Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫ sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện orcad 10.5

Được đăng lên bởi minh_hoang93
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 7380 lần   |   Lượt tải: 41 lần
Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5

Lời nói đầu

Luận văn
Hướng dẫn sử dụng phần
mềm thiết kế mạch điện
Orcad 10.5

Nhóm 1 – Lớp 04ĐT1

Page 1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5

Lời nói đầu

Phần mềm thiết kế mạch điện tử OrCAD của tập đoàn Cadence® được các chuyên
viên đánh giá là một trong những phần mềm thiết kế mạch mạnh nhất hiện nay. OrCAD
đã có mặt và hỗ trợ cho các kỹ thuật viên thiết kế mạch từ rất sớm. Từ OrCAD phiên bản
3.2 chạy trên nền dos cho tới phiên bản 4.0 đã có những cập nhật đáng kể. Tiếp đó là
phiên bản 7.0 chạy trên nền window đã làm say mê người thiết kế mạch in chuyên
nghiệp, sau đó đã có phiên bản 9.0, 10.5 và mới nhất hiện nay là phiên bản 15.7.
Orcad là một phần mềm chuyên dụng rất mạnh với giao diện rất thân thiện, cách
sử dụng đơn giản. Bạn có thể vẽ mạch nguyên lý với OrCAD Capture, chạy mô phỏng
với Pspice, đặc biệt là chức năng vẽ mạch in rất mạnh với OrCAD layout, cùng với một
thư viện linh kiện khổng lồ được hầu hết các nhà sản xuất linh kiện điên tử cung cấp cho
OrCAD. Có lẽ chúng ta không cần phải bàn tới sức mạnh của nó mà phải quan tâm tới
việc làm sao khai thác và sử dụng OrCAD hiệu quả trong việc thiết kế mạch.
Với mục đích hướng dẫn sử dụng và giúp các bạn thuận lợi hơn trong việc thiết kế
mạch, nhóm chúng tôi đã xây dựng nên tài liệu “ Hướng dẫn sử dụng OrCAD 10.5” này.
Chúng tôi nghĩ rằng tài liệu này kết hợp với sự thực hành, mày mò nhiều của các bạn sẽ
giúp cho các bạn thực hiện hiệu quả và nhanh chóng hơn việc thiết kế mạch khi sử dụng
phần mềm OrCAD.
Với sự nỗ lực hết mình của các thành viên trong nhóm, chúng tôi đã cố gắng trình
bày thật rõ ràng và chi tiết nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong thầy
cô và các bạn góp ý để tài liệu của chúng tôi được hoàn chỉnh hơn.
Nhóm 1 – 04ĐT1

Nhóm 1 – Lớp 04ĐT1

Page 2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5

Chương 1:

Mục lục

Vẽ mạch nguyên lý bằng ORCAD CAPTURE

1.1. Tổng quan về Orcad Capture
1.2. Vẽ một mạch nguyên lí bằng Orcad Capture
1.2.1. Khởi động Capture
1.2.2.
Tạo một project mới
1.2.2.1.
Cửa sổ Capture CIS
1.2.2.2.
Tạo một new project
1.2.2.3.
Thiết lập kích thước cho bản vẽ
1.2.2.4.
Một số công cụ hay dùng trong việc vẽ mạch nguyên lý
1.2.3. Vẽ sơ đồ nguyên lý
1.2.3.1.
Tìm kiếm và chọn linh kiện
1.2.3.2.
Đặt linh kiện
1.2.3.3.
Sắp xếp linh kiện
1.2.3.4.
Chạy dây và hiệu chỉnh linh kiện
1.2.4. Kiểm tra lỗi sơ đồ nguyên lý
1.2.5. Tạo netlist
1.3. Tạo linh kiện mới từ ...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5 Lời nói đầu
Luận văn
Hướng dẫn sử dụng phần
mềm thiết kế mạch điện
Orcad 10.5
Nhóm 1 – Lớp 04ĐT1 Page 1
Hướng dẫ sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện orcad 10.5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫ sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện orcad 10.5 - Người đăng: minh_hoang93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Hướng dẫ sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện orcad 10.5 9 10 589