đã tạo nên những Bộ
Dân Luật của nước họ xây dựng trên nền tảng chung là luật La Mã.
Ngày nay, các học giả luật so sánh cho rằng hê thống Civil law phải được chia nhỏ thành 3 nhóm khác nhau:
+ Civil Law của Pháp: ở Pháp, Tây Ban Nha, và những nước thuộc địa cũ của Pháp;
+ Civil Law của Đức: ở ...
Hệ thống pháp luật COMMON LAW và CIVIL LAW
Hệ thống pháp luật Common Law Civil Law hai hệ thống pháp luật lớn điển hình
trên thế giới. Hai hệ thống này những điểm đc thù, tạo nên những "dòng họ" pháp luật, với
những đặc trưng pháp riêng. Mặc ngày nay pháp luật các nước thuộc hai hệ thống này
cũng nhiều thay đổi theo hướng bổ khuyết những mặt hạn chế, tích hợp nhiều nội dung mới,
nhưng về cơ bản sự thay đổi ấy vẫn không làm mất đi những đc thù riêng, triết lý riêng, từng tạo
nên "bản sắc" của hai hệ thống pháp luật này.
1. Hệ thống pháp luật lục địa (Continetal Law), hệ thống Luật dân sự (Civil Law), hay gọi
đơn giản hơn là hệ thống pháp luật Pháp – Đức:
Đây hệ thống pháp luật nền tảng bắt nguồn từ hệ thống pháp luật của Pháp pháp luật của
một số nước lục địa Châu Âu. Trong đó pháp luật của Pháp quan trọng nhất ảnh hưởng lớn tới
pháp luật của các nước khác trong hệ thống pháp luật này. Hệ thống pháp luật của các nước y nhìn
chung đều chịu ảnh hưởng của Luật La Mã. Ngày nay, phạm vi ảnh hưởng của hệ thống Civil Law
tương đối rộng bao gồm các nước Châu Âu lục địa (Pháp, Đức, Italia…), Quebec (Canada), Louisiana
(Mỹ), Nhật Bản và một số nước Châu Mỹ Latinh (Brazin, Vênêduêla…).
Về mặt lịch sử hình thành, Khi những bộ tộc Đức (Germanic) xâm lăng các đế quốc Tây Âu, một
số qui định của luật La Mã đã được thay thế bằng luật bộ tộc Đức. Tuy nhiên, vì tinh thần của luật Đức
căn cứ vào yếu tố nhân, không căn cứ vào yếu tố lãnh thổ, nên dân chúng của đế quốc La
cùng con cháu họ vẫn được phép sử dụng luật La Mã. Giáo hội Công giáo La cũng góp phần quan
trọng trong việc duy trì luật pháp La giáo luật, tức luật dùng trong các Toà án của giáo hội,
đã được xây dựng theo luật La Mã. Vào thế kỷ thứ 11 12, khi tìm được nguyên văn Bộ Dân luật
Corpus Juris Civilis, các học giả bắt đầu nghiên cứu giải thích, hiện đại hóa những nội dung luật
cho phù hợp với tình hình hội thời đó . Họ mở trường luật Paris, Oxford, Prague, Heidelburg,
Copenhague; họ làm luật cho giáo hội, cho các vua chúa, cho c vùng lãnh thổ khắp Châu Âu.
Nhờ cùng được đào tạo chung theo một nội dung , luật gia của các nước Châu Âu đã tạo nên những Bộ
Dân Luật của nước họ xây dựng trên nền tảng chung là luật La Mã.
Ngày nay, các hc gi lut so sánh cho rng hê thng Civil law phi đưc chia nh thành 3 nhóm khác nhau:
+ Civil Law của Pháp: ở Pháp, Tây Ban Nha, và những nước thuộc địa cũ của Pháp;
+ Civil Law của Đức: ở Đức, Aó, Thụy Sĩ, Hy Lạp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Cộng hòa Trung Hoa
(Lưu ý: Luật Trung Hoa Luật Việt Nam hiện nay theo truyền thống học thuật, thì được xếp vào hệ
thống pháp luật hội chủ nghĩa, nhưng trên thực tế nhiều qui định về dân sự, về tố tụng, về hệ thống
Toà án lại mang nhiều đặc điểm của Civil Law);
+ Civil Law của những nước Scandinavian: Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy và Ailen.
Luật của Bồ Đào Nha Italia cũng chịu ảnh hưởng của Pháp, Đức, nhưng những bộ luật dân sự
thế kỷ 19 thì gần hơn với Bộ luật Napoleon và những bộ luật dân sự thế kỷ 20 thì lại giống với luật dân
sự của Đức. Về đào tạo luật, thì những nước này lại giống với hệ thống pháp luật của Đức hơn. Luật
những nước này thường được gọi là hệ thống luật có tính chất pha tạp (hybrid nature).
Luật ở Hà Lan hay dân luật ở Hà Lan thì rất khó để xếp vào một nhóm nào, nhưng cũng phải thừa
nhận rằng Luật dân sự của Lan ảnh hưởng không nhỏ đến luật hiện đại của nhiều quốc gia.
Điển hình là pháp luật dân sự của Nga hiện hành chịu ảnh hưởng trực tiếp từ luật của Hà Lan.
2. Hệ thống pháp luật Ănglô xắcxông, hệ thống Thông luật (Common Law), hay gọi đơn
giản hơn là hệ thống pháp luật Anh – Mỹ:
Pháp luật Anh – M là pháp luật ra đi ở Anh, sau này phát trin ở Mĩ và nhng nưc là thuộc địa ca
Anh, Mĩ trưc đây. Đây là hệ thng pháp lut phát trin từ những tp quán (custom), hay còn được gi là h
thng pháp lut tp qn, hay h thống pháp lut coi trng tin l (precedents/ judge made law).
Common Law hiện nay cần phải được hiểu theo 3 nghĩa khác nhau:
- Th nht, đó là mt h thng pháp lut ln trên thế gii da trên truyn thng h thng pháp lut ca Anh;
- Thứ hai, trên phương diện nguồn luật, án lệ (Case law) của Common Law được tạo ra bởi tòa án,
phân biệt với đạo luật của Nghị viên;
- Thứ ba, trên phương diện hệ thống Tòa án, Tòa án và các án lệ của Common Law cũng khác biệt
với Tòa án và các án lệ của Equity Law.
Hệ thống pháp luật COMMON LAW và CIVIL LAW - Trang 2
Hệ thống pháp luật COMMON LAW và CIVIL LAW - Người đăng: Phương Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hệ thống pháp luật COMMON LAW và CIVIL LAW 9 10 685