Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thông thông tin di động GSM

Được đăng lên bởi Trang Ha
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa - ĐTVT

Hệ thống thông tin
di động GSM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN ĐTVT

Hệ thông thông tin di động GSM
Giáo viên hướng dẫn :

Sinh viên thực hiện

: Vũ Ngọc Oánh
Vũ Văn Tiến

Lớp

: Đ4LT – ĐTVT3

Nam Định, 10 - 2010

Lớp : Đ4LT – ĐTVT3

1

SV: Vũ ngọc Oánh
Vũ Văn Tiến

Khoa - ĐTVT

Hệ thống thông tin
di động GSM

Lới Nói Đầu

Một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người trong thời gian
khoảng thập niên 80 là việc con người đã phát minh ra điện thoại di động. Điện
thoại di động đem lại lợi ích vô cùng lớn cho con người, trong mọi lĩnh vực thông
tin liên lạc, nó giúp con người xích lại gần nhau không phân biệt khoảng cách xa
gần, xóa bỏ khoảng cách không gian về địa lý mọi người đều có thể trực tiếp nói
chuyện với nhau điều này góp phần to lớn trong việc trao đổi buôn bán giao lưu
kinh tế nó tham gia một cách tích cực vào cuộc sống của con người .kể từ khi điện
thoai di động ra đời nó đã trở thành thiết bị mang tính chuyên biệt rồi trở thành vật
dụng thiết yếu đối với mỗi con người trong cuộc sống và sinh hoạt. Qua II thập kỷ
gần đây với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ nói chung và công
nghệ di động nói riêng đã có những bước tiến đáng kể nó đã đáp ứng được rất
nhiều các dịnh vụ mà con người cần thiết
Chính sự quan trọng của công nghệ di động đối với cuộc sống và sự đam mê đối
với nghành công nghệ còn khá mới mẻ này. Là một sinh viên khoa điện tử viễn
thông em đã quyết định chọn đề tài “hệ thống thông tin di động mang GSM” để
nghiên cứu.

Lớp : Đ4LT – ĐTVT3

2

SV: Vũ ngọc Oánh
Vũ Văn Tiến

Khoa - ĐTVT

Hệ thống thông tin
di động GSM

Chương I: Cấu trúc mạng GSM

1. Tổng quan mạng mạng GSM
11. Cấu trúc mạng GSM

Hình 1.1. CẤU TRÚC MẠNG GSM
Trong đó:
SS: Swithching system – hệ thống chuyển mạch
AUC: Trung tâm nhận thực
VLR: Bộ ghi định vị tạm trú

Lớp : Đ4LT – ĐTVT3

3

SV: Vũ ngọc Oánh
Vũ Văn Tiến

Khoa - ĐTVT

Hệ thống thông tin
di động GSM

HLR: Bộ ghi định vị thường trú
EIR: Equipment Identifed Reader – Bộ ghi nhận dạng thiết bị
MSC: Mobile Switching Central –trung tâm chuyển mạch các dịch vụ di động
BTS: Base station system –hệ thống trạm gốc
BSC: Base station Control – Đài điều khiển trạm gốc
MS: Máy di động
OSS: Operating and surveilance System –Hệ thống khai thác và giám sát.
OMC: Operating and Maintaining Central –trung tâm khai thác và bảo dưỡng
ISDN: Mạng số liên kết đa dịch vụ
PSTN: Mạng điện thoại mặt đất công cộng
CSPDN: Mạng chuyển mạch số công cộng theo mạch
PLMN: M...
Khoa - ĐTVT Hthống thông tin
di động GSM
Lớp : Đ4LT – ĐTVT3 SV: Vũ ngọc Oánh
n Tiến
1
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
ĐỒ ÁN ĐTVT
Hệ thông thông tin di động GSM
Giáo viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện : Ngọc Oánh
Văn Tiến
Lớp : Đ4LT – ĐTVT3
Nam Định, 10 - 2010
Hệ thông thông tin di động GSM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thông thông tin di động GSM - Người đăng: Trang Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Hệ thông thông tin di động GSM 9 10 733