Ktl-icon-tai-lieu

HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TRÁCH NHỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG NAM Á

Được đăng lên bởi thangtanhop-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1915 lần   |   Lượt tải: 4 lần
UBND T.P HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI
CÔNG TY TRÁCH NHỆM HỮU HẠN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG NAM Á

SVTH : Nguyễn Thị Hồng Thắm
GVHD : T.S Bảo Trung
LỚP : DQK31104
KHÓA : 11
HÌNH THỨC: Chính quy

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2013

LỜI CÁM ƠN

22

Qua thời gian thực tập, để hoàn thiện được bài báo cáo này ngoài nỗ lực của bản
thân, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
Thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Sài Gòn đã truyền đạt những
kiến thức chuyên ngành, tạo nền tảng vững chắc để em vận dụng vào đợt thực tập
này. Em xin cảm ơn Thầy Bảo Trung. Thầy đã tận tình hướng dẫn em trong suốt
thời gian thực tập, chỉnh sửa nội dung bản thảo cũng như cách trình bày bài báo
cáo.
Bên cạnh đó, em xin trân trọng cảm ơn Công ty TNHH TM DV Đông Nam Á đã
tiếp nhận em vào thực tập, tạo điều kiện thuận lợi cho em học hỏi kinh nghiệm

thực tế, đối chiếu giữa lý thuyết với thực tiễn. Đặc biệt em gửi lời cám ơn chân
thành nhất đến các Anh Chị phòng Kinh doanh phân phối sản phẩm, cám ơn Anh
Vũ, Chị Cúc, anh Cang… Ngoài ra, em xin cảm ơn các Cô, Chú phòng Kế toán- Tài
vụ đặc biệt là chị Vân đã cung cấp các số liệu, tư liệu là nền tảng thực hiện bài báo
cáo này.
Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn về tất cả những gì mọi người đã nhiệt tình
giúp em trong suốt thời gian thực tập!

TP. Hồ Chí Minh, ngày …tháng …năm 2013

Nguyễn Thị Hồng Thắm

3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

NHẬN XÉT THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Hồng Thắm
MSSV :
3311330321
Khoá :
11
Ngành :
Quản Trị Kinh doanh
1. Thời gian thực tập
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Bộ phận thực tập
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Kết quả thực tập theo đề tài
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Nhận xét chung
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………...
UBND T.P HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SI GÒN
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI
CÔNG TY TRÁCH NHỆM HỮU HẠN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG NAM Á
SVTH : Nguyễn Thị Hồng Thắm
GVHD : T.S Bảo Trung
LỚP : DQK31104
KHÓA : 11
HÌNH THỨC: Chính quy
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2013
HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TRÁCH NHỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG NAM Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TRÁCH NHỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG NAM Á - Người đăng: thangtanhop-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TRÁCH NHỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG NAM Á 9 10 867