Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần sóc trăng

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÓC TRĂNG

Giáo viên hướng dẫn:
PGS.TS.ĐỖ VĂN XÊ

Sinh viên thực hiện:
LÂM MINH ĐIỀU
MSSV: 4085444
Lớp: Ngoại thương 2, khóa 34
Email:lmdieu44@student.ctu.edu.vn
SĐT: 01.277.277.720

Cần Thơ - 2011

LỜI CAM ĐOAN

Em cam đoan đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả
phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa
học nào.

Cần Thơ, ngày

tháng

năm 2011

Sinh viên thực hiện

LÂM MINH ĐIỀU

-i-

LỜI CẢM TẠ

Hoàn thành luận văn tốt nghiệp này đối với em mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ là
sự cố gắng của bản thân, mà còn là những sự giúp đỡ rất nhiệt tình, những lời động viên,
chỉ dẫn của thầy hướng dẫn.
Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Đỗ Văn Xê, người đã
hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành tốt nhất bài luận văn của
mình.
Xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú, anh chị trong công ty cổ phần xây dựng Sóc
trăng đã cho em cơ hội dược thực tập tại công ty và cung cấp các số liệu quan trọng để
em hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.
Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô, những người đã truyền đạt
cho em bao kiến thức quý báu và hữu ích trong suốt năm năm học tập dưới mái trường
Đại học Cần Thơ. Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công trong
công việc!

Cần Thơ, ngày

tháng

năm 2011

Sinh viên thực hiện

LÂM MINH ĐIỀU

-ii-

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Cần Thơ, ngày

tháng

năm 2011

Thủ trưởng đơn vị

-iii-

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

 Họ và tên người hướng dẫn: ĐỖ VĂN XÊ
 Học vị:
 Chuyên ngành:
 Cơ quan công tác:
 Tên sinh viên: LÂM MINH ĐIỀU
 Mã số sinh viên: 4085444
 Chuyên ngành: Kinh tế Ngoại Thương 02 – K34
 Tên đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ...
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÓC TRĂNG
Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
PGS.TS.ĐỖ VĂN XÊ LÂM MINH ĐIỀU
MSSV: 4085444
Lớp: Ngoại thương 2, khóa 34
Email:lmdieu44@student.ctu.edu.vn
SĐT: 01.277.277.720
Cần Thơ - 2011
Hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần sóc trăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần sóc trăng - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần sóc trăng 9 10 671