Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC

Được đăng lên bởi nguyennhuan9312
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Duy Thanh

Khoa: Toán-Tin

Trường thực hành NVSP: THPT Sương Nguyệt Anh

Lớp chủ nhiệm: 12A5

Họ và tên giáo viên hướng dẫn:
Tuần
1
(Từ 10/02 đến 15/02)

Nội dung công việc
- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Nghe báo cáo thực tiễn
trường THPT Sương Nguyệt
Anh.

2
(Từ 17/02 đến 22/02)

- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Nghiên cứu một số loại hồ sơ
của học sinh
- Đi khảo sát, tham quan thực
tế giáo dục.
- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Nghiên cứu thông tư quy chế
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
liên quan đến vấn đề giáo dục.
- Đi khảo sát, tham quan thực
tế giáo dục.
- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Nghiên cứu một số loại hồ sơ
của học sinh.
- Nghiên cứu thông tư quy chế
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
liên quan đến vấn đề giáo dục.
- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Nghiên cứu thông tư quy chế
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
liên quan đến vấn đề giáo dục.
- Đi khảo sát, tham quan thực
tế giáo dục.
- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Nghiên cứu một số loại hồ sơ
của học sinh
- Đi khảo sát, tham quan thực
tế giáo dục.

3
(Từ 24/02 đến 01/03)

4
(Từ 03/03 đến 08/03)

5
(Từ 10/03 đến 15/03)

6
(Từ 17/03 đến 22/03)

Phê duyệt của giáo viên hướng dẫn

Ghi chú

Ngày…...tháng……năm……
Sinh viên kí tên

...
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Duy Thanh Khoa: Toán-Tin
Trường thực hành NVSP: THPT Sương Nguyệt Anh Lớp chủ nhiệm: 12A5
Họ và tên giáo viên hướng dẫn:
Tuần Nội dung công việc Ghi chú
1
(Từ 10/02 đến 15/02)
- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Nghe báo cáo thực tiễn
trường THPT Sương Nguyệt
Anh.
2
(Từ 17/02 đến 22/02)
- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Nghiên cứu một số loại hồ sơ
của học sinh
- Đi khảo sát, tham quan thực
tế giáo dục.
3
(Từ 24/02 đến 01/03)
- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Nghiên cứu thông tư quy chế
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
liên quan đến vấn đề giáo dục.
- Đi khảo sát, tham quan thực
tế giáo dục.
4
(Từ 03/03 đến 08/03)
- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Nghiên cứu một số loại hồ sơ
của học sinh.
- Nghiên cứu thông tư quy chế
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
liên quan đến vấn đề giáo dục.
5
(Từ 10/03 đến 15/03)
- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Nghiên cứu thông tư quy chế
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
liên quan đến vấn đề giáo dục.
- Đi khảo sát, tham quan thực
tế giáo dục.
6
(Từ 17/03 đến 22/03)
- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Nghiên cứu một số loại hồ sơ
của học sinh
- Đi khảo sát, tham quan thực
tế giáo dục.
Phê duyệt của giáo viên hướng dẫn Ngày…...tháng……năm……
Sinh viên kí tên
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC - Người đăng: nguyennhuan9312
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC 9 10 813