Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện Luật Phá sản 2004

Được đăng lên bởi Khánh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 853 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN THỨ TƯ:
KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN LUẬT PHÁ SẢN
VÀ CƠ CHẾ THỰC THI LUẬT PHÁ SẢN
I. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI LUẬT PHÁ SẢN 2004
1. Mở rộng đối tượng áp dụng của Luật phá sản.
Đối tượng áp dụng của Luật phá sản cần được mở rộng hơn nữa theo hướng mọi tổ chức,
nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh và có đăng ký kinh doanh không phân biệt loại hình tổ chức,
quy kinh doanh ngành nghề kinh doanh nếu lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán n
đến hạn thì đều có thể bị đưa ra Toà để giải quyết theo thủ tục phá sản. Lý do:
- Các chủ thể kinh doanh trong đó có cá nhân, hộ gia đình ... cần được bình đẳng với các chủ
thể kinh doanh khác (doanh nghiệp) trong việc sử dụng các chế do pháp luật quy định, trong đó
chế phá sản. Nếu chẳng may thua lỗ thì các chủ thể này cũng được một chế xử nợ
như các tổ chức sản xuất kinh doanh khác để có cơ hội trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh.
-c chủ ncũng theo một cơ chế bảo đảm cho họ quyền đòi nợ đúng pháp luật, tránh tình
trạng bắt xiết nợ, gây mất trật tự an toàn xã hội như một số trường hợp xảy ra hiện nay.
- Nhiều hộ gia đình quy mô kinh doanh lớn làm ăn với cả doanh nhân nước ngoài nên
Luật Phá sản cũng cần sửa đổi cho phù hợp với Luật phá sản của thế giới nhất là khi ta đã trở thành
thành viên của Tổ chức thương mại thế giới.
2. Về việc nộp đơn, thụ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản việc mở hoặc không mở
thủ tục phá sản
2.1. Cho phép chủ nợ có bảo đảm nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Đối với doanh nghiệp mắc nợ thì chủ nợ chủ yếu vẫn là chủ nợ có bảo đảm, vì vậy, cần tăng
cường vai trò của các chủ nợ bảo đảm để thủ tục phá sản hiệu quả hơn. Theo pháp luật phá
sản của hầu hết các nước, các chủ nợ đều quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, quyền
quyết định về việc con nợ phục hồi hay bị thanh lý, kiến nghị Toà án áp dụng các biện pháp cần
thiết để bảo toàn tài sản của con nợ, Tuy nhiên, trong pháp luật phá sản của các nước, mục đích
bảo vệ lợi ích của chủ nợ được đặt lên coi trọng như Anh, Đức, thì thủ tục phá sản một công
cụ chủ yếu để giúp các chủ nợ thu hồi lại tiền. Bên cạnh việc quy định quyền nộp đơn yêu cầu mở
thủ tục phá sản, pháp luật quy định quyền của chủ nợ, kể cả chủ nợ bảo đảm đều thể ch
định người quản lý tài sản để kiểm soát những tài sản đó.
Trên thực tế, khi các con nợ hoặc các chủ nợ không có bảo đảm nộp đơn yêu cầu bắt đầu thủ
tục phá sản, thì thường vào những thời điểm quá mun, thời điểm con nợ hầu như không còn
Hoàn thiện Luật Phá sản 2004 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện Luật Phá sản 2004 - Người đăng: Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hoàn thiện Luật Phá sản 2004 9 10 523