Ktl-icon-tai-lieu

hồ chí minh về di chúc

Được đăng lên bởi Trần Ngọc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Page:of 10

Automatic Zoom
T
i
ể
u lu
ậ
nN
ộ
i
dung và giá tr
ị
Di chúc c
ủ
aH
ồ
Chí Minh
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh
ĐHBKHN
nang_trong_dem_90@yahoo.com.vn
Page
1
I
MỞ ĐẦU
1.
Lý do chọn đề tài.
Bốn mốt năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Bác Hồ kính yêu của dân tộc đã ra đi
vĩnh viễn.
Trong thời khắc đau buồn của lịch sử dân tộc,
khi mà “người tuôn nước mắt,
trời tuôn mưa” ấy
, hàng chục vạn đồng bào tụ họp trên Quảng trường Ba Đình lịch sử,
cùng hàng chục triệu người Việt Nam từ mọi phương trời, miền Bắc và miền Nam, trong
và ngoài nước, khóc lặng, thành kính đón nhận từng dòng, từ
ng chữ trong Di Chúc Người
gửi lại
.
"Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể
bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.
Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên,
nhi đồ
ng quốc tế.
Điều mong muốn cuối cùng của tôi là
: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây
dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".
Đó là những lời cuối cùng t
rong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Di
chúc là một tư liệu chính trị
lịch sử vô cùng quý giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân
ta. Bác đã để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn Đảng, toàn dân, cho toàn thể bộ đội,
cho các cháu thanh niên và
nhi đồ
ng, cùng bầu bạn quốc tế. Sau 41
năm ra đời, ngày nay
đọc lại bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngẫm nghĩ những lời Bác căn dặn,
ta càng xúc động, thấm thía công ơn trời biển của Bác đối với đất nước và dân tộc, càng
vững tin đi theo đường
lối cách mạng đúng đắn và sáng suốt của Người.
Di sản mà Người để lại trong Di chúc không phải là của cải, tiền bạc, sự kế thừa địa vị
mà là những lời dặn dò tâm huyết, những bài học được đúc kết từ thực tế cuộc đời hoạt
động cách mạng của Người và từ kết
quả của tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam đã
trải qua gần một nửa thế kỷ. Chính vì vậy, Di chúc của Người không những có ý nghĩa
thiêng liêng với hiện tại mà còn nguyên giá trị to lớn đối với tương lai.

T
“
Tim hiểu về nội dung và giá
trị của Di chúc
”
,
nghiên cứu,
t
lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa
,
c
,
tiến bộ
, xứng đáng với n
hững kì
vọng mà Bác đã giao phó.
2.
Đối tượng nghiên cứu
của đề tài
: nội dung và giá trị của bản Di chúc
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá kết tinh những ti
nh hoa
đạo đứ...
Page:of 10
T
i
u lu
n N
i
dung và giá tr
Di chúc c
a H
Chí Minh
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh
ĐHBKHN
nang_trong_dem_90@yahoo.com.vn
Page
1
I
-
MỞ ĐẦU
1.
Lý do chọn đề tài.
Bốn mốt năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Bác Hồ kính yêu của dân tộc đã ra đi
vĩnh viễn.
Trong thời khắc đau buồn của lịch sử dân tộc,
khi mà “người tuôn nước mắt,
trời tuôn mưa” ấy
, hàng chục vạn đồng bào tụ họp trên Quảng trường Ba Đình lịch sử,
cùng hàng chục triệu người Việt Nam từ mọi phương trời, miền Bắc và miền Nam, trong
và ngoài nước, khóc lặng, thành kính đón nhận từng dòng, từ
ng chữ trong Di Chúc Người
gửi lại
.
"Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể
bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.
Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên,
nhi đồ
ng quốc tế.
Điều mong muốn cuối cùng của tôi là
: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây
dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".
Đó là những lời cuối cùng t
rong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Di
chúc là một tư liệu chính trị
-
lịch sử vô cùng quý giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân
ta. Bác đã để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn Đảng, toàn dân, cho toàn thể bộ đội,
cho các cháu thanh niên và
nhi đồ
ng, cùng bầu bạn quốc tế. Sau 41
năm ra đời, ngày nay
đọc lại bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngẫm nghĩ những lời Bác căn dặn,
ta càng xúc động, thấm thía công ơn trời biển của Bác đối với đất nước và dân tộc, càng
vững tin đi theo đường
lối cách mạng đúng đắn và sáng suốt của Người.
Di sản mà Người để lại trong Di chúc không phải là của cải, tiền bạc, sự kế thừa địa vị
mà là những lời dặn dò tâm huyết, những bài học được đúc kết từ thực tế cuộc đời hoạt
động cách mạng của Người và từ kết
quả của tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam đã
trải qua gần một nửa thế kỷ. Chính vì vậy, Di chúc của Người không những có ý nghĩa
thiêng liêng với hiện tại mà còn nguyên giá trị to lớn đối với tương lai.
Automatic Zoom
hồ chí minh về di chúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hồ chí minh về di chúc - Người đăng: Trần Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
hồ chí minh về di chúc 9 10 406